De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het bloed stroomt pathologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het bloed stroomt pathologie"— Transcript van de presentatie:

1 Het bloed stroomt pathologie

2 Ziekten van het bloed, de bloedvormende organen en het immuunsysteem
HOOFDSTUK 1 Ziekten van het bloed, de bloedvormende organen en het immuunsysteem

3 “het bloed stroomt” fysiologie
Ter introductie: een korte herhaling “het bloed stroomt” fysiologie

4 Samenstelling bloed Het bestaat uit bloedplasma en bloedcellen.
Bloed bestaat voor 55% uit bloedplasma en voor 45% uit bloedcellen. Indeling bloedcellen: Rode bloedcellen (=erythrocyten) Witte bloedcellen (=leucocyten) Bloedplaatjes (=trombocyten)

5

6 Samenstelling van bloedplasma:
Water (92%) Specifieke plasma eiwitten (7%), zoals albuminen, globulinen en fibrinogeen Anorganische stoffen (0.9%), zoals kalium, natrium en calcium Organische stoffen (0.1%), zoals glucose, vetten, antistoffen, enzymen en hormonen

7 Functies van plasma: Transporteren van bloedcellen Transporteren van voedings- en bouwstoffen naar de cellen Afvoeren van afvalstoffen van de cellen naar de lever en nieren Vormen van watervoorraad Speelt een belangrijke rol bij de bloeddruk

8 Hoe verkrijg je Plasma? Door een antistollingsmiddel toe te voegen aan een buisje bloed en vervolgens deze te centrifugeren, krijg je plasma en bloedcellen gescheiden van elkaar. Plasma en Serum worden vaak door elkaar gehaald. Voor sommige onderzoeken is serum vereist en voor sommige onderzoeken juist plasma Plasma = volbloed min cellen Serum = volbloed min cellen min stollingseiwitten

9 Serum ontstaat als er tijdens de bloedafname geen antistollingsmiddel wordt toegevoegd. Zonder antistollingsmiddel stolt het afgenomen bloed. De vloeistof die boven het stolsel overblijft, noemen we serum. In tegenstelling tot plasma bevat serum geen stollingseiwitten zoals fibrinogeen.

10 Plasma

11 RODE BLOEDCELLEN De rode bloedcellen worden ook wel "Erytrocyten" genoemd. Het zijn de meest voorkomende cellen in het bloed en circuleren uitsluitend in de bloedbaan. Rode bloedcellen zijn ronde schijfjes zonder kern, met twee holle kanten. De kleur is te danken aan de rode bloedkleurstof "Hemoglobine". Dit is een verbinding van ijzer (=heem) en een soort eiwit (=globine).

12 AANMAAK: Rode bloedcellen worden in het "rode beenmerg" aangemaakt door stamcellen (voorlopers van de rode bloedcel). De stamcellen bevinden zich hoofdzakelijk in het beenmerg. Een ander woord voor de aanmaak van  de rode bloedcellen is: "erytropoëse".

13 Voordat een rode bloedcel rijp is en in de bloedbaan terecht komt, heet het "reticulocyt".
De normale aanmaak van een rode bloedcel duurt zo'n 6 dagen.

14

15 De witte bloedcellen worden ook wel "Leucocyten" genoemd.

16 Indeling van witte bloedcellen qua vorm:
Witte bloedcellen zijn kleurloze cellen met kern. De witte bloecellen kunnen vervormen en verschillen in grootte. Ze zijn gemiddeld iets groter dan de rode bloedcel. Indeling van witte bloedcellen qua vorm: Lymfocyten Monocyten Neutrofiele granulocyten Eosinofiele granulocyten Basofiele granulocyten

17 DE FUNCTIE: Rol bij afweer tegen lichaamsvreemde stoffen. Wanneer lichaamsvreemde stoffen het lichaam binnen dringen, vallen ze die aan en proberen ze die te vernietigen. Bij een infectie of allergische reacties zal dan ook het aantal witte bloedcellen stijgen. De aanmaak, afbraak en de functie van de witte bloedcellen vinden plaats buiten de bloedbaan. De aanmaak is net als bij rode bloedcellen in het beenmerg.

