De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Savantis Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’ 18 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Savantis Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’ 18 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 © Savantis Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’ 18 maart 2015

2 © Savantis Programma 1.Stand van zaken Savantis 2.Duurzaamheid en kleur 3.Ketensamenwerking 4.De woningcorporatie als vragende partij 5.Onderwijsactualiteiten 6.Sikkens kleurt scholen met de vakmensen van morgen 7.Evaluatie en afsluiting Presentaties van deze dag wordt gepubliceerd op de website van Savantis bij docentendagen 2

3 © Savantis 1. Stand van zaken Savantis Stand van zaken Savantis organisatie Organisatiestructuur Savantis per 01-08-2015 Wat betekent dit voor u in de praktijk 3

4 © Savantis 1.1Stand van zaken Savantis-organisatie Alle medewerkers zijn geïnformeerd over hun specifieke situatie Savantis-organisatie bestaat per 1 augustus 2015 uit 28,5 fte, 33 medewerkers (nu 82 medewerkers) Naar het SBB gaan:  13 opleidingsadviseurs  5 medewerkers met diverse functies SBB staat voor: stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 4

5 © Savantis 1.3 Organisatiestructuur Savantis per 01-08-2015 Directie Ronald van Driel Unit Onderwijs Laurents van Stenus Backoffice Gerd Simons Unit bedrijfsleven Martine van der Velpen Beleidsadvies- en Ondersteuning 28,5 fte 5

6 © Savantis 1.3 Organisatiestructuur Savantis Secretariaat HRM Controlling/subsidies beleidsondersteuning Beleidsadvies & ondersteuning Onderwijsadvies en – ondersteuning Leermiddelen en uitgeverij Exameninstelling Unit Onderwijs Loopbaanadvisering Training & Advies Unit bedrijfsleven 6

7 © Savantis 1.3Wat betekent dit voor u in de praktijk dat u op Savantis kunt blijven rekenen bij: Docentendagen; Beleidsvoorbereiding – en advisering; Leermiddelenontwikkeling en uitgeverij; Onderhoud en uitbouw van de digitale leeromgeving Studeo; Examinering; Bijscholing voor bedrijven en onderwijs; Loopbaanadvisering; Subsidieverwerving. 7

8 © Savantis 2. Duurzaamheid en kleur Roel Colijn Technical manager AkzoNobel Decoratieve coatings NL 8

9 © Savantis 3. Ketensamenwerking Dennis Rutges Directeur 9

10 © Savantis Mini pauze 10

11 © Savantis 4. De woningcorporatie als vragende partij Margriet Drijver Voormalig corporatiebestuurder Drijver Advies en Toezicht 11

12 © Savantis LUNCH 12.30 – 13.30 uur 12

13 © Savantis 5. Onderwijsactualiteiten Jolanda Kivits Onderwijskundig medewerker Savantis 13

14 © Savantis 5. Onderwijsactualiteiten 1.Evaluatie Proeve van Bekwaamheid → wat is onze reactie op uw suggesties? 2.Leermiddelen en examens → wat staat er op de planning voor 2015? 3.Studeo → wat staat er op de agenda voor 2015? 14

15 © Savantis Proeve van Bekwaamheid Wat is onze reactie op uw suggesties vanuit de docentendag november 2014? 15

16 © Savantis 1.1Voorbereiding PvB door de onderwijsinstelling Uw adviezen vanuit docentendag: Train op specifieke examenonderdelen die niet goed gaan, dan trainen op alles en tijdspanne laten ervaren zodat examenstress minder wordt Volledig examen als simulatie draaien Aandachtspunt is de afstemming tussen scholen en samenwerkingsverbanden

17 © Savantis 1.2Aanmelding studenten Examenplanner: a.Deelnemers in groepen kunnen aanmelden b.Deelnemers moeten naamloos kunnen worden aangemeld (plekken reserveren) Reactie Exameninstelling: a + b. Technisch niet mogelijk in Examenplanner

