De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Rileen Noordermeer. Zeven dimensies van religie Smart, N. Godsdiensten van de wereld Kampen : Uitgeverij Kok, 2003 (blz. 15 t/m 25)  Rituele/praktische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Rileen Noordermeer. Zeven dimensies van religie Smart, N. Godsdiensten van de wereld Kampen : Uitgeverij Kok, 2003 (blz. 15 t/m 25)  Rituele/praktische."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Rileen Noordermeer

2 Zeven dimensies van religie Smart, N. Godsdiensten van de wereld Kampen : Uitgeverij Kok, 2003 (blz. 15 t/m 25)  Rituele/praktische  Emotionele/ondervindings  Verhalende/mythische  Doctrinaire (leerstellingen)  Morele (waarden van een godsdienst)  Sociale/institutionele  Materiële

3 Bijbel Koran  Bijbelboek  Hoofdstuk + vers  V.b. (Gen.3:5)  OT:39 boeken  NT: 27 boeken en brieven  Diverse auteurs- profeten  1000 v. Chr. – 515 n. Chr. http://www.youtube.c om/watch?v=QEf2YyL2 iW0  Soera ( hoofdstuk)  Aya( vers)  V.b.(2:223)  114 soera’s, geordend van lang naar kort( behalve 1 Soerat al- fatiha)  In 23 jaar door engel Gabriel aan de profeet Mohammed geopenbaard  632 (dood Mohammed)

4 Scheppingsverhalen  Genesis  In 6 dagen klaar  7 e dag rustdag  Naar Gods beeld  Mens uit aarde  Vrouw uit rib  In verschillende soera´s  Allah schept telkens opnieuw  Wij zijn niet door uitputting overvallen 50:38  Niet naar Gods beeld!  Mens uit aarde, water druppel bloed  Man en vrouw uit één wezen

5 Schriftuitleg  Antiocheense School: Letterlijke uitleg  Alexandrijnse School: Allegorische uitleg o.a.Origenes ( 3 e eeuw)meervoudige schriftzin: letterlijk, geestelijk, allegorisch, mystiek  Erasmus: Vertalen van Bijbel uit grondtekst, voorkeur allegorische uitleg.  Luther: Vertalen Bijbel uit grondtekst, voorkeur letterlijke uitleg  Spinoza: Thora niet van Mozes’ hand  19 e eeuwse Tekstkritiek: J, E, D en P

6 De auteurs  J : De Jahwist – gebruikt Jhwh voor God. M.n. de verhalen, zoals rond Noach(10 e /9 e eeuw v.Chr. ontstaan, later opgeschreven)  E : De Elohist – gebruikt Elohim voor God. Passages uit de aartsvaders(8 e eeuw)  D : De Deuteronomist – Deuteronomium( 622 v. Chr.,Wetboek uit 2Kon.22)  P : De Priestercodex – plechtstatige taal. Vooral regels e.d. Leviticus, Numeri( 6 e eeuw tijdens of na Babylonische ballingschap)

7 Begrippenlijst Christendom  Vrijzinnigheid- Rekkelijken  Orthodoxie- Preciezen  Canon :regel, norm  Deuterocanoniek: in 2 e instantie canoniek  Apocrief: valt buiten de canon  Gnostiek: mysterieleer en Oosterse mystiek  Esoterie: voor ingewijden  Denominaties – verschillende kerken Islam  Ibadat: rituele voorschriften  Mu’amalat: maatschappelijke voorschriften  Shari’ah: Islamitische wetgeving  Jihad: strijd(klein) tegen ego, (groot) voor geloof  Soefisme : mystieke tak

8 Islamitische geschriften  Hadith vanaf 9 e eeuw op schrift  Tafsir  Qisas al – anbiya ( geschiedenissen van de profeten) rond 11 e eeuw op schrift - Tha’labi ( d.1036) - Kisa‘i - Ibn Kathir (14 e eeuw)

9 De vijf zuilen van de Islam 1.Shahada: belijdenis 2. Salat: 5x bidden 3.Sawm: vasten 4.Zakat:liefdadigheid 5.Hadj: bedevaart

10 Wereldmachten in de Bijbelse tijd  Assyriërs – 850 tot 650 v.Chr.  Babyloniërs – 597 tot 538 v.Chr.  Perzen – 538 tot 331v. Chr.  Grieken – 300 tot 63 v. Chr.  Romeinen – vanaf 63 v. Chr.  Uit: Grollenberg L.H., Kleine Atlas van de Bijbel

11

12 Drie-eenheid of triniteit De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één in Christendom t.o. Islam : één God, Allah, de Barmhartige, enz. Oorzaak: theologisch conflict tussen: Arius ( Arianisme) en Athanasius Antiochië t.o. Alexandrië Homoi-oesios t.o. homo-oesios 381n. Chr.: op 2 e oecumenisch concilie te Constantinopel als geloofsbelijdenis aangenomen dat naast Vader en Zoon, ook de Geest van hetzelfde wezen is Arianisme verboden Unitariërs: christenen die triniteit niet onderschrijven

13 Huiswerk Lezen uit “Koran en Bijbel” blz. 40 t/m 77  Hoofdstuk 5. Noach/Noeh  Hoofdstuk 6. Abraham/Ibrahiem  Hoofdstuk 7. Lot/Loet  Hoofdstuk 8. Jozef/Joesoef


Download ppt "Docent: Rileen Noordermeer. Zeven dimensies van religie Smart, N. Godsdiensten van de wereld Kampen : Uitgeverij Kok, 2003 (blz. 15 t/m 25)  Rituele/praktische."

Verwante presentaties


Ads door Google