De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 9 zHoe gaat het met de afname? zData-invoer zEerste analyses.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 9 zHoe gaat het met de afname? zData-invoer zEerste analyses."— Transcript van de presentatie:

1 College 9 zHoe gaat het met de afname? zData-invoer zEerste analyses

2 Data-invoer (1) zWelke technische variabelen heb je nodig?  Respondentnummer  Versienummer voor vrglversie (bijv. 1, 2)  Versienummer voor tekstversie (bijv. 1, 2)  Klas/school/interviewer zNummer de vragenlijsten zGebruik SPSS (géén Excel)  Aanschaf via campuslicentie, www.surfspot.nlwww.surfspot.nl zVoer de gegevens in, in ‘data view’  Als getallen  Elke respondent een nieuwe regel zMaak volledig codeboek, in ‘variable view’

3 Data-invoer (2) z‘measure’?  scale z‘Missing value’  waarde die verder niet voorkomt, bijv. 999 zInvoercontrole:  Descriptive statistics – descriptives  mean, sd, max, min  En steekproef van ca 10% van de vragenlijsten

4 Randomisatiecontrole (1) zZie Falthzik & Jolson 1974: zijn de groepen die de verschillende vragenlijstversies hebben beantwoord, vergelijkbaar? M.a.w., zijn evt verschillen in antwoorden puur aan de manipulatie te wijten?  Afhankelijk van meetniveau:  Chikwadraattoets, t-toets  Chikwadraattoets: ANALYSE  DESCRIPTIVES  CROSSTABS  STATISTICS: CHISQUARE  t-toets zie sheet8  doen over alle vragen die in beide vragenlijstversies gelijk zijn (dus ook de rapportcijfervragen)

5 Randomisatiecontrole (2) Zijn de groepen die de verschillende tekstversies hebben gelezen, vergelijkbaar? M.a.w., zijn evt verschillen in antwoorden puur aan de manipulatie te wijten? Afhankelijk van meetniveau:  Chikwadraattoets, t-toets  Chikwadraattoets: ANALYSE  DESCRIPTIVES  CROSSTABS  STATISTICS: CHISQUARE  t-toets zie sheet8  doen over alle demografische vragen

6 Naar een vergelijking van de gemanipuleerde vragen zVoordat je vergelijkt, moeten alle scores hetzelfde betekenen  1=negatief t.a.v. tekst, 7=positief t.a.v. tekst in álle versies!  Transform – recode into same variables (of evt ‘into different variables’).  Bijvoorbeeld: if vrglversie=1, bij vrg 1, 5, 8: 1 wordt 7, 2 wordt 6, 3 wordt 5, enz. If vrglversie=2 vrg 1, 5, 8 niet herkoderen. Goed aanpassen in codeboek.

7 Verschillen de geobserveerde antwoorden per vrglversie? (1) zData – split file – organize output by groups – ‘versie’ zDescriptives van alle gemanipuleerde vragen  options mean, sd zTabel van maken: positiefnegatiefsemdiff Vraag1 gem (sd)gem (sd)gem (sd) Vraag2 gem (sd)gem (sd)gem (sd)  Vraagnummer én inhoudelijke aanduiding (idem voor versie)  Gem afronden op 1 cijfer na komma, sd op 2 cijfers na komma  Zie tabelgalerijen in Word voor mooie opmaak

8 Verschillen de geobserveerde antwoorden per vrglversie? (2) Vragen die je stelt bij die tabel: Verschillen de gemiddeldes voor vraag x per vglversie? Verschillen de standaarddeviaties voor vraag x per vrglversie? Zie je een consistent patroon over vragen of vraagsoorten heen? (is pos-vraag steeds positiever beantwoord dan neg-vraag?) Dus: zie je iets interpreteerbaars in déze steekproef? En daarna: zijn deze verschillen/patronen te generaliseren naar een andere steekproef, m.a.w. zijn de verschillen/patronen significant?

9 Zijn de verschillen tussen vragenlijstversies generaliseerbaar? zOf zijn het steekproeffluctuaties..?  T-toets,  Analyse – compare means – indep samples t-test, test variable vrgx, grouping variable vrglversie (1,2)  F-toets  Analyse – compare means – one way anov, dep list vrgx, factor vrglversie + options descriptives  Of, bij >3 groepen: GLM  Analyse – general linear model – univariate – dep var vrgx, fixed factor vrglversie – post hoc tests for vrglversie + scheffe aanvinken + options descriptives

10 Nu: kijken naar tekstversies  Is de manipulatie gelukt (is er een onderscheid in tekstkwaliteit aangebracht door de tekstmanipulatie)?  Zelfde analyse als op sh7 en 8, maar nu met tekstversie als onafhankelijke variabele  Afhankelijke variabelen?  De rapportcijfervragen (zijn nl. in beide versies hetzelfde)  Alle andere tekstevaluatievragen, m.n. de dimensies waar je op theoretische gronden effect verwachtte (maar die theorie was niet erg sterk, dus doe maar gewoon alle vragen)

11 TIPS zVergeet split file of split output niet UIT te zetten, anders blijft ie dat alsmaar doen. zAls je recode into same variable doet, save je file dan even onder een andere naam. Gooi oude versie pas weg als je zeker weet dat het goed is. zAls je recode into different variable doet, maak je nieuwe variabelen aan. Verantwoord ook die in het codeboek! zGeen paniek. Bedenk steeds wat je (conceptueel en in woorden) zou willen weten. zMaak na afloop van een analyse steeds meteen een mooie tabel en een interpretatie in tekst.  Geen SPSS-tabellen in het verslag!!


Download ppt "College 9 zHoe gaat het met de afname? zData-invoer zEerste analyses."

Verwante presentaties


Ads door Google