De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Interculturele communicatie 2011-2012 )

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Interculturele communicatie 2011-2012 )"— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Interculturele communicatie 2011-2012 )

3 Les 1 Kennismaking Inleiding en toelichting studiehandleiding “Cultuur”, “Botsende Waarden” en “Over cultuurrelativisme en monoculturalisme”

4 Kennismaking

5 Studiehandleiding: leerdoelen Uitgebreide lijst leerdoelen! Kennis! Vaardigheden! Attitudes!!!

6 Studiehandleiding: opdrachten Studiereis Boek en extra opdrachten

7 Studiehandleiding Week 1: “Cultuur”, “Botsende Waarden” en “Over cultuurrelativisme en monoculturalisme” Week 2: “Een inclusieve, systeemtheoretische benadering” en ”TOPOI” Week 3: “Ordening” en “ORGANISATIE” Week 4: “Inzet” en “Praktijk van Topoi” Week 5: Oefeningen Week 7 en 8: (voorbereiding van) Presentaties

8 Cultuur Wat is cultuur? Wat beschouw jij als essentieel in jouw cultuur? Heterogeniteit en onbegrensdheid Ambivalenties/tegenstrijdigheden binnen jouw cultuur?

9 Cultuur Inhoud en functie: taal, kennis, waarden en symbolen Geef voorbeelden uit jouw cultuur Zie ook Vermeersch p. 130 Waarneembare en niet-waarneembare laag Welke zijn de kernwaarden van jouw cultuur?

10 Cultuur Cultuur als model van en model voor de werkelijkheid zingevend kader Acculturatie, Integratie, Separatie, Assimilatie en Marginalisatie - basisaanpassing Domein- en situatiespecifiek Het multiculturele individu

11 Cultuur Dynamiek De mens als drager en producent van cultuur Voorbeelden? Duurzaamheid Vaste gedragspatronen Vastgelegd in het lichaam

12 Cultuur Persoon, cultuur en menselijke natuur Concretiseer voor jezelf Culturele bepaaldheid en wilsvrijheid Grenzen aan wilsvrijheid of zelfbeschikking? Cultuur en macht Actuele voorbeelden?

13 Cultuur Zijn alle culturen gelijkwaardig? Kan je spreken van inferieure of superieure culturen? Welke argumenten vind jij belangrijk?

14 Cultuur Zijn alle culturen gelijkwaardig? Kan je spreken van inferieure of superieure culturen? Hoe sta je tegenover argumenten van Vermeersch en argumenten van Hoffman?

15 Botsende waarden Drie pijlers om en brug te kunnen slaan tussen mensen met verschillende culturele actergronden volgens Procee: 1. Elke samenleving: dezelfde opgaven 2. Mensen handelen rationeel en zinvol 3. Het is mogelijk iets van een andere cultuur te begrijpen

16 Botsende waarden Grenzen aan de toelaatbaarheid van culturele praktijken Op basis waarvan?

17 Botsende waarden Monisme of universalisme Relativisme Pluralisme Niet onderhandelbare waarden: welke zijn dat voor jou?

18 Botsende waarden De verklaring van de rechten van de mens Algemeen geldend? Exclusief Westers? Wat is bevorderend voor een goed mensenleven? Formuleer zelf vijf criteria die voor jou gelden. Vergelijk met criteria van buurvrouw of –man. Vergelijk met criteria van Nussbaum.

19 Botsende waarden Drie invalshoeken: noodzaak om tot interactie te gaan over discutabele culturele verschillen Menselijke waardigheid met niet uitsluiting en bevordering van interactie Universele rechten van de mens het typisch menselijke en vermogens die doen “floreren”

20 Botsende waarden De tien kernvaardigheden van de dialoog Welke van deze vaardigheden vind je zelf (niet) heel belangrijk? Welke vaardigheden zie je als uitdagend voor jezelf?

21


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Interculturele communicatie 2011-2012 )"

Verwante presentaties


Ads door Google