De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’ 18 maart 2015 Docentendag 18 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’ 18 maart 2015 Docentendag 18 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’
18 maart 2015 Docentendag 18 maart 2015

2 Programma Stand van zaken Savantis Duurzaamheid en kleur
Ketensamenwerking De woningcorporatie als vragende partij Onderwijsactualiteiten Sikkens kleurt scholen met de vakmensen van morgen Evaluatie en afsluiting Presentaties van deze dag wordt gepubliceerd op de website van Savantis bij docentendagen Docentendag 18 maart 2015

3 1. Stand van zaken Savantis
Stand van zaken Savantis organisatie Organisatiestructuur Savantis per Wat betekent dit voor u in de praktijk Docentendag 18 maart 2015

4 1.1 Stand van zaken Savantis-organisatie
Alle medewerkers zijn geïnformeerd over hun specifieke situatie Savantis-organisatie bestaat per 1 augustus 2015 uit 28,5 fte, 33 medewerkers (nu 82 medewerkers) Naar het SBB gaan: 13 opleidingsadviseurs 5 medewerkers met diverse functies SBB staat voor: stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

5 1.3 Organisatiestructuur Savantis per 01-08-2015
Directie Ronald van Driel Beleidsadvies- en Ondersteuning 28,5 fte Unit Onderwijs Laurents van Stenus Backoffice Gerd Simons Unit bedrijfsleven Martine van der Velpen

6 1.3 Organisatiestructuur Savantis
Beleidsadvies & ondersteuning Secretariaat HRM Controlling/subsidies beleidsondersteuning Unit Onderwijs Onderwijsadvies en – ondersteuning Leermiddelen en uitgeverij Exameninstelling Unit bedrijfsleven Loopbaanadvisering Training & Advies

7 1.3 Wat betekent dit voor u in de praktijk
dat u op Savantis kunt blijven rekenen bij: Docentendagen; Beleidsvoorbereiding – en advisering; Leermiddelenontwikkeling en uitgeverij; Onderhoud en uitbouw van de digitale leeromgeving Studeo; Examinering; Bijscholing voor bedrijven en onderwijs; Loopbaanadvisering; Subsidieverwerving.

8 AkzoNobel Decoratieve coatings NL
2. Duurzaamheid en kleur Roel Colijn Technical manager AkzoNobel Decoratieve coatings NL

9 3. Ketensamenwerking Dennis Rutges Directeur

10 Mini pauze

11 4. De woningcorporatie als vragende partij
Margriet Drijver Voormalig corporatiebestuurder Drijver Advies en Toezicht

12 LUNCH – uur

13 5. Onderwijsactualiteiten
Jolanda Kivits Onderwijskundig medewerker Savantis

14 5. Onderwijsactualiteiten
Evaluatie Proeve van Bekwaamheid → wat is onze reactie op uw suggesties? Leermiddelen en examens → wat staat er op de planning voor 2015? Studeo → wat staat er op de agenda voor 2015?

15 Proeve van Bekwaamheid
Wat is onze reactie op uw suggesties vanuit de docentendag november 2014?

16 1.1 Voorbereiding PvB door de onderwijsinstelling
Uw adviezen vanuit docentendag: Train op specifieke examenonderdelen die niet goed gaan, dan trainen op alles en tijdspanne laten ervaren zodat examenstress minder wordt Volledig examen als simulatie draaien Aandachtspunt is de afstemming tussen scholen en samenwerkingsverbanden We zijn van plan om examentraining op te nemen in de nieuwe leermiddelen in Studeo. Verder kunnen scholen dit zelf organiseren. Docentendag 18 maart 2015

17 1.2 Aanmelding studenten Examenplanner:
Deelnemers in groepen kunnen aanmelden Deelnemers moeten naamloos kunnen worden aangemeld (plekken reserveren) Reactie Exameninstelling: a + b. Technisch niet mogelijk in Examenplanner Docentendag 18 maart 2015

18 1.3 Locaties Proeve van Bekwaamheid (1)
Locatie dient overal gelijkwaardig te zijn Er dient rekening gehouden te worden met de resultaten in relatie tot de klimaatbeheersing welke per locatie verschillend zijn Oriëntatie over examenlocatie via videobezoek Examineren in de BPV Reactie Exameninstelling: a + b. We ontwikkelen betere checklists voor de examenlocaties c. Een rondleiding met uw leerlingen op de examenlocatie is mogelijk d. Een Proeve van Bekwaamheid in de BPV is mogelijk maar ook kostbaar evaluatieformulieren van de secretarissen opgenomen worden aan te geven welke de temperatuur was. Leuk idee, het videobezoek, nemen we mee. Een rondleiding op locatie met leerlingen is altijd mogelijk. Een PvB in de BPV is kostbaar omdat er examinatoren ingeschakeld moeten worden. Daarnaast garandeert een PvB in de BPV geen gelijkwaardigheid en daar is de branche geen voorstander van. Het zou met steekproeven kunnen, maar dat vindt de branche niet wenselijk. Docentendag 18 maart 2015

