De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe start je je onderzoek?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe start je je onderzoek?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoe start je je onderzoek?
Maak een algemene probleemomschrijving waarin je omschrijft wat je wilt weten. Dit is het uitgangspunt van je vooronderzoek. Dit is hoofdstuk 1 van je verslag Bedenk deelvragen of deelonderwerpen, die helpen om te komen tot een antwoord op je algemene probleemomschrijving. Hier eindig je hoofdstuk 1 mee of benoem het in hoofdstuk 2 Ga na welk meetinstrument het beste past bij je probleemstelling. Dit werk je verder uit in hoofdstuk 2 of 3 en geef daarbij aan en beargumenteer hoe betrouwbaar en valide je onderzoek is In jullie geval is dat bronnenonderzoek en diepte-interviews

3 Dataverzameling en instrumenten
Middelen om je data zo eenduidig mogelijk te verzamelen Schema (kijkkader) om bronnen te bestuderen Wetenschappelijk? Betrouwbaar? Recent? Denk aan de APA-norm Maar ook: Logboeken Behandelplannen Protocollen Verslagen van vergaderingen

4 Dataverzameling en instrumenten
Middelen om je data zo eenduidig mogelijk te verzamelen Observatieschema Participerend of niet? Direct (meekijken) of indirect (film)? Gestructureerd? Checklist / Interviewleidraad semi-gestructureerd

5 Dataverzameling en instrumenten
Middelen om je data zo eenduidig mogelijk te verzamelen Checklist / Interviewleidraad Gestructureerd?

6 Oefenen…………… 2x een vragenlijst.

7 Oefenen…………… Goedemorgen, fijn dat u gekomen bent. We gaan een gesprek voeren over uw studie. Dit zal ongeveer 10 minuten duren. Ik wil graag uw persoonlijke mening weten. Alles wat u zegt is goed, er zijn geen foute antwoorden. Ook als u denkt dat vinden ze vast vervelend om te horen, mag u het gerust zeggen. Het is uw mening en daar nodigen we u voor uit. Kunt u eerst wat over uzelf vertellen? Int: check studie U studeert dus SPH, wat komt er in u op als ik SPH zeg? Het is de bedoeling dat u niet nadenkt, maar gewoon roept wat er in u opkomt. …………….. U noemde … als eerste, waarom is dat? Leg eens uit. En … <het volgende wat genoemd is> Ik ben benieuwd waarom u voor deze studie gekozen hebt. Kunt u dat uitleggen? U bent nu in het 2e jaar, als u nu terugkijkt, wat vindt u nu van de studie? Wat spreekt aan? Wat minder? Overweegt u wel eens om te stoppen met studeren? Zo ja, waarom is dat? Int check redenen. Dank u wel voor uw mening Goedemorgen, ik ga u nu enkele vragen stellen, u kunt reageren met de antwoorden die ik daarna oplees. Noemt u wat u het meest passende antwoord vindt. Uw naam: Welke studie doet u op dit moment, is dat Pedagogiek CMV SPH MWD Waarom bent u deze studie gaan doen, is dat U kende mensen die dit ook deden U heeft ervaring met de hulpverlening en wil iets daarin gaan betekenen U wil graag met groepen mensen werken U heeft zomaar wat gekozen Wat vindt u nu van de studie, is dat heel interessant Interessant Neutraal Minder interessant dan verwacht Dank u wel voor uw mening

8 Reacties Wat vonden jullie ervan?
Wat zijn de ervaren verschillen tussen beide dataverzamelingstechnieken? Bij welke vorm voelden jullie je prettiger? Waarom? Wat vinden jullie van de informatie die eruit kwam? Wat is het verschil bij beide dataverzamelingstechnieken?

9 Het kwalitatieve interview
Fragment min

10 Het interview is geen cliënt gesprek!
Een onderzoeksinstrument Personen worden doelbewust geselecteerd De onderzoeker leidt het gesprek, stelt doelgericht thema’s vast en verkent die diepgaand

11 Theorie checklist maken

12 Een interview = een gesprek
Focus op luisteren en niet op vragenstellen! Dat betekent dat je aansluit op de gedachtegang en belevingswereld van je respondent. En Je start met een duidelijke introductie. De volgorde van en de onderwerpen van je deelvragen zijn niet altijd een logische volgorde voor je respondent.

13 Een interview = een gesprek
De introductie leer je uit je hoofd! Normaliter kost dit 5-10 minuten I) Introductie: Welkom heten van de respondent, stel jezelf voor. Uitleggen (globaal doel) van onderzoek Uitleggen regels van gesprek Gesprek duurt 20 minuten Jij houdt de tijd in de gaten Alle antwoorden zijn goed, het is geen kwiz Het gaat om de persoonlijke mening, alles mag gezegd worden, zo creëer je ruimte om geen sociaal wenselijke antwoorden te geven. Rol interviewer is ook extra doorvragen of juist afremmen ivm begrip en tijd Toelichten/toestemming vragen bandopname Uitleg vertrouwelijkheid gegevensverwerking Introductie respondent II) Start met eerste vraag

14 Een interview = een gesprek
Een gesprek = dus niet: vragen stellen Om een interview als een gesprek te laten verlopen is het van belang om een juiste flow te hebben in de checklist. Door: Niet van de hak op de tak, onderwerp voor onderwerp afhandelen Logische samenhang van onderwerpen Binnen een onderwerp volgen de vragen logisch op elkaar. Maar maak het niet star (‘Zie les interviewtechnieken’) <Onderwerpen geschikt voor individueel interview> Bij het rangschikken van de onderwerpen in de juiste volgorde, moet je nadenken over: Wel of geen voorkennis geven?

