De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZHG congres workshop bio-economie 30 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZHG congres workshop bio-economie 30 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 VZHG congres workshop bio-economie 30 oktober 2015

2 Even voorstellen Carolien Huisman  Chemie: universiteit Leiden, promotie TU Delft  Ervaring beleidswerk: provincie Zuid-Holland  Stichting Biobased Delta Zuid-Holland: programmamanager  InnovationQuarter: business developer chemie Jeroen Ververs  Bestuurskunde: Radboud Universiteit in Nijmegen  Ervaring in advieswereld en openbaar bestuur  Regio Holland Rijnland: ruimte en economie  Programma Biobased, naast energie

3 Onderdelen 1. Wat is biobased en waarom werken we er aan? De urgentie en de uitdaging 2. Wat gebeurt er al? De kracht van Zuid-Holland in inspirerende voorbeelden 3. Hoe werken we en wat kunt u doen? De instrumenten en het schaalniveau 4. Discussie

4 Nieuwe non-food toepassingen van biomassa Wel food, feed, textiel, papier? Dan heet het bio- economie. Wat is de Biobased Economy?

5 Circulaire economie: sluiten van kringlopen Hoe gaan we om met grondstoffen? Europa noemt ‘resource- efficiency’ één van de grote ‘societal challenges’.

6 Relatie tussen biobased economy en circulaire economie

7 Terug naar de biomassa

8 Wat kan je ermee doen?  Opeten  Verbranden  Vergisten  Vergassen  Omzetten in biobrandstoffen  Inzetten als chemische grondstof  Interessante stoffen eruit halen

9 Cascadering: waardevolle toepassingen hebben voorrang  Biomasa-piramide of F-ladder

10 Biobased economy is cross-sectoraal thema biomassa-pyramide

11 Biomassa genoeg? Ja!  Wereldwijd productie voedsel 5 maal groter dan materialen, afvalstroom 10 maal groter  Technologie in opkomst die reststof als grondstof gebruik  Toekomstige oplossing: landbouw produceert voedsel + materialen (reststof).  Duurzaam en zonder conflict met voedselproductie  Zorgvuldige afwegingen en transitiestappen noodzakelijk!  Transitie naar circulaire economie moet worden gestimuleerd

12 Transitie in beginfase: kleine stappen, die soms suboptimaal zijn

13 Daarnaast is biomassa lastig  Bevat meestal veel water  Bederfelijk  In het algemeen niet verpompbaar  Moet voorbewerkt worden  Komt op verschillende plekken vrij  Niet het hele jaar beschikbaar  Niet altijd van dezelfde kwaliteit  Moeilijk te ontsluiten  Bestaat uit verschillende componenten Kortom: niks voor chemici, laat die biologen het maar houden!

14 Toch maar even doorbijten! De wereld zoals hij nu is blijft namelijk niet bestaan.

15 De huidige chemische sector staat onder druk….  Internationale concurrentiepositie verslechtert  Weinig (stabiele) incentives voor vergroening  Internationale bedrijven vaak alleen productie: innovatie geen prioriteit  Weinig herinvesteringen en nieuwe investeringen.  Gaat nog te goed met havens (overslag, bulk) voor transitie  Hoge energieprijzen, fluctuerende grondstofprijzen  Lage toegevoegde waarde per kilo product 15

16 …en heeft een nieuw perspectief nodig 16 Groene bouwstenen drop-in grondstoffen Business case hout suiker drivers ambities olie eiwit systeem investeringen Economische perspectief Projecten

17 De huidige tuinbouwsector staat onder druk…. 17

18 …en heeft een nieuw perspectief nodig 18

19 Motieven om aan Biobased Economy te werken people profit planet  CO2 en klimaatverandering  Plastic soup  Nieuwe verdienmodellen, hoogwaardiger gebruik  Chemische sector onder druk; nieuw perspectief  Tuinbouwsector onder druk; nieuw perspectief  Olie raakt op en wordt geleverd door instabiele regio’s  Behoud van banen  Maatschappelijke issues Duurzaam = volhoudbaar