19 1.3 Locaties Proeve van Bekwaamheid (2)
3 vaste locaties, wel continue (dus niet 3 maal per jaar), waar mogelijk regionaal Tevredenheid over hoe het nu loopt, alleen kan financiering een probleem worden Reactie Exameninstelling: De exameninstelling zal zich in 2015 oriënteren op examinering in de toekomst. Hierbij kunnen alle mogelijke scenario’s de revue passeren Kosten per schooljaar € 140,- per leerling Zodra er iets bekend is horen jullie dat. Alles wat ingebracht wordt nemen we maa. Docentendag 18 maart 2015

20 1.4 Vorm Proeve van Bekwaamheid
Vorm centrale PvB basis + profiel + keuzedeel Proeve van Bekwaamheid opgedeeld in onderdelen die afzonderlijk beoordeeld kunnen worden Reactie Exameninstelling: a. De PvB op basis van nieuw KD omvat de basis en een deel van het profiel a. Keuzedelen worden apart geëxamineerd omdat deze verschillen b. Dat brengt een ander kostenmodel met zich mee voor betrokkenen. Nemen we mee in de scenario's Bepalen is niet aan de TVC. Docentendag 18 maart 2015

21 1.5 Inhoud Proeve van Bekwaamheid
Accent op de planning is wel fors, niveau 2 moet toch vooral de uitvoering laten zien Eenvoudig handelingschema Verschillende onderdelen, perfect Houtrot meer conform praktijk Reactie a. Er is geen planningsopdracht meer op niveau 2, alleen het invullen van een werkschema c. Over de vorm van het onderdeel houtrot wordt nagedacht. Input is welkom Planning zit niet in de opdracht. Houtrot staat in het nieuwe KD in het profiel Gezel schilder. Over de vorm van het onderdeel houtrot wordt nagedacht. Ideeën zijn welkom. Ideeën moeten wel haalbaar zijn. Docentendag 18 maart 2015

22 1.6 Uitvoering Proeve van Bekwaamheid (1)
Leerling is vrij invulling te geven aan zijn werkwijze, het eindresultaat moet goed zijn, eventueel vooraf een brief met geadviseerde werkwijze. Spuiten beter faciliteren, alle competenties, geen wachttijden, zelf inregelen viscositeit etc. Behangen en glas als keuzedeel en niet in de basis Reactie Exameninstelling: Er wordt beoordeeld op het resultaat, niet op de uitvoering Nemen we mee tijdens de uitwerking van de scenario’s Behangen en glas als keuzedeel is niet mogelijk op basis van het nieuwe kwalificatiedossier

23 1.6 Uitvoering Proeve van Bekwaamheid (2)
Alle locaties dezelfde materialen/gereedschappen met duidelijke communicatie richting ROC Afstemmen van materialen met het scholenveld Materialen up-to-date Reactie Dat heeft onze aandacht. Zie voor lijst materialen en gereedschappen → Afstemming vindt plaats in de TVC, waarin de scholen zijn vertegenwoordigd Dat heeft onze aandacht, we nemen het mee in de verbeterde checklists voor de examenlocaties Ontwikkelingen in de markt worden zoveel mogelijk gevolgd. Soms is het te kostbaar of is de uitvoering niet mogelijk. Docentendag 18 maart 2015

24 1.6 Uitvoering Proeve van Bekwaamheid (3)
Basispakket aan gereedschap per student, het overige gereedschap op de examenlocatie aanwezig om te gebruiken Goede check van te voren Reactie Exameninstelling: Is reeds het geval Secretaris checkt alles aan de hand van de lijst, we scherpen de lijst aan

25 1.7 Werkstukken Kwaliteit van werkstuk/ondergronden moet constant zijn (geen losse randen bij behangwerk) check dit voor start Moet je praktijkopdrachten mee laten tellen met de PvB Reactie Dat checkt de secretaris, we scherpen de lijst aan Dit is niet aan te bevelen aangezien de praktijkopdrachten examens worden en dan vallen onder het toezicht van de Inspectie De praktijkopdrachten moeten dan aan alle eisen van de Inspectie voldoen. Docentendag 18 maart 2015

26 1.8 Examinatoren-secretaris (1)
Neutraal, deskundig, zo objectief mogelijk Savantis als duidelijke coördinator Eén team voor alle centra is een optie Secretaris: Bewaakt de orde en rust Bewaakt de eenduidige uitleg en beoordeling van de opdracht Reactie Exameninstelling: a. Er zijn beoordelingscriteria voor examinatoren c. ‘Eén team’ nemen we mee bij het maken van scenario's voor de toekomst d + e. Taak secretaris is helder omschreven We zullen de taken van de secretaris nog eens goed toelichten aan de secretarissen. Docentendag 18 maart 2015

