De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helen de Graaf 10 maart 2015 BTN, Houten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helen de Graaf 10 maart 2015 BTN, Houten"— Transcript van de presentatie:

1 Helen de Graaf 10 maart 2015 BTN, Houten
Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group) Helen de Graaf 10 maart 2015 BTN, Houten

2 Wat is NNN ? Achtergrond Verpleegkundig proces Klinisch redeneren
NANDA-I, NIC en NOC Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

3 Achtergrond Verpleegkundige documentatie Weergave van zorg?
Kwaliteit van zorg Weergegeven in documentatie? Standaarden vpk taal Gebruikt door verpleegkundigen? >50% verpleegkundige documentatie is inaccuraat en incompleet Gestructureerde anamnese Standaarden ↑ Kwaliteit van documentatie Kritisch redeneer vaardigheden (Paans et al 2010) Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

4 Waarom NNN - vpk zorgproces - klinisch redeneren
Verzamelen Verifieren Ordenen Vastleggen Assessment Diagnosis Outcomes Planning Implementation Evaluation NANDA NANDA Proces Produkt Verpleegplan bijstellen Vastleggen NOC Interpreteren Verifieren Labelen Vastleggen Doelen Prioritering Afstemmen Vastleggen Verzamelen Verifieren Ordenen Vastleggen Interpreteren Labelen Doelen Prioritering Afstemmen Standaard verpleegplan Invididueel verpleegplan Interventies Zelf uitvoeren Delegeren Mondelinge overdracht Proces Produkt Verpleegplan bijstellen Zelf uitvoeren Delegeren Mondelinge overdracht Vastleggen NOC Standaard verpleegplan Invididueel verpleegplan Interventies Vastleggen NIC NIC Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

5 Waarom NNN - vpk zorgproces - klinisch redeneren
Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

6 NNN: Taxonomie I. Functioneel III. Psychosociaal Gedrag
Activiteit/lichaamsbeweging Welbevinden Groei en ontwikkeling Voeding Persoonlijke zorg Seksualiteit Slaap/rust Waarden/overtuigingen II. Fysiologisch Hartfunctie Uitscheiding Vocht en electrolyten Neurocognitie Farmacologische fucntie Lichamelijke regulatie Voortplanting Ademhalingsfunctie Gewaarwording/waarneming Weefselintegratie III. Psychosociaal Gedrag Communicatie Coping Emotioneel Kennis Rollen/relaties Zelfperceptie IV. Omgeving Gezondheidszorgsysteem Populaties Risicomanagement Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

7 Wat is NNN- NANDA-I Definitie verpleegkundige diagnose
Klinisch oordeel over de ervaring/reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen/levensprocessen. Een verpleegkundige diagnose vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt (NANDA-I Think Tank statement, 2009). Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

8 Wat is NNN- NANDA-I Definitie verpleegkundige diagnose
Klinisch oordeel over de ervaring/reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen/levensprocessen. Een verpleegkundige diagnose vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt (NANDA-I Think Tank statement, 2009). Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

9 Wat is NNN- NANDA-I Definitie verpleegkundige diagnose
Klinisch oordeel over de ervaring/reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen/levensprocessen. Een verpleegkundige diagnose vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt (NANDA-I Think Tank statement, 2009). Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

10 Wat is NNN- NANDA-I Definitie verpleegkundige diagnose
Klinisch oordeel over de ervaring/reacties van een individu, gezin, groep of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen/levensprocessen. Een verpleegkundige diagnose vormt de basis voor selectie van verpleegkundige interventies waarmee zorgresultaten worden bereikt, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt (NANDA-I Think Tank statement, 2009). Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

11 Wat is NNN: NANDA-I NANDA International (voorheen North American Nursing Diagnoses Association) Eenduidige terminologiestelsel/classificatie, 141 diagnostische concepten uitgewerkt tot vpk diagnoses (219/242), geordend in 13 domeinen en 47 klassen. Bewijsvoering (Level of Evidence) Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

12 Wat is NNN: NANDA-I Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

13 Wat is NNN: NANDA-I Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

14 Wat is NNN: NANDA-I Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

15 NANDA-I Taxonomie As 1: Diagnostische Focus
As 2: Onderwerp van de diagnose As 3: Oordeel As 4: Locatie As 5: Leeftijd As 6: Tijd As 7: Status ISO Reference Terminology Model Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

16 NANDA-I Taxonomie Actuele diagnoses
Beschrijft menselijke reacties op gezondheidscondities en/of levensprocessen die aanwezig zijn bij een individu, gezin, groep of gemeenschap. Soms wordt deze groep diagnoses ook aangeduid als ‘probleemdiagnoses’. Label Definitie Bepalende kenmerken Samenhangende factoren Vb (individuele) ineffectieve coping Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