18 © Savantis 1.3Locaties Proeve van Bekwaamheid (1) a.Locatie dient overal gelijkwaardig te zijn b.Er dient rekening gehouden te worden met de resultaten in relatie tot de klimaatbeheersing welke per locatie verschillend zijn c.Oriëntatie over examenlocatie via videobezoek d.Examineren in de BPV Reactie Exameninstelling: a + b. We ontwikkelen betere checklists voor de examenlocaties c. Een rondleiding met uw leerlingen op de examenlocatie is mogelijk d. Een Proeve van Bekwaamheid in de BPV is mogelijk maar ook kostbaar

19 © Savantis 1.3Locaties Proeve van Bekwaamheid (2) a.3 vaste locaties, wel continue (dus niet 3 maal per jaar), waar mogelijk regionaal b.Tevredenheid over hoe het nu loopt, alleen kan financiering een probleem worden Reactie Exameninstelling: a.De exameninstelling zal zich in 2015 oriënteren op examinering in de toekomst. Hierbij kunnen alle mogelijke scenario’s de revue passeren b.Kosten per schooljaar 2015-2016 € 140,- per leerling

20 © Savantis 1.4Vorm Proeve van Bekwaamheid a.Vorm centrale PvB basis + profiel + keuzedeel b.Proeve van Bekwaamheid opgedeeld in onderdelen die afzonderlijk beoordeeld kunnen worden Reactie Exameninstelling: a. De PvB op basis van nieuw KD omvat de basis en een deel van het profiel a. Keuzedelen worden apart geëxamineerd omdat deze verschillen b. Dat brengt een ander kostenmodel met zich mee voor betrokkenen. Nemen we mee in de scenario's

21 © Savantis 1.5Inhoud Proeve van Bekwaamheid a.Accent op de planning is wel fors, niveau 2 moet toch vooral de uitvoering laten zien Eenvoudig handelingschema b.Verschillende onderdelen, perfect c.Houtrot meer conform praktijk Reactie a. Er is geen planningsopdracht meer op niveau 2, alleen het invullen van een werkschema c. Over de vorm van het onderdeel houtrot wordt nagedacht. Input is welkom

22 © Savantis 1.6 Uitvoering Proeve van Bekwaamheid (1) a.Leerling is vrij invulling te geven aan zijn werkwijze, het eindresultaat moet goed zijn, eventueel vooraf een brief met geadviseerde werkwijze. b.Spuiten beter faciliteren, alle competenties, geen wachttijden, zelf inregelen viscositeit etc. c.Behangen en glas als keuzedeel en niet in de basis Reactie Exameninstelling: a.Er wordt beoordeeld op het resultaat, niet op de uitvoering b.Nemen we mee tijdens de uitwerking van de scenario’s c.Behangen en glas als keuzedeel is niet mogelijk op basis van het nieuwe kwalificatiedossier

23 © Savantis 1.6Uitvoering Proeve van Bekwaamheid (2) a.Alle locaties dezelfde materialen/gereedschappen met duidelijke communicatie richting ROC b.Afstemmen van materialen met het scholenveld c.Materialen up-to-date Reactie a.Dat heeft onze aandacht. Zie voor lijst materialen en gereedschappen → www.savantisshare.nl b.Afstemming vindt plaats in de TVC, waarin de scholen zijn vertegenwoordigd c.Dat heeft onze aandacht, we nemen het mee in de verbeterde checklists voor de examenlocaties

24 © Savantis 1.6Uitvoering Proeve van Bekwaamheid (3) a.Basispakket aan gereedschap per student, het overige gereedschap op de examenlocatie aanwezig om te gebruiken b.Goede check van te voren Reactie Exameninstelling: a.Is reeds het geval b.Secretaris checkt alles aan de hand van de lijst, we scherpen de lijst aan

25 © Savantis 1.7Werkstukken a.Kwaliteit van werkstuk/ondergronden moet constant zijn (geen losse randen bij behangwerk) check dit voor start b.Moet je praktijkopdrachten mee laten tellen met de PvB Reactie a.Dat checkt de secretaris, we scherpen de lijst aan b.Dit is niet aan te bevelen aangezien de praktijkopdrachten examens worden en dan vallen onder het toezicht van de Inspectie

