De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In 570 werd Mohammed geboren in Mekka De Arabieren hadden een polytheistische natuurgodsdienst. Mohammed komt als handelaar in aanra- king met het christendom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In 570 werd Mohammed geboren in Mekka De Arabieren hadden een polytheistische natuurgodsdienst. Mohammed komt als handelaar in aanra- king met het christendom."— Transcript van de presentatie:

1

2 In 570 werd Mohammed geboren in Mekka De Arabieren hadden een polytheistische natuurgodsdienst. Mohammed komt als handelaar in aanra- king met het christendom en jodendom. In 610 krijgt Mohammed een openbaring via de aartsengel Gabriel -er is maar 1 god(Allah) -Mohammed is zijn profeet Boodschap van Allah in de Koran Soenna → uitspraken van Mohammed (gewoonten en tradities) Sjaria → wetten en voorschriften (de weg die gevolgd moet worden)

3 Nieuwe godsdienst heet Mohammedanis- me of Islam Aanhangers heten Mohammedanen, Is- lamieten of moslims Inwoners van Mekka wilden zich niet bekeren → In 622 vlucht Mohammed naar Medina (Hidjra=begin Moammedaanse jaartelling) In medina verovert hij de militaire en poli- tieke macht In 630 verovert hij Mekka In 632 sterft hij

4 Plichtenleer(de 5 zuilen) -geloofsbelijdenis(shahada) → Allah is God en Mohammed is zijn profeet -5x/dag bidden (salaat) → gezicht naar Mekka -aalmoezen geven (zakaat) → rijken moeten de armen helpen -vasten(sawm) → Ramadan (maand niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang) -pelgrimstocht(hadj) → 1x in je leven naar Mekka (zo mogelijk)

5 SJI ÍETENSOENNIETEN -alleen familie van Moham- med kan opvolgen -geen scheiding kerk-staat (geestelijk leider is politiek leider) -strengere opvattingen (alle wetten en voorschriften precies uitvoeren) -minderheid -ook iemand uit de stam van Mohammed kan opvolgen -scheiding kerk-staat (kalief wordt politiek en militair leider) -minder strenge opvattingen (in de geest van de wet leven) -meerderheid

6 Aboe Bakr (schoonzoon Mohammed) volgt op en begint de veroveringen. Omar (oom van Mohammed) verovert een groot rijk in korte tijd Waarom zijn de Arabieren zo succesvol? -geharde woestijnkrijgers -fanatiek → heilige oorlog (djihad) → sneu- velen = rechtstreeks naar de hemel -tegenstanders onderling verdeeld(zwak) -bevolking onderworpen gebieden ver- welkomden de Arabieren als bevrijders

7 -eerst werd het Midden Oosten veroverd -Byzantijnse rijk houdt uitbreiding naar de Balkan tegen -uitbreiding naar het oosten (Perzische rijk veroverd) -kust van Noord Afrika veroverd -in 711 steekt Tarik bij Gibraltar over naar het Iberisch schiereiland -in 725 staan de Arabieren in Zuid Frank- rijk -in 732 worden zij bij Poitiers door Karel Martel verslagen

8 Na de nederlaag tegen Karel Martel begint de reconquista (herovering) Deze wordt in 1492 voltooid met de hero- vering van Granada Het grote Arabische rijk valt uiteen in delen -kalifaat van Bagdad (Abassieden) -kalifaat van Cordoba (Omaijaden) In het rijk bekeren velen zich tot de Islam -aantrekkelijke godsdienst → duidelijke leefregels -economisch voordelig (geen extra belas- ting) -enige manier om politieke macht te krijgen

9 De ongelovigen moeten bekeerd worden Geen gedwongen bekeringen (Islamieten zwaar in de minderheid in het begin) Joden en christenen mogen hun godsdienst houden (volken van het boek),maar -moeten in speciale wijken wonen -mogen niet met moslims trouwen -mogen hun geloof niet openlijk belijden -betalen een aparte belasting(dhimmi)

10 Koran spoort Moslims aan kennis te verza- melen -geschriften van oude Grieken in het Ara- bisch vertaald -prachtige bouwkunst (paleizen,kastelen) -literatuur bv verhalen van 1000 en 1 nacht -Arabische cijfers (inclusief de 0) -medische kennis(Avicenna en Averroës) -geografische kennis(kompas) -astronomische kennis(astrolabe)

11 Westerse kennis toen op een veel lager niveau (kerk werkt remmend) Vreedzame contacten -in Spanje (tijdens vredesperiodes in de reconquista) -later in Palestina (Kruistochten) -later op Sicilië Kennis gaat van oost naar west Veel Arabische geschriften in het Latijn vertaald (taal van kerk en wetenschap)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Download ppt "In 570 werd Mohammed geboren in Mekka De Arabieren hadden een polytheistische natuurgodsdienst. Mohammed komt als handelaar in aanra- king met het christendom."

Verwante presentaties


Ads door Google