De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project 1 Presentatie titel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project 1 Presentatie titel"— Transcript van de presentatie:

1

2 Project 1 Presentatie titel
Fietsenfabriek Cronus Business, IT & Management (BIM) Instituut voor Bedrijfskunde (IBK) 1ste kwartaal Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMPROJ Rotterdam, 24 augustus 2015

3 Klant Fietsenfabriek Cronus
Bedrijfsinformatie op en in modulewijzer. 1937 alleen verkoop Duits merk Ganon Ideeën over verbetering fietsen kregen geen gehoor 1946 oprichting van Cronus Zeer succesvol door oa: Innovatieve technieken Continue bijscholen Nauwe samenwerking met leveranciers en onderaannemers Groeipijnen Directeur kan niet alles meer in de gaten houden Hij raakt daardoor chronisch overwerkt Zorg voor personeel schiet erbij in Veel te lange wachttijden voor klanten Onbekendheid over missie, visie en doelen En dan….wordt de directeur ziek

4 Opdracht Schrijf een adviesrapport om de problematiek aan te pakken met daarin de aandacht voor de volgende onderdelen: Bedrijfskundige thema’s: Wet- en Regelgeving Omgevingsinvloeden (factoren en partijen) Nadruk op externe omgeving Concurrentie en samenwerking Marketing Typologie van bedrijven/AO Beginselen logistiek (distributie en koop) Nadruk op interne organisatie Financieel management Organisatiestructuren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Dienstverlening Informatiekundige thema’s: ICT trends en ontwikkelingen Mogelijke hardware toepassingen Soorten informatiesystemen en ontwikkeling Informatieopslag en toegang tot informatie

5 Competenties BI, KC1: Kennis van bedrijfsprocessen in combinatie met ICT BI, KC4: Leiden van (BI)projecten BSK, KC7: Communicatieve vaardigheden BSK, KC8: Zelf managen persoonlijke ontwikkeling KC 9: Kan complexe vraagstukken aan en heeft positief kritische houding Je begint als onderzoeker en eindigt als consultant met een advies Fouten maken mag: het is een leerproces Kernbegrippen zijn: durf, creativiteit, professionaliteit en kritische houding Houd onderscheid tussen product en proces

6 Leerdoelen Na dit project kun je:
Een onderbouwd advies geven op basis van de kennis uit AIV en BDK Samenwerken in een projectteam en in een bepaalde rol (maximaal 4 personen) Gevonden resultaten omzetten in advies Communiceren over voortgang en tussenresultaten Evalueren en feedback geven

7 Organisatie Projectteam bestaat uit maximaal 4 leden: Inhoudelijk
Indeling door BSK docent Rollen Projectleider Presentator Rapporteur Voorzitter Inhoudelijk Alle teamleden evenredige toedeling Projectbegeleiders/docenten: Procesbegeleiding: Monique Meijer- van Dijk Angelique van Hulst Productbegeleiders: Arend Keemink Henk Bakker Hans Luksenburg Theo van den Berg Dennis Dijks

8 Planning Week Les activiteiten: Inleveren: 1
Kick off; groepsindeling bekend 2 Projectdossier is ingericht voor alle producten PID (eindresultaat en acceptatiecriteria) 3 Format alle resultaten in projectdossier Inhoudsopgave eindresultaat bekend Centrale –en deelvragen beschreven Onderzoeksopzet (aanleiding, probleemstelling, doelstelling, hoofd- en deelvragen) 4 5 Presentatie voortgang 6 Conceptversie 7 Feedback concept 8 Presentaties Eindrapport Projectdossier 9 Feedback cijfer 10 Cijfer in Osiris (herkansing binnen 3 weken)

9 Beoordeling Adviesrapport (50%) Projectdossier (50%) Bedrijfskunde PID
Wet- & regelgeving Omgeving Concurrentie Marketing Typologie Logistiek Financieel management Organisatie structuren MVO Dienstverlening Vergaderdocumenten Agenda Notulen Behandelde stukken Informatiekunde Evaluatie en reflectie Trends en ontwikkelingen Hardware toepassingen Informatiesystemen & ontwikkeling Informatieopslag & toegang Groepsreflectie Evaluatie andere deelnemers Zelfreflectie Adviesrapport Planning en urenverantwoording

10 Tenslotte Beloning: 4 studiepunten (112 uur) Succesfactoren zijn:
Afspraak is afspraak Professioneel optreden Kwaliteit leveren bij producten en presentaties Teamprestatie Neem nooit zomaar iets aan, blijf kritisch Archiveer duidelijk de afspraken die je met elkaar maakt Let op: meedraaien met het team levert niet automatisch studiepunten op. Individuele prestatie ook belangrijk. Maak dit zichtbaar en meetbaar!

11 Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "Project 1 Presentatie titel"

Verwante presentaties


Ads door Google