26 © Savantis 1.8Examinatoren-secretaris (1) Examinatoren: a.Neutraal, deskundig, zo objectief mogelijk b.Savantis als duidelijke coördinator c.Eén team voor alle centra is een optie Secretaris: d.Bewaakt de orde en rust e.Bewaakt de eenduidige uitleg en beoordeling van de opdracht Reactie Exameninstelling: a. Er zijn beoordelingscriteria voor examinatoren c. ‘Eén team’ nemen we mee bij het maken van scenario's voor de toekomst d + e. Taak secretaris is helder omschreven

27 © Savantis 1.8Examinatoren-secretaris (2) Secretarissen voor het schooljaar 2015-2016: Zwolle-Berend de Boer Heerhugowaard-Duco van Straten Rotterdam-Peter van den Broek Zutphen-Daan de Wit Rosmalen-Daan de Wit Utrecht (industrie)-Berend de Boer 27

28 © Savantis 1.9Overige suggesties/scenario’s a.Examen aanpassen aan vraag vanuit het beroepenveld b.Regelmatig moderniseren Reactie Exameninstelling: a.KD is leidend, maar beroepenveld heeft zeker een inbreng via de TVC b.Het examen sluit aan op het KD

29 © Savantis Aangepaste aanmeldprocedure Examenplanner U kunt kandidaten het hele jaar in de wachtlijst van de Examenplanner plaatsen. Wanneer een groep vol is organiseren we een examen Als u kandidaten aanmeldt voor de reguliere periode plaatst u alle kandidaten in de wachtlijst. We zetten geen groepen meer klaar. Als de groepen zijn ingedeeld informeren wij u U ontvangt voor iedere periode een verzoek/herinnering 29

30 © Savantis Planning ontwikkeling leermiddelen en examens 2015 30

31 © Savantis 5.2Projecten 1.Leermiddelen en examens entreeopleiding, deel Schilderen, Afbouw en Schoonmaak 2.Leermiddelen vmbo BWI vanuit het Platform vmbo BWI 3.Leermiddelen en examens keuzedelen 31

32 © Savantis Leermiddelen vmbo Bouwen, Wonen en interieur 32 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen Profielvak 1.Bouwproces en bouwvoorbereiding 2.Bouwen vanaf de fundering 3.Hout- en meubelverbindingen 4.Design en decoratie

33 © Savantis Leermiddelen Schilder StudeoVmbo Doorlopende leerlijn vmbo-mbo 33 4 Keuzevakken 4 Modulen Leerjaar 1Leerjaar 2

34 © Savantis Keuzevakken vmbo BWI 34

35 © Savantis 5.2Keuzedelen: leermiddelen en examens Leermiddelen en examens: 1.Renovatiewerkzaamheden voor de schilder (opleiding Schilder en Gezel schilder) 2.Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen (Opleiding Schilder, Gezel schilder en glaszetter) 3.Resultaatgericht samenwerken (projectuitvoering) (opleiding Gezel schilder en Middenkaderfunctionaris) 4.Verdieping jachtschilderen (opleiding industriële lakverwerking) Examens: 1.Verdieping onderzoek (opleiding Specialist schilderen) 35

36 © Savantis 5.3Studeo - agenda Evaluatiebijeenkomst: 8 april 2015 Informatiebijeenkomst ‘Werken met Studeo’: 22 april 2015 in Waddinxveen, van 9.30u. tot 16.30u. Aanmelden? 36

37 © Savantis 6. Sikkens kleurt scholen met de vakmensen van morgen Fred van den Heuvel National manager Key Account Sikkens Verkoop 37

38 © Savantis 7. Evaluatie Volgende docentendag  Woensdag 18 november  Locatie: Globel Paints Products in Boven-Leeuwen Programma onderdelen  Bijdrage Globel Paints Products  Digitaal verfspuiten  Nieuwe KD’s en examinering Uw suggestie voor het programma  …………………………………………..  ………………………………………… 38

39 © Savantis Afsluiting en medewerkers bedankt dat wij uw gast hebben mogen zijn vandaag 39


Download ppt "© Savantis Welkom bij de docentendag Schilderen en Onderhoud ‘Voor een kleurrijke samenwerking’ 18 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google