De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMAIV01

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMAIV01"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMAIV01
Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 5 Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent
Principal Consultant / Innovatiemanager Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mail j.p.m.beelen@hr.nl
Profile Twitter Fileshare

4 Wat gaan we doen? Theorie Informatievoorziening
Boek Informatiemanagement – Roel Grit ISBN – Noordhoff Hoor/werkcollege Opdracht Mendix (door Fedor Wagenaar) Werkcollege practicum Beoordeling Theorie tentamen – Individueel (Cijfer) Opdracht Mendix – Groepjes van 2 (Voldoende/onvoldoende)

5 Het Boek Presentaties staan op de site
Oefenvragen (MC) op de site van Noordhoff

6 Wat moet je leren voor de toets?
Alle begrippen uit het boek én de powerpoints die bij de les horen Oefenen met de vragenbank die bij het boek hoort

7 Planning 9 Sept - Introductie en Informatiemanagement 16 Sept - H1
30 Sept - H3 + H4 7 Okt - H5, H10, H14 en H15 14 Okt - H6, H7, H11, H12 en IT Management 21 Okt - Vakantie 28 Okt - H8, H9, H13 5 Nov - Tentamenweek (Géén les) 12 Nov - Tentamenweek (Géén les)

8 Week 4 – Hoofdstuk 3 en 4

9 H3 Informatiesystemen H3 3.1 Componenten van een informatiesysteem
3.2 Algemene informatiesystemen 3.3 Kantoorautomatisering 3.4 Specifieke informatiesystemen 3.5 Bijzondere toepassingen 3.6 Computerprogramma’s

10 Informatiesystemen, begrippen
H3 Informatiesystemen, begrippen Data-entry Datacollectie Systeemsoftware Applicatiesoftware Gegevens verzamelingen Database

11 Noem een aantal verschillende soorten informatiesystemen.

12 Bijzondere toepassingen
H3 Bijzondere toepassingen Enterprise resource planning (ERP) Customer relationship management system (CRM) Management informatiesysteem (MIS) Rapportengeneratoren Vraagtalen SQL Datawarehouse Datamining Workflow management Groupware

13 Kennismanagement H3 Vier kennisprocessen Vastleggen van kennis
Het toegankelijk maken van kennis Het overdragen van kennis Het ontwikkelen van kennis ( oa. interne nieuwsgroep of datamining)

14 H4 Netwerken en internet
4.1 Bedrijfsnetwerken 4.2 Gebruik van een netwerk 4.3 Datacommunicatie 4.4 Beveiligen van netwerken tegen storingen 4.5 Electronic Data Interchange 4.6 Internet 4.7 World Wide Web 4.8 Virtuele gemeenschappen op internet. 4.9 Een website Bedreigingen vanuit internet 4.12 Internet, intranet en extranet 4.13 Telefonie 4.14 Bluetooth

15 Noem een aantal componenten van een LAN.
H4 Noem een aantal componenten van een LAN.

16 Datacommunicatie Begrippen
H4 Datacommunicatie Begrippen Protocol Modem ISDN, openbare telefoonnet, huurlijn, glasvezelverbinding Read after write verification Disk duplexing Disk mirroring Server mirroring Uninteruptable power supply (UPS) File allocation table (FAT) Caching

17 Definitions Cloud Computing Cloud Computing refers to both the applications delivered as services over the Internet and the hardware and systems software in the datacenters that provide those services. SaaS Applications delivered as services over the Internet. Public Cloud When datacenter hardware and software is made available in a pay-as-you-go or for free manner to the general public. Utility Computing The hardware and systems software in the datacenters that provide the platform for cloud services. Private Cloud made available in a pay-as-you-go manner to designated businesses and internal IT department. Berkeley; Technical Report No. UCB/EECS , February 10, 2009

18 All domains have to be seamlessly integrated into one IT environment
IT has to become location agnostic IT has to become device agnostic IT has to become flexible IT has to become a true business enabler

19 Internet beveiliging H4 Bedreigingen o.a. computervirus spyware adware
phishing pharming trojaans paard spam Bescherming o.a. anti virusprogramma firewall gesloten netwerk cryptografie spamfilter

20 H4 Internet…

21 Telefonie Begrippen H4 GSM SMS Short Message Service
WAP Wireless Application Protocol GPRS Altijd on-line, betalen per ‘byte’ UMTS Universal Mobile Telecommunication system 2Mb/s VoIP Blue tooth

22 Week 5 – Hoofdstuk 5, 10, 14 en 15 5 – Opslag en gebruik van gegevens
10 – Functioneel ontwerp 14 – Werken met SQL 15 – Onderzoek naar informatieprocessen

