De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Rileen Noordermeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Rileen Noordermeer."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Rileen Noordermeer

2 Zeven dimensies van religie
Smart, N. Godsdiensten van de wereld Kampen : Uitgeverij Kok, 2003 (blz. 15 t/m 25) Rituele/praktische Emotionele/ondervindings Verhalende/mythische Doctrinaire (leerstellingen) Morele (waarden van een godsdienst) Sociale/institutionele Materiële

3 Bijbel Koran Soera ( hoofdstuk) Bijbelboek Aya( vers) Hoofdstuk + vers
V.b.(2:223) 114 soera’s , geordend van lang naar kort( behalve 1 Soerat al- fatiha) In 23 jaar door engel Gabriel aan de profeet Mohammed geopenbaard 632 (dood Mohammed) Bijbelboek Hoofdstuk + vers V.b. (Gen.3:5) OT:39 boeken NT: 27 boeken en brieven Diverse auteurs-profeten 1000 v. Chr. – 515 n. Chr.

4 Scheppingsverhalen Genesis In 6 dagen klaar 7e dag rustdag
Naar Gods beeld Mens uit aarde Vrouw uit rib In verschillende soera´s Allah schept telkens opnieuw Wij zijn niet door uitputting overvallen 50:38 Niet naar Gods beeld! Mens uit aarde , water druppel bloed Man en vrouw uit één wezen

5 Schriftuitleg Antiocheense School: Letterlijke uitleg
Alexandrijnse School: Allegorische uitleg o.a.Origenes ( 3e eeuw)meervoudige schriftzin: letterlijk , geestelijk , allegorisch, mystiek Erasmus: Vertalen van Bijbel uit grondtekst , voorkeur allegorische uitleg. Luther: Vertalen Bijbel uit grondtekst , voorkeur letterlijke uitleg Spinoza: Thora niet van Mozes’ hand 19e eeuwse Tekstkritiek: J, E , D en P

6 De auteurs J: De Jahwist – gebruikt Jhwh voor God. M.n. de verhalen, zoals rond Noach(10e /9e eeuw v.Chr. ontstaan , later opgeschreven) E: De Elohist – gebruikt Elohim voor God. Passages uit de aartsvaders(8e eeuw) D: De Deuteronomist – Deuteronomium( 622 v. Chr. ,Wetboek uit 2Kon.22) P: De Priestercodex – plechtstatige taal. Vooral regels e.d. Leviticus , Numeri( 6e eeuw tijdens of na Babylonische ballingschap)

7 Begrippenlijst Christendom Islam Ibadat: rituele voorschriften
Mu’amalat: maatschappelijke voorschriften Shari’ah: Islamitische wetgeving Jihad: strijd(klein) tegen ego, (groot) voor geloof Soefisme : mystieke tak Vrijzinnigheid-Rekkelijken Orthodoxie- Preciezen Canon :regel , norm Deuterocanoniek: in 2e instantie canoniek Apocrief: valt buiten de canon Gnostiek: mysterieleer en Oosterse mystiek Esoterie: voor ingewijden Denominaties –verschillende kerken

8 Islamitische geschriften
Hadith vanaf 9e eeuw op schrift Tafsir Qisas al – anbiya ( geschiedenissen van de profeten) rond 11e eeuw op schrift Tha’labi ( d.1036) Kisa‘i Ibn Kathir (14e eeuw)

9 De vijf zuilen van de Islam
1.Shahada: belijdenis 2. Salat: 5x bidden 3.Sawm: vasten 4.Zakat:liefdadigheid 5.Hadj: bedevaart

10 Wereldmachten in de Bijbelse tijd
Assyriërs – 850 tot 650 v.Chr. Babyloniërs – 597 tot 538 v.Chr. Perzen – 538 tot 331v. Chr. Grieken – 300 tot 63 v. Chr. Romeinen – vanaf 63 v. Chr. Uit: Grollenberg L.H., Kleine Atlas van de Bijbel

11

12 Drie-eenheid of triniteit
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één in Christendom t.o. Islam : één God, Allah , de Barmhartige , enz. Oorzaak: theologisch conflict tussen: Arius ( Arianisme) en Athanasius Antiochië t.o. Alexandrië Homoi-oesios t.o. homo-oesios 381n. Chr.: op 2e oecumenisch concilie te Constantinopel als geloofsbelijdenis aangenomen dat naast Vader en Zoon, ook de Geest van hetzelfde wezen is Arianisme verboden Unitariërs: christenen die triniteit niet onderschrijven

13 Huiswerk Lezen uit “Koran en Bijbel” blz. 40 t/m 77
Hoofdstuk 5. Noach/Noeh Hoofdstuk 6. Abraham/Ibrahiem Hoofdstuk 7. Lot/Loet Hoofdstuk 8. Jozef/Joesoef


Download ppt "Docent: Rileen Noordermeer."

Verwante presentaties


Ads door Google