15 Opbouw van de checklist
Start met een eenvoudige algemene vraag Ga wel op je doel af, draai er niet om heen Moeilijke of gevoelige vragen in het midden Rond af met een afsluitende simpelere vraag

16 Opbouw van de checklist
Start met basisbegrip: Vakantie: waar denk je dan aan? Van breed naar smal Van open naar gerichte vragen Goede rubricering van onderwerpen/ thema’s Gebruik gesprekstechnieken om alléén rationele antwoorden te omzeilen Zoom in op onderwerp 1(deelvraag) Een gezamenlijke vakantie:… Zoom in op onderwerp 2 (deelvraag) Organisatie? Zoom in op onderwerp 3 (deelvraag) Verplichte deelname? Afronding: vaak tips.

17 Hoe begin je nu? Opbouw van de checklist
Bekijk per deelvraag of je een onderwerp kan vaststellen En of je andere kennis nodig hebt Bijvoorbeeld: Waardering folder Keuze Maar ook: Huidige kennis over gevolgen meeroken Huidige thuissituatie meeroken Zet de onderwerpen in een logische volgorde voor een gesprek Huidige kennis meeroken Keuze f Maak dan per onderwerp gespreksvragen. Huidige thuissituatie Hoe is het bij jullie thuis? Wie rookt er? Hoeveel? Waar wordt er gerookt? Check: buiten, in huis, in auto, slaapkamers? Ook als de kinderen erbij zijn? Zijn er huisregels m.b.t. roken? Welke? Waarom? Verandering zwangerschap tot nu?

18 De opbouw van de checklist is klaar
Voor de betrouwbaarheid van je onderzoek, is het uitschrijven van een vragenlijst belangrijk. Zeker als je met meerdere onderzoekers werkt. SAMENVATTEND: Je hebt de introductie Je deelvragen zijn omgezet in onderwerpen Je hebt een logische volgorde gemaakt van deze onderwerpen En nu nog de juiste vragen stellen per onderwerp!

19

20 Wat is een goede vraag? In een kwalitatief interview stel je zoveel mogelijk open vragen! Goede open vragen zijn: Helder, eenvoudig en eenduidig Enkelvoudig (dus geen 2 in 1) Objectief (dus niet sturend) Zijn onafhankelijk (biedt geen opties) Dus niet suggestief, maar waardevrij Helder, eenvoudig en eenduidig: Fout: Vond u het kamp ook zo leuk? Goed: Wat vond u van het kamp? Enkelvoudig Fout: Wat vond u van het eten en van de begeleiding bij het eten? Goed: Wat vond u van het eten? Goed: Wat vond u van de begeleiding bij het eten? Objectief Fout: Vind u het ook zo vervelend dat de prijzen voor het eten zo duur waren? Goed: Wat vond u van de prijzen die voor het eten gevraagd werden? Onafhankelijk Fout: Stemt u links of rechts? Goed: Op welke partij heeft u gestemd?

21 Wat is een goede vraag? Open versus gesloten of sturende vraagstelling
Open: “Wat vind je van onze dienstverlening?” Gesloten: “Vind je onze dienstverlening van goede kwaliteit?” Sturend/suggestief: “Vind je ook niet dat…?” Bent u ook positief over de dienstverlening? Vuistregel: Gebruik formuleringen die beginnen met: Wat, waarom, wanneer, hoe(zo), geef eens een voorbeeld, omschrijf eens? OEFENING OPEN EN GESLOTEN VRAGEN Groep bep. Onderwerp

22 Wat is een goede vraag? Directe versus indirecte vragen.
Directe vragen stevenen direct op het doel af. Het is duidelijk wat de interviewer wilt weten. Wat is je mening over de samenwerking binnen het team? Wat zou je willen veranderen? Maar soms is een directe vraag te pijnlijk of te bedreigend / confronterend. Je kan dan gebruik maken van indirecte vraagstelling: Als je iemand anders iets over de samenwerking binnen het team moet vertellen, wat zou je dan vertellen? Of zelfs: Als één van de teamleden iets over de samenwerking zou vertellen, wat zou deze dan noemen denkt u? Stel dat u het voor het zeggen had, wat zou u dan binnen ons team veranderen? OEFENING OPEN EN GESLOTEN VRAGEN Groep bep. Onderwerp

23 Voor de zekerheid: Type vragen Beginvragen Hoofdvragen Doorvragen
Vervolgvragen

24 Het gaat om de toelichting!
Doorvragen, vervolgvragen zorgen hiervoor. Als ik het ‘rode kaartensysteem noem, wat zegt u dan? Wat vindt u er positief aan? In welke gevallen werkt het? Van de positieve beoordelingen: welke zijn het belangrijkste (max. 3)? Waaraan ligt het dat deze zo positief worden beoordeeld door u? Wat vindt u er minder of niet positief aan? In welke gevallen werkt het (volgens u) niet? Van de minder positieve beoordelingen: welke zijn het belangrijkste (max. 3)? Waaraan ligt dat aan? Wat zouden we moeten doen om van een 6 en 8 te maken?

25 Afsluiting Mogelijkheid bieden om contact op te nemen
Vragen beantwoorden over het interview Bedanken Hier worden ook wel eens zaken ‘off the record’ gezegd. Hoe ga je hiermee om?

26 Huiswerk Stel met je groep een concept checklist op. In week 4
De les gaat over het over het afnemen van een diepte-interview. Je hebt je checklist bij je, die gaan we bespreken


Download ppt "Hoe start je je onderzoek?"

Verwante presentaties


Ads door Google