20 Zuid-Holland:economisch sterke regio Amsterdam Mainport Knowlegde Den Haag Rotterdam Greenport Schiphol Airport Mainport Rotterdam Number 11 in the world, largest in Europe 435 mio tons freight shipped in 2011 and growing Ambition to become 'Europe's industrial cluster' and 'Global Hub' while leading the field in efficiency and sustainability Greenports largest in the world 5300 ha flowers, plants, fruits, vegetables, trees, flower bulbs leading in technolgy for crop growing and inward processing strong cluster production value: 8 billion euro/year Knowledge axis World class knowledge development in: Life & Health Sciences Space technology Water & Delta technology Biotechnology and Chemistry

21 Holland Rijnland als Biobased regio

22 Ontwikkeling Regionaal programma Biobased Holland Rijnland  kansen vanuit topsectorenbeleid, na onderzoek in 2012  benutten sterke potenties regio  werken in triple helix verband en gezamenlijk ontwikkelen innovatieve business cases  werkwijze: van onderop, organisch, inspelen op energie, krachten bundelen, netwerken  visie: versnellen transitie naar duurzame biobased economie door benutten potenties  Ontwikkeling van een programma

23 Thema’s in Holland Rijnland Reststoffen Algen Solar fuels Inhoudsstoffen

24 Een greep uit de initiatieven en projecten  Grondstoffenfabriek van Hoogheemraadschap Rijnland  TopSurf  Groen asfalt  Kansen productielandschap in Rijn- en Veenstreek  Biogas bij Heineken  Solar fuels: bijmenging waterstof met groen gas  Extractenbibliotheek

25 Ervaringen  Transitie van onderop: laat duizend bloemen bloeien  Verbinden van triple helix partijen werkt  Kennisdelen en samenwerken met medeoverheden  Stimuleren (MKB) belangrijk, onder andere via inkoop  Procesgeld en cofinanciering overheid wenselijk, initiatieven komen vanuit markt  Goed zicht op subsidiestromen wenselijk  Gaat langzaam, maar gestaag

26 Onderlinge afstemming overheden: wat voeg je toe als overheid? EU en Rijk agenda- vorming kennisinfra financiering grote projecten fiscale instrumenten Provincie visieruimte financiering innovatie Regio en gemeenten programma, thema’s en projecten strategische allianties zichtbaarheid

27 Wat is meerwaarde overheid? Wat kunt u als gemeente doen?  Zoek naar biobased initiatieven in uw regio  Verbind potentiële partners  Organiseer (kennis) bijeenkomstens sluit aan op netwerk via Biobased Delta Zuid-Holland  Stimuleren: meefinancieren in vroege fase en biobased inkoop bij producten

28 Biobased Delta Zuid-Holland  Versterken positie Haven-Industrieel Complex als global hub en industrial cluster: innovatie, clusterversterking. Schaal: ZW-Nederland, Vlaanderen, NRW  Breder benutten Greenports in ZH: nieuwe verdienmodellen, innovatie, specialisatie, verbinden sterkte markt in veredeling met sterke markt in producten  Tot waarde brengen van kennis door samenwerking kennisinstellingen met bedrijven. Versterken kennisinfrastructuur als internationale asset  Versnippering tegengaan en toevoegen organiserend vermogen

29 Ter afsluiting nog enkele inspirerende voorbeelden

30 Discussievragen  Waar ziet u kansen voor uw eigen organisatie in de Biobased Economy? Welke thema's spelen in uw gemeente/regio?  Triple helix lijkt een magisch woord. Hoe kunnen we het beste samen optrekken en versnellen? Wat werkt wel en wat werkt niet?  Is de toekomst aan de oude bedrijven of aan de nieuwe? Wie worden winnaars en wie verliezers? Hoe kan je als overheid hierin een rol spelen?


Download ppt "VZHG congres workshop bio-economie 30 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google