27 1.8 Examinatoren-secretaris (2)
Secretarissen voor het schooljaar : Zwolle - Berend de Boer Heerhugowaard - Duco van Straten Rotterdam - Peter van den Broek Zutphen - Daan de Wit Rosmalen - Daan de Wit Utrecht (industrie) - Berend de Boer

28 1.9 Overige suggesties/scenario’s
Examen aanpassen aan vraag vanuit het beroepenveld Regelmatig moderniseren Reactie Exameninstelling: KD is leidend, maar beroepenveld heeft zeker een inbreng via de TVC Het examen sluit aan op het KD

29 Aangepaste aanmeldprocedure Examenplanner
U kunt kandidaten het hele jaar in de wachtlijst van de Examenplanner plaatsen. Wanneer een groep vol is organiseren we een examen Als u kandidaten aanmeldt voor de reguliere periode plaatst u alle kandidaten in de wachtlijst. We zetten geen groepen meer klaar. Als de groepen zijn ingedeeld informeren wij u U ontvangt voor iedere periode een verzoek/herinnering

30 Planning ontwikkeling leermiddelen en examens 2015
Daarnaast keuze uit: Duits, Engels (Kenwerk/ECABO) en CE-ondernemersschap (KC-Handel) Docentendag 18 maart 2015

31 5.2 Projecten Leermiddelen en examens entreeopleiding, deel Schilderen, Afbouw en Schoonmaak Leermiddelen vmbo BWI vanuit het Platform vmbo BWI Leermiddelen en examens keuzedelen Daarnaast keuze uit: Duits, Engels (Kenwerk/ECABO) en CE-ondernemersschap (KC-Handel) Docentendag 18 maart 2015

32 Leermiddelen vmbo Bouwen, Wonen en interieur
4 Keuzevakken Schoolexamen Profielvak 4 Modulen Centraal examen Bouwproces en bouwvoorbereiding Bouwen vanaf de fundering Hout- en meubelverbindingen Design en decoratie Docentendag 18 maart 2015

33 Doorlopende leerlijn vmbo-mbo
Leermiddelen Schilder Studeo Leerjaar 1 Leerjaar 2 4 Modulen 4 Keuzevakken Docentendag 18 maart 2015

34 Keuzevakken vmbo BWI Evaluatiebijeenkomst is voor docenten die dit jaar met Studeo hebben gewerkt. Inschrijving is gesloten. 17 docenten nemen deel aan de evaluatiebijeenkomst. Informatiebijeenkomst is voor iedereen die het komende schooljaar wil starten met de nieuwe leermiddelen in Studeo. Docentendag 18 maart 2015

35 5.2 Keuzedelen: leermiddelen en examens
Renovatiewerkzaamheden voor de schilder (opleiding Schilder en Gezel schilder) Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen (Opleiding Schilder, Gezel schilder en glaszetter) Resultaatgericht samenwerken (projectuitvoering) (opleiding Gezel schilder en Middenkaderfunctionaris) Verdieping jachtschilderen (opleiding industriële lakverwerking) Examens: Verdieping onderzoek (opleiding Specialist schilderen) Daarnaast keuze uit: Duits, Engels (Kenwerk/ECABO) en CE-ondernemersschap (KC-Handel) Docentendag 18 maart 2015

36 5.3 Studeo - agenda Evaluatiebijeenkomst: 8 april 2015 Informatiebijeenkomst ‘Werken met Studeo’: 22 april 2015 in Waddinxveen, van 9.30u. tot 16.30u. Aanmelden? Evaluatiebijeenkomst is voor docenten die dit jaar met Studeo hebben gewerkt. Inschrijving is gesloten. 17 docenten nemen deel aan de evaluatiebijeenkomst. Informatiebijeenkomst is voor iedereen die het komende schooljaar wil starten met de nieuwe leermiddelen in Studeo. ReadSpeaker. Docentendag 18 maart 2015

37 6. Sikkens kleurt scholen met de vakmensen van morgen
Fred van den Heuvel National manager Key Account Sikkens Verkoop Docentendag 18 maart 2015

38 Uw suggestie voor het programma
7. Evaluatie Volgende docentendag Woensdag 18 november Locatie: Globel Paints Products in Boven-Leeuwen Programma onderdelen Bijdrage Globel Paints Products Digitaal verfspuiten Nieuwe KD’s en examinering Uw suggestie voor het programma ………………………………………….. …………………………………………

39 dat wij uw gast hebben mogen zijn vandaag
Afsluiting en medewerkers bedankt dat wij uw gast hebben mogen zijn vandaag


Download ppt "Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’ 18 maart 2015 Docentendag 18 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google