De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Onderzoeksluik 1: Literatuurstudie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Onderzoeksluik 1: Literatuurstudie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie:"— Transcript van de presentatie:

1 2 Onderzoeksluik 1: Literatuurstudie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie: Vander Borcht Loeka, Westhovens Myriam

2 1.1 Onderzoeksvragen a. Wordt het bio-psycho-sociaal model gebruikt in de welzijns- en gezondheidszorg? Internationale literatuurstudie Vlaamse literatuurstudie b. Welke belemmerende en faciliterende factoren worden weerhouden bij het hanteren van het bio-psycho-sociaal model in de welzijns- en gezondheidszorg? a. Is de hoofdvraag, vanuit de literatuurstudie werden ook spontaan de belemmerende en faciliterende factoren mee opgenomen.

3 1.2 Methode Systematisch literatuuronderzoek
Zoekmethoden: digitaal, symposia, congressen, experts Zoektermen: BPS AND specifieke doelgroep, cliëntgericht/perspectief cliënt/cliëntgecentreerd Termen: clinical reasoning, classificatie, ergotherapie, ICF, holistische benadering/holisme, Evidence Based Practice Vanuit literatuur opsplitsing: hulpverlener perspectief -> literatuur omtrent het BPS en/of KR vanuit de perceptie vd hulpverlener patiënt perspectief -> literatuur omtrent het BPS en/of KR vanuit de perceptie van een specifieke doelgroep Afbakening artikels: vanaf basiswerken

4 1.2 Methode: Analyse en inventarisatie
Analyse van de literatuur op basis van de onderzoeksvraag Inventarisatie: Referentie Zoekterm Doelgroep/setting Korte inhoud Verwijzingen

5 28 weerhouden Aantal geselecteerde artikels
1.3 Resultaat 28 weerhouden Aantal geselecteerde artikels 9 geëxcludeerd

6 1.3 Resultaat: Definiëring: Onderzoeksvraag: Bio-psycho-sociaal model
Klinisch redeneren Onderzoeksvraag: Gebruik bio-psycho-sociaal model: Vanuit ICF, HDF, MOR Binnen verschillende doelgroepen: fysieke revalidatie, arbozorg, chronische en palliatieve zorgen Faciliterende factoren Belemmerende factoren De definiëring van het BPS-model en het klinisch redeneren is nodig om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

7 Definiëring BPS: 1.3 Resultaat Conceptueel, dynamisch referentiekader.
Basis voor de International Classification of Functioning, Disabilities and Health (ICF). Patiëntgecentreerd systeem. Integratie van het biomedisch en psychosociaal perspectief.

8 1.3 Resultaat Definiëring klinisch redeneren:
Inferentieel proces om data te verzamelen en te evalueren, om de diagnose en behandeldoelen te sturen Voor ergotherapeuten: woordelijke vertaling van het proces om tot een gerichte interventie te komen Cliëntgericht klinisch redeneren geeft 3 aspecten weer: Samenwerking om het ‘probleem’ te definiëren en rond de doelen te onderhandelen Herkenning van de gevoelens van de cliënt door de therapeut Begrijpen van de cliënt door de therapeut

9 Faciliterende factoren voor implementatie BPS model:
1.3 Resultaat Faciliterende factoren voor implementatie BPS model: Nood aan algemeen en gemeenschappelijk kader voor probleeminventarisatie Samenwerking binnen de zorg bevorderen en faciliteren Betrokkenheid van de naasten van de cliënt => gevolg: betere behandeluitkomst BPS brengt totaalbeeld van cliënt

10 Belemmerende factoren voor implementatie BPS model:
1.3 Resultaat Belemmerende factoren voor implementatie BPS model: Tekort aan tijd en middelen (financieel -> opleiding) Aanpassen van overheid en beleid Van medisch model naar BPS model -> artsen Bestendigen van de actieve rol van de cliënt in het zorgproces Theoretische duidelijkheid omtrent het BPS model -> onderzoek!

11 1.3 Resultaat Vanuit de belemmerende factoren voor implementatie BPS model, elementen die zeker aan bod moeten komen: De subjectieve dimensie van het functioneren van de cliënt Participatie Invloed van de omgeving Het aspect van de dynamische ontwikkeling of het temporele aspect binnen de behandeling Voldoende aandacht behouden voor het biologische aspect Het model moet aanpasbaar zijn binnen een specifieke doelgroep en binnen verschillende culturen.

12 1.4 Conclusie: Omwille van de vermelde belemmerende factoren wordt in de literatuur aangegeven dat het bio-psycho-sociaal model beperkt is geïmplementeerd. Dit gegeven werd verder afgetoetst binnen het Vlaamse werkveld d.m.v. onderzoeksluik 2 en onderzoeksluik 3.


Download ppt "2 Onderzoeksluik 1: Literatuurstudie Belangrijke factoren binnen het bio-psycho-sociaal redeneren in de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Presentatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google