De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst
Starten vanuit bevrijding en gaan [staan]op Gods belofte(n) Jozua: Wees sterk én moedig! (3x) [2+2 ontmoetingen; 1 fictief, 1 voorbeeld, 2 nú]

2 Lezen Jozua 1:1-9 Fill.1:6 De Ontmoeting met Koos:
Koos Werkeloos Jozua Verleden; Bevrijding uit Egypte 10 Geboden-Gouden Kalf-verkeerd leiderschap, Mozes, Aaron, Mirjam Koperen slang Ongehoorzaam en óngelovig volk Vóór het beloofde Land staan, en dan weer terug moeten, de woestijn in, 40 jaar, om met een (ver) nieuw(d) volk op te trekken…

3 Jozua, wat een leider… 1 vd 12 verspieders, tegen de meerderheid in, tégen alle omstandigheden in, (tóch) geloofsvertrouwen! Week niet van Mozes zijde; m.n. Exo 33:11 “Jozua , de dienaar van Mozes, een jonge man, week niet uit de Tent der Samenkomst”. Zijn hoogste roeping; God dienen, óndanks een weerspannig volk. Wist zich verantwoordelijk voor zijn eigen gezin/familie: “Ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen. Wie kiezen jullie VANDAAG?! Exo. 24:15 Had óndanks het falen van zijn voorganger, de óngehoorzaamheid van het volk, de moed om deze functie over te nemen.

4 SWOT analyse : Jozua, Koos, Jij …
Strong points Sterke Punten Weakness Zwakheden Opportunities Kansen Treats Bedreigingen/Belemmeringen

5 Strength (sterkte, kracht)
Geloof (dat) zegt; “wees krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht. Doet de wapenrusting van God aan”. (Efe.6:10) Ik geloof in Positief Geloven: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft”. (Fill.4:13) Al doet Hij geen wonder meer, dan nog…! Desondanks, Zal ik vertrouwen op de Heer. [Habakuk] “Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst”. Ik Kies en focus mij op Jezus [Toe] komst [i have decieded, to follow Jezus, …]

6 Weakness, zwakte(n); Kijken naar de/jou omstandigheden
Kijken naar je ónmogelijkheden Ongeloof Twijfel Je verleden (met teleurstellingen)

7 OPPORTUNITIES, Kansen:
Gebed, (kan door niemand worden belemmerd, dan door jezelf. Met wie je omgang hebt… (dagelijks, wekelijks, …) Hoe kun jij Jezus’ liefde tonen in wat je : denkt, doet, zegt, schrijft, … Ga voor jezelf eens na (A4tje, cirkel en pijlen trekken) Waar én bij wie ligt je verlangen? (welke groep? Jongeren, studenten, ouderen, …?

8 Treats, bedreigingen: Geen zin hebben…
Druk met allerlei (onnodige zaken) … Je gaat met verkeerde mensen om … (belemmering) … (die God niet dienen) Verkeerde Voorbeelden! Je hebt (een) verkeerde keuze(n) gemaakt, waardoor je niet vrij bent. Je hebt verkeerde verlangens óf stelt jezelf te hoge doelen (eisen). Je steunt op je eigen inzicht (ipv God kennen in al je wegen, Ik Ben) Je wilt alles onder controle houden…

9 Dé ontmoeting, stilstaan, hulpvragen, accepteren, plaats afstaan, toekijken, opnieuw instappen en …
Melanie Jackson en dochter gingen naar een wedstrijd voor paardrijden, … Wegversperring, Aanwijzing: Volg ‘C’ 20 km joggen, bidden … Wat wil de Heer, dat ik (nú) doe … ? Aanspreken en zeggen wat God duidelijk heeft gemaakt, Bevestiging; dat haar vader (predikant) ook altijd zei, dat er een grote belemmering tussen God en haar in stond.

10 Ik vroeg de Heer om : kracht…
Ik vroeg om kracht en God gaf me gevaren om te overwinnen en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken  Ik vroeg om liefde  Ik vroeg om wijsheid en God gaf me mensen met moeilijkheden  om te helpen en God gaf me problemen om me te leren  die op te lossen  Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen  Ik vroeg om voorspoed  Ik kreeg niets waarom ik vroeg en God gaf me hersens en spieren om mee te werken Ik kreeg ALLES wat ik nodig had  Ik vroeg om moed                                        (pater Damiaan)


Download ppt "Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google