De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gecijferdheid 2 (Meten 1 – ME144X) week 2 Het metrieke stelsel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gecijferdheid 2 (Meten 1 – ME144X) week 2 Het metrieke stelsel."— Transcript van de presentatie:

1 Gecijferdheid 2 (Meten 1 – ME144X) week 2 Het metrieke stelsel

2 Warming-up Hector telde op de rit van oma naar huis 32 hectometerpaaltjes op de snelweg. De eerste stond precies bij het begin van de oprit, en de laatste precies bij het einde van de afrit. Van oma naar de snelweg was het 300 meter, en van de snelweg naar huis was het 2,5 km. Hoe ver heeft Hector gereisd van oma naar huis?

3 Warming-up antwoord Als Hector 32 hectometerpaaltjes heeft geteld, heeft hij 3100 meter afgelegd (niet 3200 m!!), ofwel 3,1 km. 2,5 km + 300 m = 2,8 km. Bij elkaar is het dus 5,9 km

4 Lesoverzicht Lesonderdelen –Terugblik –Het metrieke stelsel – Inzien toets gecijferdheid 1 Verwerking & huiswerk –Bestuderen van en oefeningen maken uit de reader

5 Terugblik Schatten met referentiematen… –Hoe kun je de lengte van je arm schatten? –Hoe kun je de oppervlakte van jouw tafel schatten? Zijn er vragen over het huiswerk?

6 Doelen Aan het einde van de les: –ken je de structuur van het metriek stelsel –kun je maten inwisselen bij lengte, oppervlakte en inhoud

7 Metriek stelsel Het metriek stelsel (het metrische decimale stelsel) beschrijft voorvoegsels en hun onderlinge relatie bij de grootheden lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. Metrisch: een afspraak over meten in de standaardmaat meter (en dus bijvoorbeeld niet in yards of miles) Decimaal: voorvoegsels zijn een factor 10 van elkaar (1 decimeter is even groot als 1/10 meter, en 1 centimeter is even groot als 1/100 meter).

8 Metriek stelsel – voorvoegsels Voorvoegsels zijn bedacht om heel kleine en heel grote voorwerpen in een handige maateenheid uit te kunnen drukken. –Het is niet zo handig om de afstand van Rotterdam naar Parijs in meters weer te geven, dat kan handiger in kilometers. –0,007 meter is niet zo eenvoudig voor te stellen, maar 7 mm wel.

9 Metriek stelsel – voorvoegsels Er zijn voorvoegsels bedacht die een factor 10 uit elkaar liggen (de vaakst voorkomende), en voor heel grote en heel kleine voorwerpen zijn voorvoegsels bedacht die een factor 1000 uit elkaar liggen. Voorvoegsels: milli, centi, deci, 1, deca, hecto, kilo. Ook: (pico), nano, micro; en Mega en Giga (Tera). Bekijk zelf later eventueel ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelselhttp://nl.wikipedia.org/wiki/SI-stelsel

10 Lengtematen

11 Maten inwisselen bij meters 2,3 hm = …. dm Hierna volgt een algemene procedure om lengtematen in te wisselen.

12 Maten inwisselen bij meters 2,3 hm = …. dm Stap 1: bepaal welke maten er tussen de ene en de andere maat in zitten, en schrijf ze achter elkaar op een rij (de kleinste maat zet je links).

