De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontstaan van een decentrale, feodale standensamenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontstaan van een decentrale, feodale standensamenleving."— Transcript van de presentatie:

1 Ontstaan van een decentrale, feodale standensamenleving

2 1. HET LEENSTELSEL: EEN FEODAAL EUROPA ONTSTAAT

3 Het leenstelsel Wat was het? Hoe ontstaan (en waarom)? Leg uit: adel Verschil leenstelsel – hofstelsel?

4 Hoe ontstond het feodalisme? Karel de Grote had geen eigen leger  moest op getrouwen rekenen om soldaten en wapens te leveren  moest hen van de nodige middelen voorzien  gaf grond (of een ambt) ‘te leen’ in ruil voor wederdiensten (bestuur, oorlog, rechtspraak enz.)

5 Het leenstelsel Leenstelsel: – welke voordelen? – welke nadelen? – welke gevolgen op lange termijn? In West-Europa werd het feodalisme pas rond 1800 afgeschaft (bestond dus bijna 1000 jaar)

6 De leenceremonie Symbolen: -Kleur groen : adel -Koning (= de suzerein) : -Kroon -Zit (troon) -(Kroon)vazal -Knielt -Wijnrank: vruchtbaarheid van het grondstuk (?) -Band van trouw -Handen in elkaar -Eed (werd vaak hernieuwd) -Omhelzing -Leenkus (= ‘handtekening’) -Takje (teken van de leenmacht) Miniatuur uit de Saksenspiegel (13 e eeuw)

7 Filips de Goede, graaf van Vlaanderen, en een (achter)vazal Welke bijstand leverde de vazal? Leengebied besturen (Militaire) bijstand aan de leenheer Geld bijeenbrengen om de leenheer vrij te kopen als die door de vijand krijgsgevangen was genomen, Bijdragen tot de bruidsschat van de dochter van de leenheer, …

8 Wie felonie of leenbreuk beging… (= wie tekortschoot in zijn verbintenissen of de leenheer verraadde) …moest zich verantwoorden voor de leenrechtbank… … en kon zwaar gestraft worden, soms zelfs met de dood.

9 Gevolgen van het feodaal stelsel voor het bestuur Geleidelijke verbrokkeling van het territorium Geleidelijke decentralisatie van de macht : waarom? – Niet de suzerein, maar de leenmannen riepen de legermacht bijeen – Steeds vaker werd het leen als erfelijk beschouwd

10 Gevolgen van het verval

11 2. DE STANDENSAMENLEVING

12 De middeleeuwse standensamenleving

13

14 Eerste stand: de clerus Wie? Hoge clerus: bisschoppen/abten Lage clerus: pastoors/monniken Taken, plichten? ‘Bidden’ Administratie, bidden, werken, onderwijs,... Voorrechten (privileges)? Tienden innen Eigen rechtbanken Geen belastingen Tweede stand: de adel Wie? Hoge adel: oude geslachten met veel grond en prestige Lage adel: ambtsadel (ambtenaren van de koning + ridders) Taken, plichten? ‘Vechten’ Koninklijke diensten, bestuur en bescherming Voorrechten (privileges)? Geen belastingen Eigen rechtbanken Derde stand Wie? Vrije boeren Onvrijen: horigen & lijfeigenen Later: ontstaan van een burgerij in de steden (rijk en vermogend door handel of ambacht) Taken, plichten? ‘Werken’ Werken op domeinen van clerus en adel Belastingen betalen Voorrechten (privileges)? Geen

15

16 Standensamenleving Wat was bepalend voor iemands stand? Hoe was het gesteld met de sociale mobiliteit in de middeleeuwen? Leven we vandaag nog in een standensamenleving? Leg uit. – Net zoals het feodalisme werd ook de standensamenleving eind 18 e eeuw in West- Europa afgeschaft (Franse Revolutie, 1789)

17 3. OEFENINGEN: BRONNEN BEOORDELEN EN HISTORISCH INZICHT

18 Oef. 3 : Ten oorlog! Wat leer je uit de bron over oorlogsvoering ten tijde van Karel de Grote? 1.Een veldtocht kon tot zes maanden duren; 2.De kroonvazal moest zelf voor manschappen, wapens en proviand zorgen; 3.Rondtrekkende legers waren een gevaar voor de omgeving (roof, plundering, aanranding enz.) 4.De kroonvazal was verantwoordelijk voor het gedrag van zijn manschappen; 5.Ook geestelijken vochten mee (in dit geval een abt). 6.… (wat vind je zelf nog in de bron?)

19 Tot slot : kun je deze termen verklaren? Feodalisme – leenstelsel – hofstelsel – leenheer – vazal – suzerein – leenman – leenhulde – lijfeigenschap – horigheid – adel – felonie – decentralisatie Standensamenleving – voorrecht of privilege – clerus – de drie standen – klassensamenleving – sociale mobiliteit Uitsmijter: waar komt het woord ‘heerlijk’ vandaan?


Download ppt "Ontstaan van een decentrale, feodale standensamenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google