De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties ( ) Achttiende Eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties ( ) Achttiende Eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) Achttiende Eeuw
Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme). Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme. De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

2 Wetenschap-pelijke methode Empi- risme Experimenten Kritisch
Observatie Wetenschap-pelijke methode Empi- risme Experimenten Kritisch Logisch denken Nieuwsgierig 1550 wetenschap- pelijke revolutie Systematisch bestuderen van de natuur 14de eeuw humanisme Systematisch bestuderen van de mens 1650 verlichting Oudheid Kerk vervolgt Geloof in vooruitgang Gaat uit van de ratio/denken ratio-nalisme Geen bijgeloof Geen traditie Geen machtsmisbruik

3 Verlichting: Stroming uit de 18de eeuw waarin geloof en absolute macht plaats moest maken voor verstand, vrijheid en gelijkheid.

4

5 Kerk voorbeeld van machtsmisbruik
Volk is dom Voltaire Heeft geloof nodig Heeft gezag nodig Schepping volgt wetten van de natuur

6 Sociaal contract Non, non!! Cést le droit divin!! Bossuet Veiligheid
John Locke Veiligheid Het volk geeft een deel van zijn rechten aan de koning Rechtelijke macht Sociaal contract Mensen-rechten

7 Uitvoerende macht (koning, regering) rechtelijke macht
Driemachtenleer Wetgevende macht (parlement) Montesquieu –1755 Uitvoerende macht (koning, regering) rechtelijke macht (rechters)

8 Jean Jacques Rousseau 1712-1778
Algemene wil Jean Jacques Rousseau Sociaal contract volksvergadering soevereiniteit volk

9 Wat moet je weten aan het einde van de les?
-Hoe het Humanisme en de Wetenschappelijke Revolutie de Verlichting beïnvloedden Wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het empirisme van de Wetenschappelijke Revolutie en het rationalisme van de verlichting Wat het onderwerp van onderzoek is van de Verlichting Wat de methode van onderzoek is van de Verlichting Waarom Voltaire een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme Waarom Locke een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme Waarom Montesquiue een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme Waarom Rousseau een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme Hoe Locke, Montesquiue en Rousseau de basis legden voor de moderne democratische rechtsstaat


Download ppt "Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties ( ) Achttiende Eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google