De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘15 minutes of fame’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘15 minutes of fame’."— Transcript van de presentatie:

1 ‘15 minutes of fame’

2 Wat verstaan we onder sterrendom?

3 Sarah Bernhardt ( ) Mark Twain: er zijn vijf soorten actrices: slechte, redelijke, goede, geweldige. En dan heb je Sarah Bernardt

4 Anna Pavlova (1881 – 1931) In de negentiende eeuw was sterrendom gekoppeld aan virtuositeit.

5 De opkomst van Hollywood
Kort na 1910 ontstond het fenomeen dat individuele artiesten zich tot ‘filmsterren’ ontwikkelden. Daarmee werd het een bepalende factor binnen het productiesysteem van Hollywood, met de fan als consument en de ster als handelswaar. Ze kregen een voorbeeldfunctie voor de gemiddelde Amerikaan en al snel ontstonden de eerste tijdschriften gewijd aan deze sterren.

6 Marlene Diettrich (1901 – 1992) Greta Garbo (1905 – 1990)

7

8 Hollywood ‘Walk of Fame’
Het idee ontstaat aan het begin van de jaren ’50 In 1960 werd de eerste ster geplaatst to "maintain the glory of a community whose name means glamour and excitement in the four corners of the world." Radio Film Televisie Theater Muziek

9 De jaren ’50 en ‘60 De opkomst van de populaire cultuur zet zich voort, onder andere door de komst van de televisie. In de muziek is er de opkomst van nieuwe stromingen waaronder de Rock ‘n’ Roll. De vernieuwde populaire cultuur brengt ook nieuwe sterren met zich mee.

10 zeefdrukken door Andy Warhol

11 15 minutes of fame Een van de beroemdste citaten van Andy Warhol is In the future everyone will be famous for fifteen minutes. vertaald: In de toekomst zal iedereen gedurende 15 minuten wereldberoemd zijn. Veel beroemde bezoekers van Warhols werkruimte ‘The Factory’ werden in de periode voor de camera gezet, en gedu- rende 2 minuten en 45 seconden gefilmd, de lengte van de stan- daard filmrol. Meestal zijn dat statische portretten. Door de filmpjes langzamer af te draaien worden de uitdrukkingen van de gezichten sterk uitvergroot. Het resultaat van deze films zijn ongeveer 500 films, door Warhol "screentests" genoemd. Onder de geportretteerden zijn beroemde, maar even zo vele onbekenden. Leg uit hoe Warhol zijn uitspraak over 15 minutes of fame met de filmportretten in praktijk bracht. Tegenwoordig is het nog veel makkelijker om 15 minuten ‘beroemd’ te zijn. Denk aan Internet en reality Tv. Leg bovenstaande uitspraak uit.

12

13 In 1988 maakte kunstenaar Jeff Koons onderstaand levensgroot beeld
van Michael Jackson en diens aapje Bubbles. Een dergelijk beeld zou bedoeld kunnen zijn als eerbetoon aan de per- soon, in dit geval Michael Jackson. Noem twee aspecten van het beeld die verwijzen naar ‘eerbetoon’. Een andere mogelijke interpretatie zou kunnen zijn dat het beeld iro- nisch bedoeld is. Noem twee aspecten van het beeld die de indruk van ironie wekken. < vergroting op volgende dia

14

15

16 Sterrenactivisme – Live Aid
fragment In het fragment hoor je de Simple Minds, Een pop-band uit de jaren’80. Benoem twee muzikale kenmerken van het fragment die deze band tot een typische representant van de jaren’80 ma- ken.

17

18 Het komt regelmatig voor dat popsterren zich inzetten voor een maat-
schappelijk doel. De inzet van een popster heeft vaak een positief effect op het bereiken van het doel Geef hiervoor een verklaring. Ook voor de popster zelf is de inzet voor een ‘goed doel’ aantrekkelijk. Leg dit uit.

19 Fragment Lady Gaga ft. Beyonce: Telephone
Jaarlijks reikt MTV voor diverse categorieën Music Video Awards uit, bijvoorbeeld voor de beste videoclip, de beste choreografie, de beste samenwerking, et cetera. In 2010 won Lady Gaga (artiestennaam voor Stefani Germanotta) een aantal van deze Music Video Awards. De vi- deoclip Telephone leverde haar de award op voor de beste samenwer- king. Voor deze clip werkte Lady Gaga samen met collega popartiest Beyoncé. In het filmfragment zie je een deel van deze door Jonas Åkerlund gere- gisseerde, bijna 10 minuten durende videoclip. Het fragment vertoont kenmerken van verschillende filmgenres, waaronder: 1. reclamefilm, 2. videoclip, 3. speelfilm en 4. tekenfilm Benoem van elk van de vier genres een kenmerk. Beschrijf daarbij van elk kenmerk een voorbeeld uit het videofragment. In de videoclip wordt, onder andere door het sterk aanzetten van clichés, in inhoud en vorm bewust gebruikgemaakt van overdrijving. Geef aan wat hier het effect is van overdrijving.

20 fragment: Lady Gaga ft. Beyonce: Telephone
In de tweede helft van het filmfragment wordt er een dans uitgevoerd. De danspassen worden uitgevoerd op de maat van de muziek, hier- door is er een directe relatie tussen de muziek van de videoclip en de dans. Er is daarnaast sprake van een thematische relatie tussen de clip en de dans, én er is sprake van een relatie tussen de montage van de clip en de dans. Beschrijf de thematische relatie tussen dans en clip Beschrijf de relatie tussen de montage van de clip en de dans. Regisseur Åkerlund maakt voor diverse beroemde artiesten videoclips, onder andere voor Madonna. In meerdere opzichten lijkt Madonna een voorbeeld te zijn voor Lady Gaga. In haar clips verwijst Lady Gaga ge- regeld naar haar werk. Deze verwijzingen kunnen Gaga commercieel voordeel opleveren en ze kan er artistieke waardering mee oogsten. Geef aan hoe verwijzingen naar Madonna voor Lady Gaga com- mercieel voordeel op kunnen leveren. Geef ook aan hoe Gaga door te verwijzen naar Madonna artistieke waardering kan oogsten.

21

22 vorige dia: kreefttelefoon, door S. Dali, 1936
hieronder: Lady Gaga met kreeft-hoed

23 Bekijk de Kreefttelefoon uit 1936 van Dali
en de Kreefthoed die Lady Gaga draagt op de foto uit 2010. Gaga streeft net als Dalí naar het creëren van een surrealistisch effect. Leg uit op welke manier dit effect wordt bereikt. Sommige critici vinden Lady Gaga niet meer dan een commercieel mediafenomeen. Anderen vinden Gaga een kunstenares, te vergelijken met de door haar bewonderde kunstenaar Andy Warhol. Geef aan of je het wel of niet eens bent met de stelling dat Lady Gaga een kunstenares is. Onderbouw je stellingname met een argument dat gebaseerd is op Telephone. (het muziekfragment van Lady Gaga).


Download ppt "‘15 minutes of fame’."

Verwante presentaties


Ads door Google