23 H10 Functioneel ontwerp

24 H15 DFD Verkoopsysteem

25 DFD’s H15 Een Data Flow diagram (DFD) is de grafische weergave van informatiestromen tussen verschillende onderdelen van een systeem. Een DFD bestaat uit vier onderdelen die elk met een eigen symbool worden weergegeven. De grafische elementen van een DFD zijn: 1         external 2         proces 3         data flow 4         data store

26 Definitie van een entiteit
H10

27 H10 Invoer- taak

28 H15 DFD’s

29 Contextdiagram Verkoopsysteem
H15 Contextdiagram Verkoopsysteem

30 Niveau 2 Controleren voorraad
H15

31 H10 Informatieschets

32 Uitvoerproduct (overzicht)

33 Opvragen van informatie
H5 Opvragen van informatie Standaardrapporten Rapportengenerator Ad-hoc rapporten Rapporten sorteervolgorde Selectie van gegevens (filter) Structured Query Language query (SQL) Select Naam, Telefoon Geselecteerde velden From Klant Geselecteerd bestand Sorted by Naam Sortering van de lijst Where Klantomzet>10000 AND Klantplaats = ‘Emmen' Filter

34 H5 Als bij een opvraging uit de database gebruikt wordt gemaakt van een gestructureerde opvraagtaal dan is er sprake van? rapportengenerator Datawarehousing Datamining SQL

35 Hfdst.15 Inschrijven

36 Wat klopt er niet in paragraaf 15.3/15.4?
H4 Wat klopt er niet in paragraaf 15.3/15.4?

37 H5 Opslag en gebruik van gegevens
5.1 Database 5.2 Gegevens wijzigen 5.3 Opvragen van informatie 5.4 Ontwerpen van een database 5.5 Betrouwbaarheid van de database

38 Van kaartenbak naar GBA
H5 Van kaartenbak naar GBA

39 Database H5

40 Database H5 Database Management Systeem o.a. Oracle, Inges, Informix en Sybase

41 Bestanden, records en velden
H5 Bestanden, records en velden

42 Attributen H5 Attribuut ~ veld ~ rubriek ~ variabele
Typen attributen zijn: Tekst (string) alfanumerieke gegevens Getal numerieke gegevens Datum Logisch veld Pictures XXXXXXXXXXXX of X(12) DD/MM/YYYY of MM/DD/YYYY

43 Hoe noemt men het veld wat de verschillende records uit elkaar houdt?
Attribuut Sleutel Entiteit relatieveld

44 H5 Lisa Knoops MEPPEL Het met hoofdletters aangegeven in de rij noemt men een: record entiteit attribuut bestand

45 H5 Als in het personeelsbestand bij een Record PERSOON een attribuut “Rijbewijs” staat waar alleen de waarde ja of nee kan staan van welk type attribuut is deze dan? Tekst Nummeriek Logisch veld String

46 Begrippen H5 Transacties en Transaction Processing Systems Roll back
Bestandsvervuiling Applicaties en bestanden Autorisatie en autorisatietabel Loginnaam plus password

47 Applicaties en databases
H5

48 H5 The Era of Now – Part 1

49 Data warehousing & data mining

50 The Era of Now Part 3 (Big Data)

51 BIG DATA H5 Extract (DATA UIT BRONSYSTEMEN)
Data warehouse en Datamining ETL – is een groep technologieën die veelal gebruikt worden bij de koppeling tussen systemen Extract (DATA UIT BRONSYSTEMEN) Transform (OMVORMEN VAN DATA NAAR EEN EINDDOEL) Load (meestal Data warehouse) Volgende stap BIG DATA met ETL 2.0 een nieuw ICT verkoop model en dan nu RECLAME

52 H5 Big Data – ETL2

53 Ontwerpen van een database
H5 Ontwerpen van een database gegevensanalyse datagerichte benadering intuïtieve manier (interviews) procesgerichte benadering gegevensmodel redundantie (nadelen): extra invoer van gegevens, dit kost tijd. extra opslagruimte op de harde schijf. kans op fouten gegevensgroepen of entiteiten met attributen voorbeelden entiteiten: …..

