De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussen welzijn en werk Een eigen plaats voor Arbeidszorg Gevolgen van werkloosheid voor het individu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussen welzijn en werk Een eigen plaats voor Arbeidszorg Gevolgen van werkloosheid voor het individu."— Transcript van de presentatie:

1 Tussen welzijn en werk Een eigen plaats voor Arbeidszorg Gevolgen van werkloosheid voor het individu

2 De relatie tussen werkloosheid en psychisch welzijn Verschil in het algemeen geluksgevoel Langdurige werkloosheid: daling algemeen geluksgevoel

3 Typologieën van werklozen De vicieuze cirkel van (langdurige) werkloosheid werkloosheid Minder inkomen Gezonheid gaat achteruit Minder kansen op arbeidsmarkt

4 Typologieën van werklozen –Daling psychisch welzijn stoppen: herintrede arbeidsmarkt Maar: hoe langer werkloos, hoe moeilijker => zelfbestedigingsmechanisme: de vicieuze cirkel –Daling psychisch welzijn stoppen: Handelingsdispositie: blijven solliciteren Perceptie moet reëel zijn Offerbereidheid: eisen opgeven om werk te vinden Illustratie afkomstig van psychophreniahq.com, geraadpleegd op 5/12/15psychophreniahq.com

5 Typologische analyse 5 Types werklozen Gematigde optimisten Wanhopige zoekers OntmoedigdenAangepasten Teruggetrokkenen Permanenten Wanhopigen Onzekere werkwilligen Zoekers

6 Typologische analyse Gematigde optimisten: zoeken vrij actief naar werk schatten tewerkstellingskansen vrij optimistisch in jongeren, hoger geschoolden en kortdurig werklozen en iets meer vrouwen met kinderen ten laste Wanhopige zoekers sterk op arbeid betrokken zoeken actief ervaren werkloosheid als belastend problematisch laag psychisch welzijn. werklozen uit de middenleeftijd, lager geschoolden en mannen en ongehuwden zonder kinderlast Illustratie afkomstig van www.theoptimist.nl, geraadpleegd op 5/12/15www.theoptimist.nl

7 Typologische analyse Ontmoedigden sterke arbeidsbetrokkenheid zoeken minder werkloosheidservaring minder problematisch ze zijn iets ouder en de groep bevat ook iets meer gehuwden die samenwonen met hun partner Aangepasten vrij sterk op arbeid gericht zoeken bijna niet meer hoop is nagenoeg nihil ouderen, laaggeschoolden en langdurig werklozen, samen met gehuwden die met hun partner samen­wonen. werkloosheid vrij positief beleven

8 Typologische analyse Teruggetrokkenen vrij geringe betrokkenheid afwezig zoekgedrag positieve beleving werkloosheid nauwelijks ter beschikking van de arbeidsmarkt gezinsinkomen hier iets hoger ligt dan gemiddeld sociale omgeving reageert vrij positief op hun werkloosheid Vooral vrouwen met kinderlast Subtypes teruggetrokkenen 1.Permanenten: weinig arbeidsmarktgerichtheid 2.Wanhopigen: belangrijke evolutie door van een uiterst geringe arbeidsmarktgerichtheid naar en zeer sterke gerichtheid op de arbeidsmarkt 3.Onzekere werkwilligen: wenst te werken, maar zochten er niet naar, grote onzekerheid over hun sollicitatievaardigheden 4.Zoekers: zocht intens, arbeid niet zo belangrijk, wat overeenkomt met het profiel van de optimisten


Download ppt "Tussen welzijn en werk Een eigen plaats voor Arbeidszorg Gevolgen van werkloosheid voor het individu."

Verwante presentaties


Ads door Google