De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Romeinen en het christendom

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Romeinen en het christendom"— Transcript van de presentatie:

1 De Romeinen en het christendom

2 De joden Binnen het Romeinse rijk vormden de joden een uitzondering
Ze geloofden in één God Veel joden hoopten op een Messias, die hen van de Romeinen zou verlossen

3 Jezus van Nazareth Jezus werd geboren in het jaar 1 van onze jaartelling , in het land van de joden Toen hij 30 jaar oud was begon hij de mensen te vertellen over God, zijn Vader Veel mensen geloofden dat hij de Messias was

4 Dood en verrijzenis van Jezus
De tegenstanders van Jezus gaven hem aan bij de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus Deze liet Jezus kruisigen uit angst voor rellen Maar de volgelingen van Jezus geloofden er vast in dat hij drie dagen daarna verrezen was.

5 De eerste christenen Steeds meer mensen geloofden dat Jezus de Messias van God was, ook niet-joden sloten zich aan. Ze werden christenen genoemd. Christus betekent in het Grieks de Gezalfde, de Messias Ook in Rome kwamen groepjes christenen bij elkaar

6

7 Wie werden christen Volgens het christendom maakte het voor God niet uit of je man, vrouw, arm, rijk, vrij of slaaf was Vooral armen en slaven werden christen Maar ook veel vrouwen, ook rijke dames Zij gaven de christenen in hun huis ruimte om bij elkaar te komen

8 Christenvervolgingen
Vaak werden de christenen door de keizers vervolgd, maar ze hielden stand. Keizer Nero gaf hen de schuld van de brand van Rome Veel christenen stierven in het Colosseum.

9

10 Het christendom erkend
Keizer Constantijn maakte een einde aan de vervolgingen Hij werd zelf ook christen, net als zijn familie Nu konden de christenen vrij leven en hun eigen kerken bouwen.

11

12 Christendom staatsgodsdienst
In 380 n.C. werd het christendom staatsgodsdienst De kerk kreeg een stevige organisatie met paus en bisschoppen Na de val van het Westromeinse rijk werd de kerk de belangrijkste organisatie in West- Europa In de eeuwen daarna werden de pausen steeds machtiger

13


Download ppt "De Romeinen en het christendom"

Verwante presentaties


Ads door Google