De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOE HET ZELF PAKKET. Doe-het-zelfpakket Wat  Richtvragen  Voor (werkende) mantelzorgers  Werk- en mantelzorg zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOE HET ZELF PAKKET. Doe-het-zelfpakket Wat  Richtvragen  Voor (werkende) mantelzorgers  Werk- en mantelzorg zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen."— Transcript van de presentatie:

1 DOE HET ZELF PAKKET

2 Doe-het-zelfpakket Wat  Richtvragen  Voor (werkende) mantelzorgers  Werk- en mantelzorg zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen Doelstelling  Zicht krijgen op eigen wensen, noden, mogelijkheden, beperkingen en keuzes  Verbonden met – en voortvloeien uit – het combineren van een betaalde job met mantelzorgtaken

3 Doe-het-zelfpakket Doelgroep  Alle (werkende) mantelzorgers  Mantelzorgers in organisaties waar het thema ‘werk en mantelzorg’ niet bespreekbaar wordt gemaakt;  Mantelzorgers die ervoor kiezen om de organisatie (voorlopig) niet te betrekken bij het reflectieproces over de afstemming tussen werk en zorg;  Mantelzorgers die zich willen voorbereiden op een gesprek met de werkgever omtrent de afstemming tussen werk en mantelzorg;  Leidinggevenden die een betere afstemming willen maken tussen zorg en werk, en hier in mindere mate voor terug kunnen vallen op collega’s en leidinggevenden, omdat die er in mindere mate zijn.

4 Doe-het-zelfpakket Werkwijze  Individueel of met partner, collega, therapeut, loopbaanbegeleider, vriend(in), …  Keuze om al dan niet notities te maken  Alles na elkaar, of rustig – op eigen tempo – doorlopen  Richtvragen als hulpmiddel – “een” manier om stap voor stap na te denken Wees zorgzaam voor jezelf  Kan confronterend zijn  Kan moeilijke herinneringen, pijnlijke gevoelens, … oproepen

5 Doe-het-zelfpakket Thema’s 1. MIJN JOB: Wat betekent mijn job voor mij? 2. MANTELZORG: Wat betekent de mantelzorg die ik geef voor mij? 3. Wat zou ik willen of kunnen veranderen in de mantelzorg die ik geef? 4. Wat zou ik willen of kunnen veranderen in mijn job? 5. Hoe haalbaar is het voor mij op dit moment om werk en zorg met elkaar te combineren? 6. Waaraan wil ik het liefst voorrang geven: werk en/of mantelzorg? 7. Hoe ziet mijn ‘ideale combinatie’ van werk en mantelzorg er uit? 8. Wat zijn de concrete stappen die ik kan zetten?

6 Doe-het-zelfpakket Thema 1: MIJN JOB: Wat betekent mijn job voor mij?  Wat betekent mijn betaalde job voor mij?  Wat is mijn motivatie om mijn huidige/toekomstige job (verder) op te nemen? Blijf ik aan het werk …  omdat ik mijn job graag doe?  als uitlaatklep of afwisseling?  omdat ik het inkomen nodig heb?  omwille van mijn contacten met collega’s en/of klanten?  om….

7 Doe-het-zelfpakket Thema 2: MANTELZORG: Wat betekent de mantelzorg die ik geef voor mij?  Wat maakt dat ik aan mantelzorg doe?  Motief? Motivatie? Bewuste keuze? Verplichting? Verantwoordelijk?  Welke voldoening/vervulling geeft het geven van mantelzorg mij?  Betekenis van de zorg? Voldoening?  In welke mate is het een manier om mijn band met de zorgontvanger (of anderen) te ervaren en/of te tonen?  Wat betekent de zorg op sociaal vlak?

8 Doe-het-zelfpakket Thema 3: Wat zou ik willen of kunnen veranderen in de mantelzorg die ik geef?  Inschatting van de evolutie in de mantelzorgsituatie  Nabije en/of verdere toekomst  Toename of afname van de zorg?  Andere mantelzorgers/professionele en/of vrijwillige zorgverleners?  Wensen  Mantelzorgtaken indien vrije keuze?  Welke mantelzorgta(a)k(en) zou ik willen of kunnen afstaan?  Welke mantelzorgta(a)k(en) wil ik zeker blijven uitvoeren?  Welke mantelzorgta(a)k(en) wil ik er graag nog bij (kunnen) nemen?

