De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Christendom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Christendom"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Christendom
Keuzemodule Hogeschool Rotterdam

2 Het ontstaan van het Christendom
Het Romeinse Rijk Jezus van Nazareth Van oergemeente tot vroege kerk

3 Palestina in het Romeinse Rijk
Palestina v.a. 63 v. Chr. opgenomen in het Romeinse Rijk Herodes de Grote Joodse religie was ‘religio licita’

4 Palestina in het Romeinse Rijk
Partijen binnen het jodendom Farizeeën Sadduceeën Zeloten Essenen diaspora

5 Palestina in het Romeinse Rijk
De omstandigheden in het RI waren zodanig dat snelle verbreiding van een religie mogelijk was: wegen, taal, politieke eenheid Er was behoefte aan een nieuwe religie

6 Jezus van Nazareth Voornaamste bronnen:
4 canonieke evangeliën Vele apocriefe evangelieën Een historisch verantwoord “Leben Jesu” is niet te schrijven De evangeliën zijn sterk kerygmatisch Ooggetuigenis of gemeentetheologie? Essentie van Jezus’ verkondiging: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is (nabij) gekomen Radikalisering en relativering van de wet Overschrijding van de grenzen van het zuivere jodendom

7 Jezus van Nazareth Geboorte Besnijdenis, jeugd
Doop, verzoeking in de woestijn Roeping 12 discipelen Jezus als rondreizend leraar Wonderen, meestal genezingen Redevoeringen en twistgesprekken Gelijkenissen

8 Jezus van Nazareth Jeruzalem Opstanding en hemelvaart
Aankondiging van het lijden en de opstanding Intocht in Jeruzalem op een ezel Tempelreiniging Paasmaaltijd Verraad en terechtstelling Opstanding en hemelvaart

9 Van oergemeente tot vroege kerk
Zendingsbevel Matth. 28:16-20 Pinksteren Kern van de boodschap: De profetieën zijn vervuld De opstanding

10 Van oergemeente tot vroege kerk
De gemeente in Jeruzalem Gemeenschappelijk bezit Conflict met de Sadduceeën Raad van Gamaliël Stephanus eerste martelaar Cornelius geen jood, gedoopt door Petrus Paulus “Apostelconvent”

11 Van oergemeente tot vroege kerk
IChThUS Iesous =Jozua=Jehosjua’=God zal redden Christos =Masjiach=Messias=gezalfde Theou hUios = Gods Zoon Soter = Redder, Verlosser, Heiland Jezus gebruikt ook de titel “Zoon des mensen”, maar in de derde persoon

12 Van oergemeente tot vroege kerk
Uiteengroeien van jodendom en christendom: Niet joden werden de meerderheid Herinterpretatie joodse gebruiken Nieuwe elementen: zondag, doop, eucharistie Christenen waren afzijdig bij de joods opstanden Verwoesting tempel (70) Vervloeking van de christenen in 18-gebed Joodse (ebionitische) christologie als ketters bestempeld

13 Van oergemeente tot vroege kerk
Ontstaan van eigen christelijke vormen: Christelijke moraal Kerkgebouwen Begraafplaatsen Heiligenverering


Download ppt "Geschiedenis van het Christendom"

Verwante presentaties


Ads door Google