De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 Vandaag Inhoud module Opzet lessen Toetsing, beoordeling en overige afspraken Introductie Psychiatrie

3 Leerdoelen (SHL) De student kan de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden en de daarbij behorende symptomen beschrijven en herkennen bij eenvoudige casuïstiek. De student heeft kennis van de werking van de hersenen, van uiteenlopende (biologische, psychologische) behandelvormen bij bovengenoemde stoornissen en een eerste notie van de plaats van de sociale psychiatrie. De student kan uitleg geven over de werking van het DSM-classificatiesysteem en een aantal vaktermen uit de psychiatrie herkennen en adequaat gebruiken. De student heeft kennis van criteria van afwijkend gedrag en kan culturele en historische aspecten van afwijkend gedrag benoemen. De student kan psychiatrische ziektebeelden op jeugdige leeftijd afzetten tegen de gezonde ontwikkeling, de risicofactoren voor een pathologische ontwikkeling benoemen en zo doende de relatie leggen met ziektebeelden bij volwassenen en ouderen.

4 Opzet van de lessen Kwartaal 1Kwartaal 2 HechtingsstoornissenStemmingsstoornissen Autismespectrum StoornissenSchizofrenie en andere psychotische stoornissen ADHDDissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen Taal- en leerstoornissenPersoonlijkheidsstoornissen GedragsstoornissenCognitieve stoornissen EetstoornissenStoornissen van de ouderdom AngststoornissenAanpassingsstoornis Middelenmisbruik en verslavingPedofilie en genderidentiteitsstoornis

5 Literatuur Boeken: Nevid, J.S., Rathus, S.A. & Greene, B. (2012). Psychiatrie een inleiding. Amsterdam: Pearson Benelux BV. ISBN 9 789043 024280. Rigter, J. (2013). Ontwikkelingspsychopathologie, bij kinderen en jeugdigen Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN 9 789046 903490. Artikelen: Egan, M. (2005). Students with Asperger’s Syndrome in the CS Classroom. New York: Sienna College. Roos, S. de. & Dinther, M. van (2011). Preventie in de hulp- en dienstverlening, toepassingen en achtergronden. Bussum: Uitgeverij Couthino. Moraal, M., Elleren, A. van, Waal, K. de, Voskes, Y. & Widdershoven, G. (2013). Integratie van een psychiatrische instelling in de buurt. Magazine voor GGZ en verslavingszorg, Vol.: 68 (2013) p.118-124.

6 Toetsing en beoordeling Zie SHL voor criteria Kwartaal 1: 1 theoretische presentatie Kwartaal 2:1 muzische presentatie 1 Multiple Choice toets (60 vragen)

7 Onderwerpen presentaties kwartaal 1 WeekOnderwerpNamen 2 Culturele en/of historische aspecten van psychiatrie 3Hechtingsstoornissen 4Autismespectrum stoornissen 5 ADHD of Taal- en leerstoornissen 6Gedragsstoornissen 7Eetstoornissen 8Angststoornissen

8 Onderwerpen presentaties kwartaal 2 WeekOnderwerpNamen 1Verslaving en afhankelijkheid 2Stemmingsstoornissen 3 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 4 Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen 5Persoonlijkheidsstoornissen 6 Cognitieve stoornissen en stoornissen van de ouderdom 7Themaweek 8Sociale psychiatrie 9Toets

9

10 Wat is afwijkend gedrag?? Wat verstaan jullie onder afwijkend gedrag? Welk afwijkend gedrag vertoon je zelf? Wat zijn jullie eigen ervaringen? (persoonlijk, films, boeken)

11 Uitzonderlijk Sociaal afwijkend gedrag Foute perceptie of interpretatie van de realiteit Aanzienlijk emotioneel lijden Ongepast of contraproductief gedrag Gevaar voor jezelf of anderen Rosenhan Experiment

12 Concepten over gezondheid: uiteenlopende betekenis in verschillende culturen Abnormale gedragspatronen kunnen zich in verschillende culturen verschillend uiten Bepaalde woorden (psychische stoornissen) komen in andere culturen niet voor… maar bestaan wel. Door immigratie zijn invloeden van cultuur, etniciteit en religie op geestelijke gezondheid actueel

13

14 Hippocrates ( +- 400 v. Chr. Melancholie, Manie en Bezetenheid) Heksenvervolging: Middeleeuwen (afwijkend gedrag is bezetenheid) Gekkenhuizen (vanaf 1600 werden deze in Europa gebouwd) 1800 hervormingen (een einde aan de wrede praktijken) Antipsychiatrie (patiënten zoveel mogelijk in de maatschappij) Heden: o.a. evidence based medicine

