De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam

2 Het ontstaan van het Christendom Het Romeinse Rijk Jezus van Nazareth Van oergemeente tot vroege kerk

3 Palestina in het Romeinse Rijk Palestina v.a. 63 v. Chr. opgenomen in het Romeinse Rijk Herodes de Grote Joodse religie was ‘religio licita’

4 Palestina in het Romeinse Rijk Partijen binnen het jodendom  Farizeeën  Sadduceeën  Zeloten  Essenen diaspora

5 Palestina in het Romeinse Rijk De omstandigheden in het RI waren zodanig dat snelle verbreiding van een religie mogelijk was: wegen, taal, politieke eenheid Er was behoefte aan een nieuwe religie

6 Jezus van Nazareth Voornaamste bronnen:  4 canonieke evangeliën  Vele apocriefe evangelieën Een historisch verantwoord “Leben Jesu” is niet te schrijven  De evangeliën zijn sterk kerygmatisch  Ooggetuigenis of gemeentetheologie? Essentie van Jezus’ verkondiging:  Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is (nabij) gekomen  Radikalisering en relativering van de wet  Overschrijding van de grenzen van het zuivere jodendom

7 Jezus van Nazareth Geboorte Besnijdenis, jeugd Doop, verzoeking in de woestijn Roeping 12 discipelen Jezus als rondreizend leraar  Wonderen, meestal genezingen  Redevoeringen en twistgesprekken  Gelijkenissen

8 Jezus van Nazareth Jeruzalem  Aankondiging van het lijden en de opstanding  Intocht in Jeruzalem op een ezel  Tempelreiniging  Paasmaaltijd  Verraad en terechtstelling Opstanding en hemelvaart

9 Van oergemeente tot vroege kerk Zendingsbevel Matth. 28:16-20 Pinksteren Kern van de boodschap: De profetieën zijn vervuld De opstanding

10 Van oergemeente tot vroege kerk De gemeente in Jeruzalem  Gemeenschappelijk bezit  Conflict met de Sadduceeën  Raad van Gamaliël Stephanus eerste martelaar Cornelius geen jood, gedoopt door Petrus Paulus “Apostelconvent”

11 Van oergemeente tot vroege kerk IChThUS Iesous =Jozua=Jehosjua’=God zal redden Christos =Masjiach=Messias=gezalfde Theou hUios = Gods Zoon Soter = Redder, Verlosser, Heiland Jezus gebruikt ook de titel “Zoon des mensen”, maar in de derde persoon

12 Van oergemeente tot vroege kerk Uiteengroeien van jodendom en christendom: Niet joden werden de meerderheid Herinterpretatie joodse gebruiken Nieuwe elementen: zondag, doop, eucharistie Christenen waren afzijdig bij de joods opstanden Verwoesting tempel (70) Vervloeking van de christenen in 18- gebed Joodse (ebionitische) christologie als ketters bestempeld

13 Van oergemeente tot vroege kerk Ontstaan van eigen christelijke vormen: Christelijke moraal Kerkgebouwen Begraafplaatsen Heiligenverering


Download ppt "Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google