De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Knelpunten bij energiebesparing en het energieadvies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Knelpunten bij energiebesparing en het energieadvies."— Transcript van de presentatie:

1 Knelpunten bij energiebesparing en het energieadvies

2 Klik om de titelstijl van het model te bewerken Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Directeur Organisatie en Public Affairs Stichting VvE Belang ing. M. (Martijn) in ‘t Veld MBA Eigenaar/adviseur bij D-ants

3 Volg ons!

4

5 Sheets staan vanaf 2 december as op de website van VvE Belang

6 MAAR EERST EVEN DIT……

7 WELKE VVE HEEFT AL ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN GETROFFEN? HOE GING DAT?

8 Programma Kees OomenMartijn in ‘t Veld Aanleiding Knelpunten en belemmeringen obv het rapport van de SER-werkgroep Duurzaamheidslening Afsluiting Het Energieadvies

9 Aanleiding Energieakkoord 2013

10 Aanleiding Tijdrovende besluitvorming Onvoldoende in reservefonds Wisselende financiële positie Knelpunten Oplossingen Implementatie

11

12 Even wat cijfers……. 1,2 miljoen appartementen gemiddeld label E-F 2 labelsprongen kosten 4,5 miljard 2 labelsprongen levert 11 PJ op = 10% doel

13 Waar zitten de belemmeringen Fase 1: Bewustwording Fase 2: Planuitwerking Fase 3: Financiën Fase 4: Besluitvorming

14 Fase 1

15 Energiebesparing agenderen is moeilijk Onverschilligheid leden Onverschilligheid bestuur VvE’s geven VvE-beheerders weinig ruimte voor verduurzaming

16 Fase 1 Korte woonduur VvE-leden Kosten onafhankelijk energieadvies Communiceren in terugverdientijden is te beperkt

17 Fase 2 Business case zon voor VvE wel of niet rendabel? Postcoderoosregeling is onwerkbaar voor VvE’s Angst voor problemen binnenmilieu na isolatie

18 Fase 2 Te positieve voorstelling van zaken ten aanzien van energiebesparing Normbedragen kunnen flink afwijken van werkelijke investeringskosten

19 Fase 3 Terughoudendheid banken bij financiering VvE’s Borgstelling op VvE-lening Hoofdelijke aansprakelijkheid belemmert VvE-lening Bijdrage ineens op VvE-lening

20 Fase 3 Banken stellen minimumbedrag aan VvE- lening Vervallen aansprakelijkheid VvE-lening bij verkoop Korte looptijd van leningen

21 Fase 4 Profijtverschillen van energiemaatregelen Energiebesluit vergt een gekwalificeerde meerderheid Energiebesluit door rechter vernietigd Trage besluitvorming in VvE’s

22 Fase 4 Belangen van huurders in gemengde complexen VvE-lening verhoogt servicelasten en remt verkoopbaarheid

23 Oplossingen Voorlichting Gevalideerde informatie Procesondersteuning

24 Oplossingen 3 belangrijke hoofdconclusies: Niet zozeer wat, maar hoe Duurzaamheid invlechten Geen persoonsgebonden maar objectgebonden financiering

25 Oplossingen Een van de belangrijkste knelpunten is opgelost: financiering

26 Duurzaamheidslening Zie: www.ikinvesteerslim.nlwww.ikinvesteerslim.nl Investeringsreglement bevat de voorwaarden

27 Duurzaamheidslening, kenmerken Een VvE met ≥ 10 appartementsrechten (woningen) Omvang minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,-. De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze.

28 Duurzaamheidslening, kenmerken Het huidige rentepercentage is 2,8% bij een looptijd van 10 jaar en 3,3% bij 15 jaar. De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag en staat gedurende de looptijd van de lening vast. Er wordt afgelost op basis van maandannuïteit.

29 Duurzaamheidslening, criteria de aanwezigheid en de omvang van het reservefonds het meerjarenonderhoudsplan de jaarcijfers van de laatste twee jaren (goedgekeurd door de ALV) de exploitatiebegroting voor de looptijd van de gevraagde lening

30 Duurzaamheidslening, criteria de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement en de statuten de besluitvorming van de ALV (de notulen van de vergadering waarin de leden toestemming hebben gegeven voor het aangaan van de lening)

31 Duurzaamheidslening, criteria het betalingsgedrag van de leden (het aantal achterstallige debiteuren moet kleiner zijn dan 5%) Toets BKR, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, Verificatie Informatie Systeem en de Externe Verwijzings Applicatie (voor VvE en Bestuursleden)

32 Waar zit de winst? lage rente toetsing van de VvE en niet van de individuele leden aanpassing van wetgeving

33 Welke maatregel Niet alles kan gefinancierd worden vanuit het NEF Martijn in’t Veld

34 Waarom? U moet! In 2050 moet alle bestaande bebouwing, dus ook uw VVE energie neutraal zijn. Waarom starten met verduurzamen?

35 Waar zitten de belemmeringen Fase 1: Bewustwording Fase 2: Planuitwerking Fase 3: Financiën Fase 4: Besluitvorming

36 de Energy challenge - programma voor scholieren gerealiseerd: reductie door gebruikersaanpassingen binnen school van 15% op totale energierekening! Hoeveel kunt u besparen? De uitdaging

37 1.advies op losse maatregelen 2.energieadvies op maat 3.duurzaam MJOP 4.NoM Drie aanpakken

38 Argumenten Mensen zijn bereid te kopen, maar willen wel weten wat ze krijgen voor hun geld. Wat is de toegevoegde waarde? 1)comfort en gezondheid 2)milieu - toekomst leefomgeving 3)geld - besparing? verkoopwaarde? verkoopsnelheid?

39 Obstakels in besluitvorming 1)onafhankelijke informatie 2)voordeel van specifieke appartementen 3)kosten verhoging - service kosten 4)liquide middelen vs financiering

40 Leen voor een duurzaam gebouw! Waarom? U verdient geld door te lenen! Lenen voor duurzaamheid kost geen geld, maar levert geld op. Een rekenvoorbeeld:

41 Rekenvoorbeeld zonnepanelen 50 zonnepanelen. – kosten zijn:€ 23.125 – opbrengst 11.630 kWh/ jr – 11.630 x 0,21 ct € 2.442 opbrengst p.j. Kosten lening – hoogte lening € 23.125 - aflossing€ 1.542 p.j. + rente – rente = 3,3% voor 15 jr. € 763 per jaar – totale kosten lening: 1.542 + 763 € 2.305 euro p.j. Winst: 137,- p.j. + na 15 jaar totale opbrengst p.j.

42 Geldt dat altijd? afhankelijk van een hoop variabelen: – ligging van panelen (schuindak, platdak, oriëntatie) – stroomgebruik VVE en daarmee uw tarief Hoe kom ik daar achter voor mijn VVE? Daarvoor is dus een Energieadvies op maat!

43 Zonnepanelen vs andere maatregelen Maximaal 75% van lening mag bestemd zijn voor zonnepanelen. Hoe zit het dan met andere maatregelen? Verlichting Isolatie van de schil (en ventilatie) vervangen oude hydrofoor

44 Wat heeft u nodig? Om in aanmerking te komen voor een lening is een onafhankelijk advies verplicht. Voor begrijpelijke informatie, inzicht in de kansen voor uw VvE en ondersteuning in het keuzeproces is een onafhankelijk advies een goed instrument.

45 Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Postbus 210, 4900 AE Oosterhout E-mail: info@vvebelang.nl Tel: 0162 469 120 www.vvebelang.nl


Download ppt "Knelpunten bij energiebesparing en het energieadvies."

Verwante presentaties


Ads door Google