18 EEN TEKORT aan witte bloedcellen resulteert in een lage afweer, waardoor er gemakkelijk infecties kunnen ontstaan. Dit zie je bijv. bij mensen die een chemokuur ondergaan. EEN TEVEEL aan witte bloedcellen wijst meestal op een infectie, maar het kan ook kwaadaardig zijn, bijv. bij leukemie.

19 BLOEDPLAATJES De bloedplaatjes worden ook wel "Trombocyten" genoemd. Bloedplaatjes zijn zeer kleine celfragmenten. Het zijn eigenlijk geen cellen, maar afsplitsingen van megakaryocyten (=hele grote cellen)

20 DE FUNCTIE: Ze spelen een belangrijke rol bij het herstellen en beschermen van de bloedvaten --> Bloedstolling. Een andere benaming voor bloedstolling is "hemostase" Als je je verwondt, dan zorgen de bloedplaatjes, samen met stollingsfactoren, ervoor dat het bloeden stopt en dat er een korstje wordt gevormd.

21 De aanmaak van bloedplaatjes vindt plaats in het
beenmerg EEN TEKORT aan bloedplaatjes leidt tot een grotere bloedingsneiging. Een voorbeeld is "Hemofilie". EEN TEVEEL aan bloedplaatjes kan leiden tot "Trombose". Een aandoening waarbij een bloedvat wordt afgesloten door verhoogde stollingsneiging.

22 Aanmaak van RBC, WBC en bloedplaatjes dus in BEENMERG De cellen ontstaan allemaal uit een stamcel (“stem cell” in figuur)

23 BEENMERG Beenmerg bevindt zich in de holte van alle botten.

24

25 HET BLOED STROOMT PATHOLOGIE

26 1. Ziekten van het bloed, bloedvormende organen en het immuunsysteem
Anemie Polycytemie Leucose Leucocytose en leucopenie Milt en thymus

27 Anemie Te weinig hemoglobine (Hb) te weinig rode bloedcellen (RBC)
te weinig Hb per RBC

28 Te weinig Hb: onvoldoende transport van zuurstof (O2) kooldioxide (C02)

29 Symptomen anemie Uithoudingsvermogen  AH  Pols  Bleke slijmvliezen
Evt. souffles

30 Bloedonderzoek anemie Hb  norm. hond: g/dl kat : 9,5 – 15 g/dl Hematocriet (Ht)  norm. Ong l/l

31 De hematocrietwaarde wordt bepaald door een buisje bloed te centrifugeren. Onderin verzamelen dan de rode bloedcellen, daarbovenop de witte bloedcellen en bovenin de buis het plasma

32 Bloedtransfusie rekening houden met -aanwezigheid donorbloed -bloedgroepen -infectiegevaar

33 Donor en ontvanger

34 Donorbloed Moeilijk voorraad te hebben op praktijk:
- niet langer houdbaar dan 6 weken -15 ml/kg lg per keer per hond af te nemen, maximaal 1 x per maand

35 Bloedgroepen Aanwezigheid bepaalde moleculen in de celwand
Hond: 11 verschillende hoofdbloedgroepen Kat: twee bloedgroepen A en B met als mogelijke genetische combi’s: AA, BB, AB

36 Hond: van nature weinig en zwakke antilichamen
Kat: meerdere en sterker werkende antilichamen

37 Hond: eerste transfusie nog geen problemen
de volgende wel !  anaf. shock! Kat: bij de eerste transfusie al enorme reactie mogelijk !

