De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R.K. Jenaplanschool De Oostpoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "R.K. Jenaplanschool De Oostpoort"— Transcript van de presentatie:

1 R.K. Jenaplanschool De Oostpoort
R.K. Jenaplanschool De Oostpoort Oosteinde: Oosteinde SN Delft Tel: Nieuwelaan: Nieuwelaan RT Delft Tel:

2 Twee locaties Oostpoort Oosteinde 11 groepen Oostpoort Nieuwelaan
3 Onderbouw groep 1,2 4 Middenbouw groep 3,4 4 Tussenbouw groep 5,6 4 Bovenbouw groep 7,8 Schooltijden Maan-, dins-, donder- en vrijdag: uur en uur Woensdag t/m uur. Nieuwelaan 5 minuten later ivm halen/brengen andere kinderen.

3 Tussenschoolse en naschoolse opvang
Kinderopvang De Lange Keizer verzorgt de TSO en NSO. Hiervoor maken zij gebruik van een speciale inpandige ruimte en kunnen na schooltijd gebruik maken van de speel-en gymzaal. Ouders zijn echter vrij in hun keuze voor een naschoolse opvangorganisatie! Oostpoortkinderen kunnen ook door de andere Delftse kinderopvangorganisaties bij ons opgehaald worden.

4 Identiteit R.K. Hoe dragen wij het katholieke geloof uit?
Wij behandelen het geloof door het vertellen van bijbelverhalen, gedichten en gesprekken met kinderen. Wij vieren de katholieke feesten met de hele school. Wij besteden aandacht aan de wereldgodsdiensten

5 Identiteit Jenaplanonderwijs
Basisprincipes Ervarings- en ontwikkelingsgericht Basisactiviteiten Peter Petersen

6 Gesprek Nieuwskring Leeskring Spreekbeurt Evaluatiekring Vertelkring
SEO kring Kijkkring Verwonderkring

7 Werk Werkuur Weektaken Instructie Inscholing Keuze activiteiten

8 Spel Vrij spel Gebonden spel Pauze Gym en spellessen
Creatief dramatisch Leerspelen

9 Viering Stamgroep Weeksluiting
Feestelijke gebeurtenissen door het jaar heen Afsluiting van wereldoriëntatieprojecten

10 Bouwdoorbrekende activiteiten
Tutorlezen Oefenen van presentaties voor vieringen Circuit Projecten

11 Methodes Wereldoriëntatie neemt een belangrijke plaats in.
We gebruiken methodes voor de volgende vakken: Schrijven Lezen Begrijpend lezen Rekenen Spelling Engels Verkeer Muziek en gym wordt door vakleerkrachten gegeven.

12 Wereldorientatie WO is het hart van ons onderwijs
Binnen elke bouw worden de WO vakken aangeboden in de vorm van projecten. Daarnaast bieden we schoolbreed zes vaste thema's in een periode van drie jaar aan. Thema’s: communicatie, landschap en omgeving, techniek, samenleven, mijn leven en maken en gebruiken. Deze schoolprojecten sluiten we af met een viering met de ouders.

13 Het jaar rond Door het jaar heen worden er allerlei thema’s aangesneden. Vaak zijn dit bouwprojecten en soms een thema van een stamgroep zelf. Projecten van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

14 Leerlingvolgsysteem Wij toetsen de leerlingen regelmatig om hun kennis en vaardigheden te volgen en vast te leggen, d.m.v.: Methode gebonden toetsen Landelijke CITO toetsen Drempeltoets, tussentoets en NIO intelligentie onderzoek Zorgbreedte Afstemming Zorg voor de leerlingen, leerkracht, kind, ouders en omgeving. Zorgniveaus Extra hulp in de groep Leerlingbespreking, handelingsplan Externe hulp Doorverwijzing

15 Rapportage aan de ouders
Mondeling Kleuterbouw: Intake Drie maanden Vijf jaar Overgang Andere bouw Drie keer per jaar Groep acht Schoolkeuze Schriftelijk Overgang groep 3 Andere bouwen: Ouders in de school Hulp in stamgroep Begeleiding bij uitstapjes Ouderraad Medezeggenschapsraad Natuurouders PR Klusouders

16 Tot ziens op de Oostpoort!


Download ppt "R.K. Jenaplanschool De Oostpoort"

Verwante presentaties


Ads door Google