15 Werking van het zenuwstelsel: Neuronen Synaps + neurotransmitters

16 Overzicht zenuwstelsel Centrale zenuwstelselPerifere zenuwstelsel -Hersenen -Ruggenmerg -Somatische zenuwstelsel -Autonome zenuwstelsel - Sympathisch zenuwstelsel - Parasympatisch zenuwstelsel

17 A. Biologisch B. Psychologisch C. Sociaal–cultureel D. Biopsychosociaal Tabel 2.3 blz. 49

18 Figuur 2.7, bladzijde 48 Diathesekwetsbaarheid, geërfde aanleg voor ontwikkeling van de stoornis. Stress Stressoren in de omgeving, zoals conflict in gezin, seksueel misbruik, mishandeling of andere traumatische gebeurtenissen. Hoe sterker de diathese, des te minder stress is er nodig om de stoornis te ‘triggeren’. Diathese + Stress Ontwikkeling van de stoornis

19 Classificatie is belangrijk voor wetenschappers om: Onderzoeksresultaten te kunnen bespreken Beslissingen te kunnen nemen m.b.t. behandeling Beloop van ziekte te voorspellen Onderzoek te kunnen doen naar populaties met gelijksoortig afwijkend gedrag Paviljoen 7

20 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -Internationaal het meest gebruikte classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen. -Beschrijving van stoornissen op basis van symptomen - DSM-5 heeft een proefperiode van 2 jaar

21 Belangrijkste veranderingen in de DSM-5 Het assenstelsel waarlangs de verschillende diagnoses in DSM-IV werden gerubriceerd, is verdwenen. De DSM-5 beschrijft 20 hoofdcategorieën met diagnoses, zoals ‘schizofrenie spectrum en andere psychotische stoornissen’, ‘depressieve stoornissen’, enz. De DSM-5 bevat classificaties die (nog) niet zijn opgenomen, zoals ‘internet gaming disorder’ en ‘non suicidal self-injury’. Er is meer onderzoek nodig om deze stoornissen te kwalificeren als aparte diagnoses. Bij elke diagnose moet worden nagegaan welke ‘instandhoudende factoren’ aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: is de patiënt syntoon of dystoon (heeft hij ziekte-inzicht en motivatie?), wat is de invloed van leeftijd, geslacht en cultuur?, is er sprake van comorbiditeit en suïcidaliteit?, hoe hoog is de lijdensdruk?, DSM-5 kent geen not otherwise specified (NOS)-diagnoses meer: PDD-NOS verdwijnt dus. Er zijn zogenaamde risico-syndromen toegevoegd aan de DSM-5 De NVvP heeft de belangrijkste wijzigingen uitgebreid op papier gezet: zie hun Whitepaper Whitepaper Kritiek op DSM-5

22 Voorbeeld van een diagnose As IKlinische stoornissen As II Persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperking As III Somatische aandoening As IV Psychosociale en omgevingsproblemen As V Globale beoordeling van het functioneren (GAF score) As IPTSS As IIBorderline persoonlijkheidsstoornis As IIIgeen diagnose As IVscheiding As VGAF score 45 As I314.9 ADHD-NAO 313.89 Reactieve hechtingsstoornis, ontremde type As II Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, laaggemiddelde intelligentie As III geen diagnose As IV Problemen binnen de primaire stoornis AS V GAF score 60

23 Medicatie Angstremmers Antipsychotica Antidepressiva Stemmingsstabilisatoren Andere biologische interventies: ECT Film ECTFilm ECT Lichttherapie “Meanwhile, anti- depressants may be no more effective than a placebo. The serotonin hypothesis of depression is rubbish. It is a marketing ploy by drug companies. Anti-depressants are potentially addictive and sometimes dangerous, yet one in three women take them some time in their lives” depression

24 PSYCHOSOCIALE VEERKRACHT

25 Psycho-analytisch: klassiek ↔ modern Gedragstherapie Cliëntgerichte therapie Cognitieve therapie + RET Cognitieve gedragstherapie OVERZICHT BELANGRIJKSTE SOORTEN PSYCHOTHERAPIEËN TABEL 4.1, BLZ. 93

26 Volgende week Presentatie:Culturele en/of historische aspecten van psychiatrie Gehechtheid en hechtingsstoornissen Voorbereiding: Zie SHL


Download ppt "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google