De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Informatica klas 5, Hoofdstuk 10 Relationele databases Vervolg Strokendiagram Sleutel validatieregel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Informatica klas 5, Hoofdstuk 10 Relationele databases Vervolg Strokendiagram Sleutel validatieregel."— Transcript van de presentatie:

1 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Informatica klas 5, Hoofdstuk 10 Relationele databases Vervolg Strokendiagram Sleutel validatieregel actie-queries index WBP type van kolom locking

2 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Taken van een databasesysteem  Het opslaan van gegevens en het mogelijk maken van wijzigingen  Het kunnen opvragen van informatie en het verwerken van informatie  Het bewaken van de integriteit (dus het voorkomen van fouten)

3 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Strokendiagram De tabellenstructuur wordt vaak m.b.v. een strokendiagram weergegeven Dit is een overzicht van de tabellen met * Kolommen * Sleutelvelden * Refererende sleutels Strokendiagram: Een schema waarin de tabellen als stroken verschijnen met daarin de namen van de kolommen Hierin ook: Primaire sleutels Verwijzingen Niet-leeg-regels

4 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Bedrijven Strokendiagram van Rundveeadministratie Koeien Jaarprod Tabellen

5 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Een kolom die uniek is In elke rij moet een waarde in de sleutelkolom zijn ingevuld en deze waarden zijn allemaal verschillend (Primaire) Sleutel van een tabel In het strokendiagram wordt de sleutel aangegeven met een dubbele pijl

6 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Candidate key Er zijn vaak verschillende mogelijkheden om een sleutel te kiezen. Dat noem je dan Kandidaatsleutels (Candidate Keys) Je kiest dan één van die kandidaatsleutels uit als de primaire sleutel (primary key) Vaak wordt er een nummer als primaire sleutel genomen Dan ben je er zeker van dat het uniek is Er is gemakkelijk naar te verwijzen vanuit een andere tabel

7 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Er is een kolom van een tabel waarin verwezen wordt naar een kolom van een andere tabel Verwijzing of referentie-sleutel Zo’n verwijzing heet een Referentiesleutel of Foreign key In het strokendiagram wordt de referentiesleutel aangegeven met een pijl

8 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het controleren van de verwijzingen noem je het bewaken van de referentiële integriteit Referentiële integriteit Dit heeft gevolgen voor de volgorde van invullen van de database; je moet eerst de tabel bedrijven invullen, daarna de tabel koeien want als je daar het bedrijfsnr invult wordt gecontroleerd of dat voorkomt in de tabel bedrijven.

9 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Relaties in Access Het relatievenster in access kun je vergelijken met een strokendiagram. Dit geeft een 1 op veel relatie aan. Bij 1 auteur kunnen veel boeken horen en bij 1 boek kan maar één auteur horen sleutelveld

10 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Een veld kan tekst, getallen, datums, enz bevatten. Dat kun je in Access aangeven Getallen: Integer, Smallint, Real, enz. Het type van een kolom Tekst: bijv. char(15) Je hebt ook het type Date en Time Tekst moet tussen aanhalingstekens, getallen niet (SQL: where name=‘Piet’, where kgmelk= 8000)

11 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het type kun je in Access aangeven als je rechtsklikt op de tabel, en dan kiest voor ontwerpweergave. Het type van een kolom in Access Bij Gegevenstype (boven) het type invoeren, bij veldlengte of notatie (onder) kun je dat verfijnen

12 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica De ontwerpweergave van een tabel Er bestaan 3 regels voor de waarden in een kolom: 2. Je kunt eisen dat de waarde van een bepaald soort wordt ingevuld 1. Je kunt eisen dat er in een kolom beslist iets moet worden ingevuld 3. Je kunt eisen dat er uit een paar letters, cijfers of woorden kan worden gekozen. Dit heet: een niet- leeg-regel Tekst getallen data enz. In een validatieregel

13 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Je kunt in Access regels vastleggen waarmee invoer gecontro- leerd kan worden: Rechtsklik op een tabel, dan op ontwerpen Validatieregel niet leeg! Maar 1 teken! validatieregel sleutelveld

14 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Opvragen van informatie gaat met Select Toevoegen van regels met Insert Database wijzigen met SQL Wijzigen van regels met Update Verwijderen van regels met Delete Tabel maken met Create Table

15 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Er volgen nu vier voorbeelden die betrekking hebben op een database waarin de administratie van rundveehouderijen wordt bijgehouden SQL-queriesRundvee-administratie Bedenk na elke opgave zelf wat de sql-query zal zijn, druk dan op PgDn of klik op de muis

16 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Bedrijven Strokendiagram van Rundveeadministratie Koeien Jaarprod

17 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Er is een kalfje geboren op 05-11-2003, het koenummer wordt 1245, het nummer van de moeder is 756, van de vader 877, het nummer van het bedrijf is 2003 Insert into koeien SQL: Toevoegen met insert Values ( 1245, 877, 756, '05-11-2003', 2003); (koenr, vader, moeder, gebdat, bedrijfsnr)

18 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het kalfje met nr. 1245 van de vorige dia wordt verkocht, het nummer van het nieuwe bedrijf is 1765 Update koeien SQL: Wijzigen met update where koenr = 1245; set bedrijfsnr = 1765

19 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het kalfje met nr. 1245 van de vorige dia is ziek geworden en helaas overleden. Het kan uit de database worden verwijderd. Delete from koeien SQL: Verwijderen met delete where koenr = 1245;

20 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Geef de sql-query voor het maken van de tabel Bedrijven Create table bedrijven SQL: Nieuwe tabel met create ( bedrijfsnr integer not null, naam varchar(30) not null, adres varchar(20), postc varchar(7), plaats varchar(20), tel varchar(10), primary key (bedrijfsnr) )

21 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica 2001: Wet Bescherming Persoonsgegevens 1 Een persoon van wie persoonsgegevens worden vastgelegd heeft recht op inzage in zijn gegevens. WBP 2 Een betrokkene kan correctie verzoeken in drie gevallen: de gegevens zijn onjuist; bepaalde gegevens zijn niet ter zake dienend; de persoonsgegevens worden anders gebruikt dan bedoeld 3 Het verstrekken van persoonsgegevens aan anderen moet verenigbaar moet zijn met het doel

22 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Als er een index op een kolom gemaakt is kan er veel sneller worden gezocht in die kolom Index Er kan dan binair gezocht worden, het halverings-algoritme kan gebruikt worden Als er bijvoorbeeld 1000 records zijn moeten er maximaal 10 bekeken worden als er iets gezocht moet worden, omdat 2 10 > 1000 is

23 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Bij grote databases moet je er rekening mee houden dat twee personen tegelijk iets willen veranderen. Dat heet concurrency, je hebt dan concurrente processen Locking Er wordt gebruik gemaakt van locking: de toegang tot het record, waar iets mee gebeurt, wordt geblokkeerd. Ook deadlocks moeten worden voorkomen Bij de SQL-opdracht commit wordt ervoor gezorgd dat een transactie werkelijk word uitgevoerd. Bij een storing kan de database hersteld worden m.b.v. de opdracht rollback; alle onvolledige transacties worden dan teruggedraaid Einde


Download ppt "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Informatica klas 5, Hoofdstuk 10 Relationele databases Vervolg Strokendiagram Sleutel validatieregel."

Verwante presentaties


Ads door Google