De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 6 Karen vd Zande Harrie Manders

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 6 Karen vd Zande Harrie Manders"— Transcript van de presentatie:

1 1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 6 Karen vd Zande loosk@hr.nl http://med.hr.nl/loosk Harrie Manders manhg@hr.nl http://med.hr.nl/manhg

2 Vandaag op de agenda: 1.Artikel E: interculturele communicatie 2.Artikel F: omgaan met diversiteit 3.Artikel G: interculturele jeugd en opvoedhulp 4.En toch ook: de actualiteit 2

3 Wat is er aan de hand? ●Hoe kunnen we de gebeurtenissen in Frankrijk en Duitsland sociologisch duiden ●Religieus conflict? ●Sociaal-economisch? ●Etnisch? ●Tribaal? 3

4 Waar draait het om? ●Groep? ●Sociale klasse? ●Etnische groep? ●Religieuze overtuiging? ●Racisme, vooroordeel, etnocentrisme? 4

5 Artikel E. 6 Basiswaarden van Hall: Intercultureel communiceren. 5

6 Hoogcontext vs laagcontext 6

7 Monochroon versus polychroon 7

8 Persoonlijke ruimte 8

9 Snelle en langzame boodschappen ●Headlines ●Whatsapp ●Reclame ●Schilderij ●Gedichten ●Brief 9

10 De keten van handelingen 10

11 Artikel E: TOPOI-model T= Taal O= Ordening P= Perspectieven O= Organisatie I= Inzet / Invloed 11 CULTUUR & COMMUNICATIE Hulpmiddel om misverstanden in de communicatie te herkennen, analyseren, verhelpen en voorkomen.

12 Voorbeeld: in de klas ●Juf: Vandaag gaan we mama eens in het zonnetje zetten ●Leerling: Oei, dat vind Mama niet leuk, ik wil mama niet in de zon zetten. 12

13 Jamal is al drie keer te laat op school gekomen ●De leraar vraagt hoe het komt en krijgt geen bevredigend antwoord. ●Hij spreekt met Jamal onder vier ogen. ●Jamal kijkt de leraar niet aan. ●De leraar denkt dat Jamal een smoes verkoopt. 13

14 Topoi ●Een Indonesisch-Chinese moeder komt bij Jelle Janssen, leraar biologie, voor het eerste tienminutengesprek van het schooljaar. Zoon Jonathan zit in vwo, jaar 1. Jelle begrijpt eigenlijk niet wat ze wil weten, want Jonathan heeft hoge cijfers gehaald in deze periode en het is een rustige, prettige jongen in de klas. Na binnenkomst gaat moeder zitten en neemt een afwachtende houding aan. Jelle vraagt als eerste of ze de Nederlandse taal goed verstaat. Ze knikt en vervolgens geeft hij in korte eenvoudige Nederlandse zinnen een compliment over de inzet en de resultaten van haar zoon. Hij weet eigenlijk verder niet veel te vertellen. Moeder knikt weer, geeft verder geen commentaar en staat op. Na Jelle een hand te hebben gegeven en hem in correct Nederlands bedankt te hebben voor de moeite en inzet, verlaat ze zijn lokaal. Ze is niet meer dan vijf minuten binnen geweest. 14

15 15 TOPOIAnalyseMogelijke interventies Taal De vraag van Jelle is: Verstaat moeder de Nederlandse taal? Op welke gronden komt hij tot deze vraag? Alleen uiterlijk? Aspecten die hier een rol spelen: Non-verbale taal: bijvoorbeeld: welke houding heeft moeder? Hoe interpreteert Jelle deze? Non-verbale taal is niet afgesproken en kan dus verschillende betekenissen hebben. Verbale taal: welke woorden gebruikt Jelle in de start van het gesprek? Hoe uitnodigend is het? Is de betekenis in overeenstemming met de situatie? Stemgebruik en toon is ook een bepalend aspect in het begrijpen van elkaar. Begin eerst open het gesprek op volwassen toon en nodig iemand uit tot een antwoord. In dit geval had Jelle op grond daarvan in kunnen schatten wat het taalniveau is van moeder ten opzichte van het eigen taalniveau. Het is pijnlijk als je aan het einde van een dergelijk gesprek er achter komt dat iemand de taal zeer goed spreekt en jou prima begrijpt.