38 Infectiegevaar Uiteraard geen transfusies doen met besmet bloed
Denken aan - FIV - Ziekte van Weil - Babesiosis - Met bloedstollingsremmende middelen vergiftigd bloed

39 Oorzaken anemie 1. Aanmaak RBC  2. Afbraak RBC  3. Verlies van RBC

40 1. Te trage aanmaak RBC Dit heet “onvoldoende hematopoëse”
- onvoldoende voedingsstoffen - chronische nierziekte - aandoeningen beenmerg - hormonale stoornissen - overige

41 Onvoldoende voedingsstoffen
Slechte voeding Slechte opname door darm of leverprobleem

42 Chronische nierziekte
Hoe zat dat ook al weer? De nieren maken onvoldoende EPO (erythropoëtine)  onvoldoende aanmaak RBC in beenmerg

43

44 Aandoeningen beenmerg
Tumoren: bv. lymfosarcoom Infecties: bv. FeLV Iatrogene beschadigingen: bv. TMP-S

45 Hormonale stoornissen
Bijvoorbeeld: Een te veel aan oestrogenen geeft een beenmergdepressie (langdurige loopsheid fretjes!)

46 2. Te snelle afbraak Afbraak RBC = hemolyse
Door hemolyse komt Hb in het plasma terecht: hemoglobinemie Een deel komt in de urine: hemoglobinurie

47 Hemoglobine en Bilirubine
Hemoglobine wordt afgebroken tot bilirubine Bilirubine wordt normaal gesproken via de gal en (als urobilinogeen) via de urine uitgescheiden Ernstige hemolyse: Bilirubine in het bloed: bilirubinemie Bilirubine in de urine: bilirubinurie

48 ! Hemolyse: bleke slijmvliezen Heftige hemolyse
Bilirubinemie: gele slijmvliezen Bilirubinurie: donkergele urine !

49 Icterische slijmvliezen

50 Bleke slijmvliezen schaap (wormen)

51 Bleke slijmvliezen kat

52 Oorzaken van hemolyse Genetisch: verder niet kennen
Vergif: koper, zink, lood, uien, kool Iatrogeen: aspirine Infecties: Babesia, Leptospirose Auto-immuun: AIHA

53 3. Verlies van RBC Bloedverlies: trauma tumoren en ulcera parasieten
stollingsziekten

54 Bloedingen Bleke slijmvliezen Shock (> 1/3 bloedverlies): dodelijk

55 Tumoren en ulcera Beschadigen bloedvaten: bloeding
Kan chronisch of akuut

56 Parasieten Bloedzuigende ectoparasieten bv vlooien
Bloedzuigende endoparasieten! (niet in boek) bv haemonchus schaap Met name bij jonge dieren en massale infecties

57 Stollingsziekten Genetisch Vergif Aandoeningen lever Trombocytopenie
Bijwerking medicijnen

58 Stollingsziekten genetisch
Hemofilie hond en kat tekort aan 2 stollingsfactoren gen ligt op X chromosoom dieren: vrij, ziek òf draagster Von Willebrandsziekte hond te weinig activatie van thrombocyten

59 Mutatie in de genen: daardoor onvoldoende aanmaak stollingsfactor

60 Stollingsstoornis door vergiftigingen
Bijvoorbeeld warfarin: rattengif Therapie: ? Vitamine K

61 Stollingsstoornis door leverziekten
Lever produceert stollingseiwitten Bij gestoorde leverfunctie: tekort aan deze eiwitten

62 Trombocytopenie Tekort aan trombocyten Trombocyten = bloedplaatjes
Klein, kleurloos, ovaal bloedcelletje zonder kern Bijv. AITP = auto immune trombocytopenische purpura SLE = systemische lupus erythematosus hondenziekte

63 Stollingsstoornis door medicijnen
Penicilline Chloorpromazine

64 Symptomen bloedingen pag. 14 boek
Lijkt in boek te horen bij het stukje medicijnen Is afzonderlijk paragraafje !

65 Symptomen bloedingen Kleine bloedingen in huid en slijmvliezen: petechiën Meer dan normaal bloeden uit kleine wondjes (operatie) Zwarte ontlasting Bloedneus Hematomen in spieren en gewrichten Bloed in buikholte Bloed in borstholte (hemothorax) Bloed in de larynx Bloedingen in ruggengraat en schedel: verlammingen

66

67 bloedneus

68 Normale ontlasting en melena

69 Polycytemie Poly: veel Cyten: cellen -emie: bloed
Bloedcellen: RBC, WBC, bloedplaatjes Te veel cellen per ml bloed

70 Oorzaken polycytemie Relatief: het aantal cellen is niet veranderd, maar de hoeveelheid plasma is minder Absoluut: het aantal RBC neemt toe door bijvoorbeeld extra afgifte van EPO door de nieren