17 NANDA-I Taxonomie Risico diagnose
Een klinisch oordeel over menselijke ervaringen/reacties op gezondheidscondities en/of levensprocessen die zich zeer waarschijnlijk kunnen ontwikkelen bij een kwetsbaar individu, gezin, groep of gemeenschap. Label Definitie Risicofactoren Vb Risico voor ontregeling bij de zuigeling Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

18 NANDA-I Taxonomie Gezondheids bevorderende diagnose
Beschrijft een klinisch oordeel over de motivatie en de wens van een individu, gezin, groep of gemeenschap om het welzijn te vergroten en het menselijk gezondheidspotentieel te realiseren. Deze motivatie en wens worden uitgedrukt door de bereidheid tot verbetering van specifieke gezondheidsgedragingen. Diagnoses voor gezondheidsbevordering kunnen in elke gezondheidstoestand worden toegepast. Label Definitie Bepalende kenmerken Vb Bereidheid tot vermeerdering van gezinscoping Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

19 NANDA-I Taxonomie Syndroom diagnose
Een klinisch oordeel dat een specifiek cluster van verpleegkundige diagnoses beschrijft die samengaan en het beste ook gezamenlijk en met soortgelijke interventies kunnen worden aangepakt. Label Definitie 2 of meer Dx als bepalend kenmerk Evt samenhangende factoren

20 Wat is NNN- NANDA-I Label (titel) Acute Pijn Definitie
Een onaangename zintuiglijke en emotionele gewaarwording als gevolg van een feitelijke of dreigende weefselbeschadiging of beschreven in termen van zo'n beschadiging (International Association for the Study of Pain) die plotseling of langzaam inzet met elke mogelijke intensiteit, van licht tot ernstig, en waarvan kan worden verwacht of voorspeld dat dit minder dan zes maanden zal aanhouden Samenhangende factoren E Letselveroorzakende agentia Bepalende kenmerken S gezichtsmasker behoedzaam gedrag pijn verminderende houding vernauwde focusgecodeerde uiting van Risicofactoren - Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

21 Wat is NNN- NOC Nursing Outcomes Classification
Definitie Verpleegkundige Zorgresultaat ´Een resultaat van verpleegkundige zorg is een op een tijdscontinuüm gemeten of een geobserveerd resultaat, in reactie op verpleegkundige zorg voor een persoon, geregistreerd op specifieke momenten tijdens of na de verleende zorg.‘ Classificatie 385/490 zorgresultaten 7 domeinen, 7 klassen Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

22 Wat is NNN- NOC Functionele gezondheid Energiebeheersing Gezondheidskennnis en -gedrag Gezondheidsgedrag Groei en ontwikkeling Gezondheidsopvattingen Mobiliteit Gezondheidskennis Persoonlijke zorg Risicobeheersing en veiligheid Fysiologische gezondheid Hart en longen Gezondheidsbeleving Kwaliteit van leven en gezondheid Uitscheiding Tekenen en symptomen Vocht en elektrolyten Tevredenheid over de zorg Immuunrespons Gezondheid van familie en gezin Functioneren van een mantelzorgverlener uit de familie Regulering van de stofwisseling Gezondheidstoestand van familie- of gezinslid Neurocognitief Welzijn van het gezin Spijsvertering Ouderschap Behandelrespons Maatschappelijke gezondheidszorg Welzijn van de gemeenschap Weefselconditie Gezondheidsbewaking van de gemeenschap Sensorische functies Psychosociale gezondheid Psychosociaal welbevinden Psychosociale aanpassing Persoonlijke beheersing Sociale interactie Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

23 Wat is NNN- NOC Gevolg ontwikkeling vpk diagnoses Gevalideerd
Koppeling vpk diagnosen Naam/label (codering) Ademhaling: Gasuitwisseling (0402) Definitie Alveolaire uitwisseling van kooldioxide en zuurstof om de arteriële bloedgas concentraties te handhaven Indicatoren Dyspneu in rust (040203) Likert beoordelingsschaal 1 = Ernstig, 2 = Aanzienlijk, 3 = Matig, 4 = Enigszins, 5 = Niet Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

24 Wat is NNN - NIC Nursing Intervention Classification
Definitie Verpleegkundige Interventie ‘Elke behandeling die een verpleegkundige op grond van haar deskundig oordeel en klinische kennis uitvoert ten behoeve van een patiënt. Een verpleegkundige interventie kan de directe- of indirecte zorg betreffen en een autonoom verpleegkundige behandeling, een gedelegeerde medische handeling of een door andere zorgverleners voorgeschreven behandeling zijn.’ Classificatie 542/554 interventies 7 domeinen, 30 klassen Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