9 Doe-het-zelfpakket Thema 3: Wat zou ik willen of kunnen veranderen in de mantelzorg die ik geef?  Zijn er andere (mogelijke) mantelzorgers die (een deel van) de mantelzorg van mij kunnen overnemen?  Wie? Wat? Hoe?  Zijn er bepaalde diensten of voorzieningen (professionele thuiszorg, vrijwilligers, dagcentrum, maaltijdendienst, poetsdienst, oppas, …) waarop ik een beroep zou kunnen doen voor één van voorgaande zorgtaken?  Zie mantelzorgwijzer

10 Doe-het-zelfpakket Thema 4: Wat zou ik willen of kunnen veranderen in mijn job?  Wat zijn de omstandigheden op werkvlak die voor mij op dit moment ideaal zouden zijn?  Wat zijn veranderingen die ik wel wil overwegen?  Aantal uren werken per week (jobtime)  Uurrooster, werkrooster, regime, shiften, of hetzelfde aantal uur op meer of minder dagen werken  Jobinhoud binnen huidige job  Hoeveelheid verantwoordelijkheid  Soort functie of job  Werkgever  Werklocatie (stad/streek)  Andere

11 Doe-het-zelfpakket Thema 5: Hoe haalbaar is het voor mij op dit moment om werk en zorg met elkaar te combineren?  Wat versta ik onder ‘een haalbare combinatie van werk en mantelzorg’?  Wat versta ik onder ‘een niet haalbare combinatie van werk en mantelzorg’?  Is de combinatie van werktaken en mantelzorgtaken op dit moment en in de nabije toekomst haalbaar voor mij?  Waar zou ik me op dit moment situeren?  Denk ik dat de combinatie van werktaken en mantelzorgtaken op langere termijn haalbaar is voor mij?  Welke bezigheden, bewegingsruimte en/of rollen zijn voor mij – naast werk en mantelzorg – nog belangrijk in mijn leven?

12 Doe-het-zelfpakket Thema 6: Waaraan wil ik het liefst voorrang geven: werk en/of mantelzorg?  Welke taken vind ik het belangrijkste?  Waar ligt mijn prioriteit, zowel nu als in de (nabije) toekomst?  Wil ik graag voorrang geven aan de mantelzorgsituatie, met mogelijks gevolgen voor mijn betaalde job?  Wil ik graag voorrang geven aan mijn werksituatie, met mogelijks gevolgen voor mijn rol als mantelzorger?

13 Doe-het-zelfpakket Thema 6: Waaraan wil ik het liefst voorrang geven: werk en/of mantelzorg? Redenen om voorrang te geven aan mantelzorg Redenen om voorrang te geven aan het werk Gewicht Afwegingen – overdenkingen Conclusie:

14 Doe-het-zelfpakket Thema 7: Hoe ziet mijn ‘ideale combinatie’ van werk en mantelzorg er uit?  Hoe ziet jouw ‘ideaal scenario’ wat betreft werk en mantelzorg er uit?  Stel je situatie zo concreet mogelijk voor.  Ben je nog mantelzorger in je ‘ideale situatie’?  Ben je nog aan het werk in je ‘ideale situatie’?  Wanneer je zowel mantelzorger bent als een betaalde job hebt in je ‘ideale situatie’, bekijk dan eens op welke manier deze op elkaar afgestemd zijn.

15 Doe-het-zelfpakket Thema 8: Wat zijn de concrete stappen die ik kan zetten?  Informeren  Realistische inschatting van de (mogelijke) gevolgen van de beslissing, op korte én langere termijn  Op welke manieren kunnen dingen mogelijks gecompenseerd of opgevangen worden?  Stel je alle mogelijke ‘scenario’s’ voor  Informatie verzamelen  Bespreken  Concrete vragen?  Concrete stappen in de gewenste richting  Definitief of tijdelijk?  Geleidelijk en stap voor stap


Download ppt "DOE HET ZELF PAKKET. Doe-het-zelfpakket Wat  Richtvragen  Voor (werkende) mantelzorgers  Werk- en mantelzorg zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen."

Verwante presentaties


Ads door Google