71 Leucose Verzamelnaam voor tumoren van de bloedvormende organen
Tumor uitgaande van beenmerg leukemie lymfeklieren lymfoom milt lymfoom thymus lymfoom macrofagen histiocytose

72 Feliene Leukemie Virus: FeLV
Tumoren lymfeklieren, milt, nieren en lever

73 Leucocytose Leucocytose: aantal WBC per ml bloed te hoog
Beenmerg actief oa ter bestrijding van een infectie

74 Oorzaken leucocytose Opwinding, stress, inspanning (de cellen die aan de bloedvatwanden gekleefd zitten komen dan vrij in het bloed) Infecties met bacteriën, bepaalde virussen (bv. niesziekte kat), schimmels, protozoa of parasieten Ernstig fysiek letsel (brandwonden, trauma, chirurgie, bevriezingen) Tumoren (carcinomen, rectumpoliepen, sarcomen) Vergiftigingen (bv. uremie) Corticosteroïden Bloedafbraak (=hemolyse) Niet leren!

75 Linksverschuiving verkeerd uitgelegd in boek
Aanwezigheid van veel voorlopers van wbc in het bloed: relatief veel jonge, onrijpe granulocyten

76 Ontwikkeling granulocyten
Het voorstadium is een cel met een grote plompe celkern, waarbij de korrels nog ontbreken. Bij de uiteindelijke rijping van de cel wordt de celkern uitgerekt en in partjes gedeeld (segmentering) en het celvocht gekorreld. Bij sommige ziektetoestanden komen onrijpe witte bloedcellen in het bloed. Men spreekt dan van een linksverschuiving

77 Staafkernige granulocyt segmentvormige granulocyt jong, onrijp rijp

78 Leucopenie Het aantal leuco’s per ml bloed is verlaagd
Leucocyten worden “verbruikt” bijv bij een zeer ernstige/massale infectie

79 Leucopenie Virusinfecties (Parvovirus, Kattenziekte, HCC (=virale hepatitis bij de hond), FeLV, FIV) Overweldigende bacteriële infecties (sepsis) Chronische parasitaire infecties Medicijnen of toxische stoffen (phenobarbital,oestrogenen, griseofulvine, bepaalde antibiotica zoals die uit de groep van de cephalosporinen en trimethoprim-sulfa) Straling Beenmergdepressie (=onderdrukking van de beenmergfunctie) ten gevolge van hormonen, beenmergkanker, toxinen, medicijnen Anafylactische shock (ernstige overgevoeligheidsreactie) Niet leren!

80 Milt Vergrote milt = splenomegalie Belangrijke oorzaken: anesthesie
trauma: hematomen stuwing bijv. maagtorsie tumoren

81 milttorsie Draaiing van milt in zijn ophangband
Soms samen met maag: maagtorsie Grote honden, diepe borstkas Pijn, shock Therapie: milt verwijderen (gevolg: afweer )

82 Pijn!

83 Fotoreeks milttorsie Ridgeback

84 zwelling buik voelbaar achter lever en maag

85 Röntgenfoto Rood: doorsnede milt Maar wat is die groene bolle structuur?

86 Om te kunnen beoordelen wat die groene bolle structuur is werd een ECHO gemaakt
Het groene deel bleek OOK deel uit te maken van de MILT De hond werd nog dezelfde dag geopereerd

87

88 De milt lag gedraaid en gedeeltelijk dubbelgeklapt

89 De milt is erg gezwollen, kan snel weer terugdraaien en wordt verwijderd

90

91 Thymus Bij vergroting druk op slokdarm, hart, longen
Moeilijk slikken, stuwing, moeilijk AH Tumor van de thymus: thymoom

92 Thymus

93 1. Ziekten van het bloed, bloedvormende organen en het immuunsysteem
2. Ziekten van het immuunsysteem