54 H5 Factuur

55 Entiteiten bij de factuur
H5

56 Definitie van een entiteit
H10

57 Entiteiten bij factuur
H5 Entiteiten bij factuur Entiteit 'Klant’ Klantnummer Numeriek 9(6) Klantnaam Alfanumeriek X(30) Klantadres Alfanumeriek X(30) Klantpostcode Alfanumeriek 9999 XX Klantplaats Alfanumeriek X(25) Klantomzet Numeriek Entiteit 'Artikel' Artikelcode Numeriek 9(8) Omschrijving Alfanumeriek X(30) Inkoopprijs Numeriek Verkoopprijs Numeriek

58 Entiteiten bij factuur
H5 Entiteiten bij factuur Entiteit 'Factuurkop‘ Factuurnummer Numeriek 9(8) Klantnummer Numeriek 9(6) Relatie naar klant Factuurdatum Datum dd/mm/jjjj Leverdatum Datum dd/mm/jjjj Entiteit 'Factuurregel' Factuurnummer Numeriek 9(8) Relatie naar factuur Artikelcode Numeriek 9(8) Relatie naar artikel Aantal geleverd Numeriek 9(6)

59 H5 Relaties via sleutels Sleutel Samengestelde sleutel 1 op n relatie

60 Entiteit relatiediagram
H5 Entiteit relatiediagram

61 Factuur

62 Er ligt een relatie tussen KLANT en BESTELLING
H5 Er ligt een relatie tussen KLANT en BESTELLING 1:n 1:1 n:1 n:m

63 De n:m relatie H5 Op 1 project kunnen meerdere (N) medewerkers werken
1 medewerker kan op meerdere projecten (M) werken. Volgens de regel Een n:m relatie kan worden gesplitst in twee 1:n relaties en levert dan een extra tussenentiteit op. krijg je dan:

64 Tussenentiteit H5 Project Projectnummer Projectnaam Projectleider
Medewerker Medewerkercode Naam Uurtarief Projectmedewerker

65 Begrippen H5 Relationele database De integriteit van een database
Een index Reorganiseren Herindexeren Een corrupte database Referentiele integriteit

66 Voorbeelden H5 Een verzekeringsmaatschappij heeft vele 'verzekerden'. Elke verzekerde heeft een of meer 'polissen'. Bij een ongeluk neemt een van de experts van de verzekering de 'schadegegevens' op. ‘Schadegegevens’ hebben betrekking op 1 polis, bij een ‘polis’ kunnen in de loop van de tijd meerdere 'schadegegevens' worden geregistreerd. Een artsenpraktijk bestaat uit drie ‘artsen’. Elke arts heeft zijn eigen ‘patiënten’. Een patiënt kan meerdere ‘consulten’ bij zijn arts uitvoeren. Een ‘consult’ hoort altijd maar bij 1 ‘arts’. Elke maand krijgt de patiënt de een ‘rekening’ van de ‘consulten’ van de betreffende maand. In de loop van de tijd worden dus meer dan 1 ‘rekening’ bij een patiënt geregistreerd. Een groot bedrijf bestaat uit enkele ‘afdelingen’. Een afdeling voert meerdere ‘projecten’ uit. Elk project wordt bemand door een of meerdere ‘medewerkers’ van de afdeling. Men heeft de afspraak dat – om het regulier werk niet in gevaar te brengen -een ‘medewerker’ maar op 1 ‘project’ tegelijk te laten werken.

67 Voorbeelden H5 Een uitgeverij heeft meerdere ‘auteurs’. Elke auteur kan meerdere ‘boeken’ geschreven hebben. Een boek wordt door de uitgeverij ingedeeld naar ‘categorie’. Een schrijver krijgt een ‘vergoeding’ voor de boeken die hij heeft geschreven. Één auteur krijgt in de loop der jaren meerdere vergoedingen. Gegevens hierover worden bewaard (in verband met de belasting). Een vergoeding hoort altijd bij één boek van de schrijver. Een vervoersbedrijf heeft meerdere ‘vrachtauto's’, bemand door ‘chauffeurs’. Een chauffeur voert meerdere ‘ritten’ uit. Een chauffeur kan op meerdere vrachtauto's rijden. De energiewacht heeft een aantal ‘leden’. Elk lid kan een aantal ‘storingen’ hebben. Een storing heeft betrekking op een bepaald ‘apparaattype'. Leden krijgen per jaar meerdere ‘facturen’. De factuur bestaat uit ‘factuurregels’.

68 Voorbeelden H5 Een handelsbedrijf heeft klanten. Een klant doet bestellingen bij het bedrijf. Elke bestelling bevat een aantal bestelregels. Op een bestelregel komt 1 artikel voor. Een artikel kan bij meerdere klanten op een bestelregel voorkomen. Een videotheek heeft een aantal videobanden. Een videoband kan uitgeleend worden aan een klant. Een klant kan een band reserveren. Elke videoband heeft een uniek nummer. De videotheek heeft van een ‘titel’ soms meerdere videobanden. De videotheek heeft van een regisseur vaak meerdere titels. Het verhuren van een kamer in een hotel (entiteiten zelf bedenken). Het reserveren van een reis bij een reisbureau(entiteiten zelf bedenken).

69 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMAIV01"

Verwante presentaties


Ads door Google