16 16 Ordening Cultuurprobleem? Of verlegenheid met de situatie? Aspecten die hier een rol spelen: Ieder heeft eigen kijk op de werkelijkheid. Ieder handelt vanuit de eigen logica. Ieders kijk en logica is een mogelijkheid, maar niet de waarheid. Invloed van de sociale dialoog op ieders kijk en logica. Benader de ouder vanuit een professio- nele houding: bij iedere ouder is het lei- dend motief hoe het met het kind gaat op school. Interpreteer dus niet de hou- ding. Het gevaar van dominantie in het gesprek is altijd aanwezig. Wees je er van bewust dat culturen soms anders om- gaan met gezagsrelaties. Als leraar heb je voor de één veel gezag alleen al omdat je leraar van het eigen kind bent en voor de ander speelt dit helemaal geen rol.

17 17 Personen Moeder: Indonesisch? Chinees? Moeder van? Werknemer van? Vrouw? Vrouw in bepaalde cultuur? Jelle: Hollander? Brabander? Fries? Leraar bioloog? Collega? Vader van? Aspecten die hier een rol spelen zijn: Verwachtingen, beelden en rollen. Erkenning van de ander. Positiewisseling (Roos van Leary). Invloed sociale dialoog: hoe ziet eenieder zichzelf hierin en hoe de ander? Benader een ouder met welke achter- grond dan ook altijd als ouder van een leerling in de context van de schoolom- geving. Stel je op als professional: je hebt verstand van lesgeven aan deze leerling en kunt op analytische wijze iets vertellen over schoolprestaties. Erken jouw positie als leraar en erken de positie als ouder.

18 18 Organisatie In welke context staat een tienminutengesprek in de school: verplicht nummer of doet het er toe om de relatie tussen school en ouders optimaal te krijgen en te houden? Hoe is het diversiteitbeleid in een school? Doet het er toe of niet? Aspecten die hier een rol spelen: Organisatorisch kader neerzetten. Rekening houden met machtsverhoudingen. Beeldvorming in organisatie. Diversiteitbeleid van de organisatie. Weet het schoolbeleid op contacten met ouders en ga voor jezelf na waarom je het belangrijk vindt om ouders te spreken. Ga bij jezelf na waarom je eventueel onderscheid maakt in benadering tus- sen verschillende mensen. Maak dit ook onderdeel van besprekingen in teamver- band.

19 19 Inzet Waarom weet Jelle eigenlijk niets te vertellen? Omdat hij denkt dat er niets te bespreken is? Omdat alles goed gaat en omdat moeder geen vragen stelt? Wil moeder niets weten? Waarom vraagt ze niets? Aspecten die hier een rol spelen: Ieder gedrag kent een positieve inzet. Erkenning versus verwerping en miskenning Alle gedrag is communicatie en heeft dus invloed. De binnenkant en de buitenkant van com- municatie kunnen onderscheiden: bedoelin- gen en effecten van communicatie. Invloed van de sociale omgeving op ieders inzet en erkenning van ieders inzet. Bepaal voor jezelf waarom oudercontacten belangrijk zijn voor jouw handelen als leraar. Geef altijd eerst een positief voorbeeld van iemands kind. Dat nodigt uit om ervaringen te delen en ook om ingang te hebben om over een eventueel probleem te kunnen spreken. Ga uit van welgemeende belangstelling van de ouder voor jouw mening over de leerling, ook al blijkt dit in eerste instantie niet uit de houding: de uitgezonden boodschap is ten slotte niet zonder meer gelijk aan de ontvangen boodschap.

20 Interculturele jeugd- en opvoedhulp ●Autochoon en allochtoon Autochtoon: in Nederland geboren uit ouders die beiden eveneens in Nederland geboren zijn: Willem-Alexander: Allochtoon of autochtoon? 20

21 Allochtoon ●Iemand waarvan een of beide ouders niet in Nederland zijn geboren ongeacht waar hij of zij zelf is geboren ●Maxíma: allochtoon of autochtoon? 21

22 Westers- of niet westers? ●Westers: alle landen in Europa, Noord Amerika, Australië, Nieuw Zeeland, (Oceanië) Japan en Indonesië ●Niet Westers: Alle landen in Afrika, Latijns- Amerika, Azië (m.u.v. Indonesië en Japan) en Turkije 22

23 Vier grote steden: nwa ●Amsterdam: 34,6 % ●Rotterdam: 36 % ●Den Haag: 32,7 % ●Utrecht: 21,3 % 23

24 Diversiteit in de hulpverlening ●Witte organisaties en een gekleurde doelgroep ●Moeizame inhaalslag 24


Download ppt "1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 6 Karen vd Zande Harrie Manders"

Verwante presentaties


Ads door Google