94 Normale situatie: Immuunsysteem en haar acties zijn in een stabiel evenwicht met elkaar: Het dier verdedigt zichzelf optimaal maar brengt zichzelf geen schade toe

95 Ontsporing van het immuunsysteem
Allergieën een bijzondere reactie op het allergeen, meestal een te heftige reactie Auto-immuunziekte de afweer richt zich op lichaamseigen structuren Immunodeficiëntie het afweerstelsel reageert onvoldoende op het allergeen

96 B en T lymfocyten NORMAAL: Het antigeen prikkelt 1 T of B lymfocyt:
specifieke reactie ABNORMAAL Ook andere B en T lymfo’s worden door het antigeen (superantigeen) geprikkeld aspecifieke reactie: oncontroleerbaar

97 Elke B-lymfocyt 1 specifiek antigeen antigeenreceptoren zijn specifiek

98 ALLERGIËN Vier soorten overgevoeligheidsreacties mogelijk
Indeling naar het mechanisme van de allergische reactie

99 Type I (Type II) (Type III) Type IV Type I en type IV zijn de belangrijkste!

100 Type I Slijmvliezen en huid IgE allergie Atopie en astma

101 4. Vrijgekomen histamine
1. Antilichaam 2. Mestcel 3. Allergeen 4. Vrijgekomen histamine

102 1. Antilichaam 2. Mestcel 3. Allergeen 4. Vrijgekomen histamine

103 Type II Ig G en Ig M Celvernietiging Auto-immuunziekten Pemfigus
Myasthenia gravis

104

105 Type III Antigeen-antilichaam complex
Complexen slaan in te grote hoeveelheden neer Kunnen niet worden opgeruimd Arthus reactie: de complexen slaan neer op de oorspronkelijke infectie plaats andere plaatsen: nieren, gewrichten, huid

106

107

108 Type IV Traag 24 tot 72 uur Delayed type (vertraagd)
Via T lymfo’s, macrofagen en cytokinen Het micro-organisme wordt niet voldoende verteerd: granulomen Voorbeeld: Contactdermatitis

109

110 AUTO-IMMUUNZIEKTEN Het afweersysteem kan geen goed verschil meer maken tussen lichaamseigen en vreemde structuren De T en B lymfocyten richten hun acties op lichaamseigen structuren

111 Voorbeelden AIHA AITP SLE Niet leren!

112 AIHA Auto Immune Hemolytische Anemie
Auto-immuun: afweer op eigen materiaal Hemolytische: afbraak RBC Anemie: bloedarmoede Therapie: corticosteroiden, evt splenectomie

113 AITP Auto Immune TrombocytoPenie
-Auto-immuun: afweer tegen zichzelf -Tromocyten: bloedplaatjes -Penie: te weinig Zeldzaam Symptoom: slechte bloedstolling Therapie: corticosteroiden, evt splenectomie

114 SLE Systemische Lupus Erythematosus
Hond Auto-immuniteit tegen moleculen in de kern en tegen orgaanspecifieke moleculen Duitse Herder, Collies en Beagles Klachten door: Celvernietiging Ag-As complexen: neerslag Goede en slechte perioden, toch progress. verloop

115 SLE Meest voorkomende symptomen: Gewrichten: artritis
Nieren: chron. nierinsuff. Huid: rode plekken, ulcera Bloed: AIHA Therapie: levenslang cortico’s, symptomatisch

116 Discoide lupus erythematosus vertaling
‘discoid” (schotelvormig) omdat het vaak ronde plekken zijn “lupus” (wolf) omdat het plekken kunnen zijn met een "invretend" karakter, dat wil zeggen dat er door de ontsteking schade aan de huid kan worden aangericht (deuken, onregelmatig oppervlak, littekens) “erythematosus” (rood), omdat de plekken rood zijn.

117 IMMUNODEFICIËNTIE Chronische ziekten Genetisch Infecties (bijv FIV)
Slechte voeding Stress Diabetes Tumoren van het beenmerg Cushing

118 Maternale immuniteit Bescherming jonge dieren ivm onvolgroeid afweersysteem


Download ppt "Het bloed stroomt pathologie"

Verwante presentaties


Ads door Google