De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzichten geschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzichten geschiedenis"— Transcript van de presentatie:

1 Overzichten geschiedenis
Keuzecursus Bijbel en Koran

2 Jodendom

3 De geschiedenis van Israel
Aartsvaders In slavernij in Egypte Uittocht – woestijnreis - intocht Richterentijd Koningentijd Saul, David en Salomo Twee koninkrijken: Israel en Juda Ballingschap Perzische tijd Alexander de Grote, Ptolemaeën, Seleuciden 334 Hasmoneeën Romeinse tijd Joodse opstanden in en

4 Christendom

5 Jezus van Nazareth Messiasverwachting in het jodendom
Verkondigde de komst van het “Koninkrijk der Hemelen” Kwam in conflict met de gevestigde macht (m.n. de tempelpriesters) Werd terechtgesteld aan het kruis Het NT vertelt van zijn opstanding en hemelvaart Rond de groep volgelingen van Jezus ontstond een nieuwe beweging

6 Christendom Kerngedachte: Jezus is de Messias (grieks: Christus)
Herinterpretatie van de joodse geschriften De eerste “christenen” waren joden, later traden veel niet-joden toe rol van Paulus Verhouding tot RI: 1e tot 3e eeuw: regelmatig vervolgingen V.a. 313: vrijheid van godsdienst (Constantijn de Grote) V.a. 380: staatsgodsdienst

7 Ontwikkeling van de christelijke leer
1e tot 3e eeuw Jezus werd als Zoon van God gezien Veel uitwisseling met allerlei andere stromingen, m.n. gnosis Sinds Constantijn de Grote: Dogma’s over de Godsleer ontwikkeld: Triniteit en Twee-naturenleer Canon van het NT vastgesteld

8 Islam

9 Arabië ca. 580: Grenzend aan Perzië en Byzantium Polytheisme
Joodse en Christelijke gemeenschappen, in allerlei soorten, o.a.: monofysieten, nestorianen, ebionieten

10 Mohammed volgens de hadith
Geboren ca 580, al jong wees Opgevoed door oom Huwelijk Reizen met karavanen Openbaringen van Koranverzen Vertrek uit Mekka in 622 Periode in Medina; oorlogen met Mekka Terugkeer maar Mekka Gestorven ca. 632

11 Na Mohammed Opvolgers (kaliefen):
Abu Bakr Omar Othman Ali Afsplitsing van de Sjia (die de partij van Ali kozen) Vastlegging van de essentie van de islam: De Koran (Otman) De hadith (de levenswijze - soenna - de Profeet) De sjaria: Islamitisch recht De moraal: 5 zuilen


Download ppt "Overzichten geschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google