De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

basisschool Armhoefse-Akker

Verwante presentaties


Presentatie over: "basisschool Armhoefse-Akker"— Transcript van de presentatie:

1 basisschool Armhoefse-Akker
WELKOM IN GROEP 1-2

2 EVEN VOORSTELLEN!!! Joop Gulikers en Marcelle van Wees
Diet Kleintjes en Anja Verkuijl Anita Prince en Marlou Marks Hanneke van Dun en Anja Verkuijl onderbouwgroepen 1-2 basisschool Armhoefse-Akker schooljaar

3 Doelstelling kleuteronderwijs:
Enkel knippen en plakken? Nee… Volop trainen in rekenen en schrijven? Nee… Het kleuteronderwijs is specifiek en wezenlijk anders dan het onderwijs in de daaropvolgende jaren. Wij bereiden kinderen voor op het leren en begeleiden de kinderen SCHOOLRIJP te worden. Dit doen wij door aan te sluiten op de interesses / het tempo / en de ontwikkelingsfase van het individuele kind. Spelen is hierbij essentieel.

4 Oudste Kleuters Kijk Registratie (twee keer per jaar)
Werkboek (taal- en rekenkundige opdrachten n.a.v. Kleuterplein) Schrijfschrift (pengreep, schrijfrichting) pennenstreken Takenbord (pasfoto) Stoplicht (t.b.v. het zelfstandig werken van de hele groep Bas gaat digitaal / Matrix Cito toetsen * Beginnende geletterdheid * Taal * Rekenen Rapport

5 Herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen, die geboren zijn in oktober, november of december. Bij de herfstkinderen is het eerste schooljaar een onvolledig schooljaar. Dit jaar hanteren wij een nieuw protocol omtrent deze kinderen. Deze herfstkinderen gaan altijd door naar groep 2.Het ligt aan de ontwikkeling van het individuele kind of hij/zij voldoende heeft aan 1 jaar groep 2 of verlenging nodig heeft.

6 Herfstkinderen KIJK-registratie Oudergesprekken Cito-toetsen

7 methode kleuterplein Kleuterplein is een pakket voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Met Kleuterplein werken wij met thema’s. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

8 Begeleiders RT: Marion Laclé
IB : Anske de Graaf ( OB ) en Nicole Toonders ( BB ) Vertrouwenspersoon leerlingen,ouders en leer-krachten: Nico van Huijkelom en Anske de Graaf

9 Vervanging De leerlingen zijn een aantal dagen per jaar vrij. Deze dagen staan op de jaarkalender. Hanneke, Diet en Joop maken gebruik van de BAPO. Doordat er leerkrachten zijn die gebruik maken van de BAPO en er part-time leerkrachten werkzaam zijn in de groep is overdracht en communicatie erg belangrijk. Alle leerkrachten houden een logboek bij zodat informatie goed wordt doorgegeven. Daarnaast staat op de website van school de nieuwsbrief waar actueel nieuws op vermeld wordt.

10 Hulpouders Bas gaat digitaal / Matrix
(iedere groep één ochtend per week) Klassenouders (contactpersoon tussen ouders en leerkrachten tbv. uiteenlopende activiteiten) Bibliotheekouder Luizenouder Weeksluiting Rij-ouders

11 Speciale Aandachtspunten(1)
Soemo kaarten: groep 1 t/m 8 beschikt over een werkmap ter bevordering van de sociale en emotionele ontwikkeling. Pestprotocol: door de hele school wordt eenduidig gereageerd op pestgedrag. Afsprakenboekje: dit wordt in de klas behandeld. De pagina die behandeld wordt , krijgt uw kind mee naar huis. Levensbeschouwing: We werken a.d.h.v projecten. School tv: We volgen een aantal programma’s per schooljaar en kijken één keer per week.

12 Speciale Aandachtspunten (2)
Voor de “fruitpauze” bij voorkeur fruit meegeven, geen chocoladekoeken of cola. Geen snoep of speelgoed mee naar school. Voor de gymlessen gymschoenen met klittenband of elastiek meegeven in een stevige tas (deze blijft op school). Er wordt verwacht dat uw kind zindelijk is als het naar school komt, daarbij hoort ook zelf billen afdoen. Een ongelukje zit in een klein hoekje , daarom hebben wij reserve kleding. Wij houden ons aanbevolen voor aanvulling.

13 Speciale Aandachtspunten (3)
Is uw kind jarig dan mag u tot 9:30 het feest meevieren. Het jarige kind staat op deze dag de hele dag in de belangstelling. Wij willen u vragen de traktatie van uw kind eenvoudig en gezond te houden (een klein snoepje mag best). (allergie) Bent u als papa of mama jarig, geef dan de datum op een briefje mee, zodat uw kind een cadeautje mag maken op school. Graag 1 week van tevoren.

14 Speciale Aandachtspunten (4)
Kijk-/vragenhalfuur: staan op de jaarkalender. 10 min. gesprekken: twee keer per jaar voor de oudste kleuters en de herfstkinderen. Eenmaal per jaar in maart/april voor de jongste kleuters. Gesprekken graag ná schooltijd. Bij het brengen van uw kind graag alleen korte mededelingen zodat wij het overzicht kunnen houden. Mocht er iets zijn binnen de gezinssituatie, vertel het ons dan en maak gerust een afspraak. Het schept vaak duidelijkheid over het gedrag van uw kind. Zijn er problemen omtrent schoolse zaken, praat niet aan de poort, maar kom het ons vertellen.

15 Speciale Aandachtspunten (5)
Te laat komen verstoort de rust in de klas. Graag geen kinderwagens in de klas. Het overblijven wordt verzorgd door een professionele instantie; Kinderstad. U kunt uw kind aanmelden bij Kinderstad en niet bij de leerkracht. Om uur gaat de poort van de kleine speelplaats open en surveilleren er 2 leerkrachten. Om uur sluit de poort en gaan de kleuters in een rij met de eigen leerkracht naar binnen. Wij geven een leerlingenlijst mee met gegevens, heeft u hiertegen bezwaar, laat het ons dan weten.

16 Zijn er nog vragen?


Download ppt "basisschool Armhoefse-Akker"

Verwante presentaties


Ads door Google