De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) Achttiende Eeuw Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) Achttiende Eeuw Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van."— Transcript van de presentatie:

1 Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) Achttiende Eeuw Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme). Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme. De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

2 14 de eeuw humanisme 1550 wetenschap- pelijke revolutie 1650 verlichting Nieuwsgierig Kritisch OudheidKerk vervolgt Wetenschap- pelijke methode Observatie Experimenten Logisch denken Empi- risme Systematisch bestuderen van de natuur Geen bijgeloof Geen traditie Geen machtsmisbruik Gaat uit van de ratio/denken ratio- nalisme Systematisch bestuderen van de mens Geloof in vooruitgang

3 Verlichting: Stroming uit de 18 de eeuw waarin geloof en absolute macht plaats moest maken voor verstand, vrijheid en gelijkheid.

4

5 Kerk voorbeeld van machtsmisbruik Volk is dom Heeft geloof nodig Heeft gezag nodig Schepping volgt wetten van de natuur Voltaire 1694-1778

6 John Locke 1632-1704 Het volk geeft een deel van zijn rechten aan de koning Veiligheid Rechtelijke macht Mensen- rechten Sociaal contract Non, non!! Cést le droit divin!! Bossuet

7 Montesquieu 1689 –1755 Wetgevende macht (parlement) Uitvoerende macht (koning, regering) rechtelijke macht (rechters) Driemachtenleer

8 volksvergadering soevereiniteit volk Algemene wil Sociaal contract Jean Jacques Rousseau 1712-1778

9 Wat moet je weten aan het einde van de les? -Hoe het Humanisme en de Wetenschappelijke Revolutie de Verlichting beïnvloedden Wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het empirisme van de Wetenschappelijke Revolutie en het rationalisme van de verlichting Wat het onderwerp van onderzoek is van de Verlichting Wat de methode van onderzoek is van de Verlichting Waarom Voltaire een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme Waarom Locke een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme Waarom Montesquiue een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme Hoe Locke, Montesquiue en Rousseau de basis legden voor de moderne democratische rechtsstaat Waarom Rousseau een goed voorbeeld is van verlicht rationalisme


Download ppt "Tijdvak 7- Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) Achttiende Eeuw Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van."

Verwante presentaties


Ads door Google