De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veehouden in de toekomst: Dierwelzijn Jantien Lijftogt Ak27.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veehouden in de toekomst: Dierwelzijn Jantien Lijftogt Ak27."— Transcript van de presentatie:

1 Veehouden in de toekomst: Dierwelzijn Jantien Lijftogt lij@cah.nllij@cah.nl, Ak27

2 Wat gaan we doen deze les? Korte introductie Wat wil / vindt de koe? Programma van Eisen Cowel Wat wil / vindt de veehouder? Wat wil / vindt de burger? Perceptie van burgers

3 Koeienstal met JaKoeZie in Koudum http://www.youtube.com/watch?v=Q5b7vyJ58uM ‘ Melkveehouders die hun grenzen verleggen, dragen bij aan een maatschappelijke behoefte. Dat verdient erkenning en financiële ondersteuning.’’ ‘De kunst van vernieuwing is om verschillende elementen zo in elkaar te schuiven dat ze elkaar versterken. Het totaalconcept is dan zo uitgebalanceerd dat de winst uiteindelijk groter is dan de som der individuele delen.’

4 Plaats van dierwelzijn Na WOII: veel productie voor weinig kosten, geen plek voor dierwelzijn Jaren ’90: Wet- en regelgeving dierwelzijn ‘opgelegde regeltjes’ Meer aandacht voor milieu, landschap, voedselveiligheid en dierwelzijn Heden: veehouders zien goed dierenwelzijn als een positief aspect + zoeken naar wegen om dat economisch mogelijk te maken

5 Wat wil / vindt de koe? 5 vrijheden van Brambell (1965) Dieren zijn vrij van: dorst, honger en onjuiste voeding fysiek en fysiologisch ongerief pijn, verwondingen en ziektes angst en chronische stress om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen Dierenwelzijnsproblemen ontstaan wanneer deze vijf vrijheden niet zijn gewaarborgd

6 Programma van eisen Als het aan de koe lag…

7 Programma van eisen 1. Minimaal 1 ruime ligplaats per koe 2. Goed voer 3. Volledige (keuze)vrijheid om te bewegen in de ruimte en in de kudde 4. Rustige & voorspelbare behandeling 5. Geen belemmeringen tijdens het (gaan) liggen en opstaan 6. Een comfortabel klimaat 7. Loop- en voergangen met een stroeve, droge en schone vloer 8. Voldoende licht overdag (> 200 Lux)

8 Meest opvallende behoeften van de koe

9 COWEL (Cow Welfare)

10 Wat wil / vindt de koe? Houden wij hier rekening mee? Groepsopdracht (5 groepen) Hoe heeft de melkveehouderij zich ontwikkeld op het gebied van ‘vrijheid X’? Verleden vs. Nu Hoe zal de toekomst er uit zien? 10 minuten  daarna korte toelichting

11 Hoe denken ondernemers over dierwelzijn? Vinden dat burgers zeggen dierwelzijn belangrijk te vinden, maar hier niet naar handelen! 5 typen ondernemers: 1. Op groei georiënteerde ondernemers 2. Traditionele ondernemers 3. Idealisten 4. Niche ondernemers 5. Op de samenleving gerichte ondernemers

12 Op groei georiënteerde ondernemer

13 Traditionele ondernemer

14 Idealist

15 Niche ondernemer

16 Op de samenleving gerichte ondernemer

17 Hoe denken ondernemers over dierwelzijn? Wie ben jij? Ken je goede voorbeelden? Welke ondernemer heeft de meeste toekomst?

18 Hoe denken burgers er over? Wat is dierenwelzijn in hun ogen en waarover maken ze zich zorgen?

19 Zorgen over het welzijn van landbouwhuisdieren

20 Wat denken ze als ze boodschappen doen?

21 Wat weten burgers van dierwelzijn? De meeste burgers weten feitelijk weinig van de landbouw en van dieren. Hun kennis van dieren komt met name voort uit hun ervaring met huisdieren. Toch hebben velen wel een duidelijke mening over de ethische aspecten van het houden van dieren en het gebruiken van dieren voor productie

22 Voorbeelden van belangrijke kenmerken van een goede kwaliteit van leven In alle 7 landen (N=42) In NL (N=6) Schone/hygiënische omgeving Uitloop buiten Goede gezondheid Goede veterinaire zorg Vermijding stress Kwaliteit van het voer Mogelijkheid tot uiting natuurlijk gedrag/instincten Niet scheiden van jonge dieren en moederdieren De zorgplicht van boeren het getal geeft aan in hoeveel focusgroepen dit aspect genoemd is.

23 Voorbeelden van belangrijke kenmerken van een goede kwaliteit van leven In alle 7 landen (N=42) In NL (N=6) Schone/hygiënische omgeving295 Uitloop buiten306 Goede gezondheid132 Goede veterinaire zorg232 Vermijding stress194 Kwaliteit van het voer376 Mogelijkheid tot uiting natuurlijk gedrag/instincten173 Niet scheiden van jonge dieren en moederdieren101 De zorgplicht van boeren296 het getal geeft aan in hoeveel focusgroepen dit aspect genoemd is.

24 Zwart-wit beeld productiesystemen Dierenwelzijn wordt verbonden met productie- systemen en niet kenmerken van dieren (zoals ziekte, gedrag, etc). Onderscheid tussen intensieve en alternatieve systemen intensief = “fabrieksmatig”; dierenwelzijn = laag Alternatief = biologisch, klein, traditioneel, “natuurlijk”; dierenwelzijn = hoog

25

26 Veel burgers denken dat een ‘wilde’ en ‘natuurlijke’ omgeving het best is voor het welzijn van dieren. Wat vinden jullie? Het belang van ‘natuurlijkheid’

27 Volgende keer Verdedig je stakeholder in een debat Vandaag = 24 november = inleveren interviewdraaiboek


Download ppt "Veehouden in de toekomst: Dierwelzijn Jantien Lijftogt Ak27."

Verwante presentaties


Ads door Google