13 Maten inwisselen bij meters 2,3 hm = …. dm Stap 1: bepaal welke maten er tussen de ene en de andere maat in zitten, en schrijf ze achter elkaar op een rij (de kleinste maat zet je links). ….. dm ….. m ….. dam 2,3 hm

14 Maten inwisselen bij meters 2,3 hm = …. dm Stap 1: bepaal welke maten er tussen de ene en de andere maat in zitten, en schrijf ze achter elkaar op een rij (de kleinste maat zet je links). ….. dm ….. m ….. dam 2,3 hm Stap 2: vul de rij in. Het getal wordt bij elk stapje naar rechts 10 keer zo klein, en dus bij elk stapje naar links 10 keer zo groot. ….. dm ….. m ….. dam 2,3 hm

15 Maten inwisselen bij meters 2,3 hm = …. dm Stap 1: bepaal welke maten er tussen de ene en de andere maat in zitten, en schrijf ze achter elkaar op een rij (de kleinste maat zet je links). ….. dm ….. m ….. dam 2,3 hm Stap 2: vul de rij in. Het getal wordt bij elk stapje naar rechts 10 keer zo klein, en dus bij elk stapje naar links 10 keer zo groot. ….. dm ….. m 23 dam 2,3 hm

16 Maten inwisselen bij meters 2,3 hm = …. dm Stap 1: bepaal welke maten er tussen de ene en de andere maat in zitten, en schrijf ze achter elkaar op een rij (de kleinste maat zet je links). ….. dm ….. m ….. dam 2,3 hm Stap 2: vul de rij in. Het getal wordt bij elk stapje naar rechts 10 keer zo klein, en dus bij elk stapje naar links 10 keer zo groot. ….. dm 230 m 23 dam 2,3 hm

17 Maten inwisselen bij meters 2,3 hm = …. dm Stap 1: bepaal welke maten er tussen de ene en de andere maat in zitten, en schrijf ze achter elkaar op een rij (de kleinste maat zet je links). ….. dm ….. m ….. dam 2,3 hm Stap 2: vul de rij in. Het getal wordt bij elk stapje naar rechts 10 keer zo klein, en dus bij elk stapje naar links 10 keer zo groot. 2300 dm 230 m 23 dam 2,3 hm Stap 3: Geef antwoord op de vraag: 2,3 hm = 2300 dm

18 Maten inwisselen bij grammen en liters 0,0678 dag = … cg 289 ml = … kl

19 Oppervlakte en inhoud in het metriek stelsel Hoeveel blokjes van 1 bij 1 cm passen er op 1 dm 2 ? –Hoe weet je dat? Hoeveel blokjes van 1 bij 1 bij 1 cm gaan er in 1 dm 3 ? –Hoe weet je dat?

20 Omrekenen met oppervlakte- en inhoudsmaten Als we van dm 2 naar cm 2 omrekenen, hebben we te maken met de lengte EN de breedte. –Op de lengte passen er 10, op de breedte ook 10. Daarom passen er 100 cm 2 op 1 dm 2 –Bij inhoud hebben we ook nog de hoogte. Daarom passen er 1000 cm 3 in 1 dm 3

21 Voorbeelden 234 mm 2 = … dm 2 3,5 m 3 = … cm 3 Gebruik eventueel het metriek stelsel in bijlage 1 van de reader

22 Oefening 739 cm 2 = … dm 2 6,35 hm 2 = … m 2 92,8 cm 3 = … dm 3 0,34 dam 3 = … dm 3

23 Vierkantsmaten, are Regels voor het inwisselen: 1 ha = 1 hm 2 1 are = 1 dam 2 1 ca = 1 m 2 Voorbeelden: 2,3 are = … dm 2 96000 cm 2 = … ca

24 Kubieke maten en liters Regels voor het inwisselen: 1 ml = 1 cm 3 1 l = 1 dm 3 1 kl = 1 m 3 Voorbeelden: 5,7 hl = … dam 3 0,048 dam 3 = … dal

25 Evaluatie –Hoe kun je maten inwisselen bij lengte, oppervlakte en inhoud? –Presentielijst + vragenlijst invullen –Werken uit de reader als er in de les nog tijd over is

26 Verwerking Oefeningen maken uit de reader : –H2 opgaven 8 t/m 12, en opgaven H3.


Download ppt "Gecijferdheid 2 (Meten 1 – ME144X) week 2 Het metrieke stelsel."

Verwante presentaties


Ads door Google