25 Wat is NNN - NIC Elementair fysiologische functies Bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging Complex fysiologische functies Zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-basenevenwicht Zorg voor de uitscheiding Zorg bij geneesmiddelengebruik Zorg bij immobiliteit Neurologische zorg Zorg voor de voeding Peroperatieve zorg Bevorderen van lichamelijk comfort Zorg voor de ademhaling Ondersteuning bij persoonlijke zorg Huid en wondverzorging Temperatuurregulering Zorg voor de weefseldoorbloeding Gedrag Gedragstherapie Veiligheid Omgaan met crisissituaties Cognitieve therapie Risicobestrijding Bevorderen van de communicatie Ondersteunen bij probleemhantering Patiëntenvoorlichting Bevorderen van het psychisch welbevinden Gezin en familie Zorg rondom geboorte Gezondheidszorgstelsel Bemiddeling in zorgvoorzieningen Zorg rondom de opvoeding Beheer van zorgvoorzieningen Zorg rondom levensfasen van het gezin Informatiebeheer Samenleving Bevordering van de gezondheid in de samenleving Coördinatie van risico’s voor de samenleving Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

26 Wat is NNN - NIC Gevolg ontwikkeling vpk diagnoses, Gevalideerd
Koppeling vpk diagnosen Naam/label (codering) Uitzuigen van de luchtwegen (3160) Definitie Verwijderen van secreet uit de mond en/of trachea mbv een zuigcatheter Activiteiten Leg de patiënt en de familie de procedure uit. Reinig indien van toepassing na het tracheaal uitzuigen het gebied rondom de tracheostoma Timeslot min Opleidingsniveau HBO Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

27 Voorbeeld NNN VMS Thema Kwetsbare oudere
Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

28 Voorbeeld NNN Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

29 Voorbeeld NNN NANDA Diagnose: Risico voor Vallen
RF: cognitieve stoornissen mobiliteitsstoornissen NOC: Zorgresultaten Mobiliteit (lopen, verplaatsingsvermogen, functioneren van lichaamspositionering) Evenwicht (lichaamshouding) Kennis: Valpreventie NIC: Interventies Valpreventie Voorlichting Positionering Overigens zijn de voorbeelden bij de zorgresultaten niet lukraak gekozen, dit zijn de items die terugkomen in de e-overdracht. Wijze van scoren is gelijk in bewoordingen en schaal van 1-5 (registratie aan de bron) Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

30 NNN koppelingen Iedere diagnoses heeft meerdere NIC’s en NOC’s
Iedere NIC bij meerdere diagnoses Iedere NOC bij meerdere diagnoses Belang digitale toepassing: non-redundante referentielijsten koppelingstabellen metadata: specialismegebieden, zorggebieden metadata: koppelingen andere classificaties/referentielijsten metadata: opleidingsniveau interventies, tijdslot interventies Overigens zijn de voorbeelden bij de zorgresultaten niet lukraak gekozen, dit zijn de items die terugkomen in de e-overdracht. Wijze van scoren is gelijk in bewoordingen en schaal van 1-5 (registratie aan de bron) Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

31 Toekomst NNN database beheer NFU Licenties
Elsevier (NIC en NOC) Wiley (NANDA-I) Ontwikkeling VMS thema’s met NNN Ontwikkeling en onderzoek specialisme gebieden Ontwikkeling en onderzoek koppeling andere classificatiesystemen

32 Toekomst Gebruik van NNN nationaal
Koppeling met andere classificatiesystemen (ICF, Omaha) Transparantie vpk zorg Meetbare vpk zorg Procesindicatoren worden inhoudsindicatoren Multicenter onderzoek naar effectiviteit van vpk zorg Benchmarking Effectieve planning van vpk Practice Based Evidence wordt Evidence Based Practice Kwaliteit van zorg verbetert Optimalisatie multidisciplinaire communicatie …….. Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

33 Eenheid van taal Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

34 Patiëntresultaten Misselijkheid Diarree Besch. Mondslijmvlies
Beleid bij misselijkheid Diarree beleid Mondverzorging Bewaking vochthuishouding Vocht/elektrolytenbeleid Mondverzorging: orale stoornis Toedienen geneesmiddel Vochtbeleid Defecatie beleid Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

35 Resultaten Erasmus MC Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

36 Resultaten Erasmus MC Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

37 Vragen ? h.i.degraaf@erasmusmc.nl www.nandanetwerk.nl
Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)


Download ppt "Helen de Graaf 10 maart 2015 BTN, Houten"

Verwante presentaties


Ads door Google