De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen"— Transcript van de presentatie:

1 De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen
Lidstaten van de Europese Unie Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat- lidstaten

2 Nieuwe ideeën voor duurzame welvaart en vrede…
Oprichters Nieuwe ideeën voor duurzame welvaart en vrede… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

3 EU-symbolen Het motto: in verscheidenheid verenigd De Europese hymne
De Europese vlag Europadag, 9 mei

4 24 officiële talen Български Čeština dansk Deutsch eesti keel Ελληνικά
English español français Gaeilge hrvatski Italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Română slovenčina slovenščina suomi svenska

5 Uitbreiding: van zes naar 28 landen

6 De grote uitbreiding: West- en Oost-Europa weer één
1989 Val van de Berlijnse muur – einde van het communisme EU geeft economische hulp: Phare-programma 1992 Vaste criteria EU-lidmaatschap: • democratie en rechtsstaat • functionerende markteconomie • in staat zijn om EU-wetten in te voeren 1998 Start formele onderhandelingen over uitbreiding 2002 Top van Kopenhagen: uitbreiding met 10 nieuwe landen kan doorgaan 2004 Tien nieuwe EU-lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië 2007 Bulgarije en Roemenië worden EU-lid 2013 Kroatië treedt op 1 juli toe

7 Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten
Land Oppervlakte (x 1000 km²) Bevolking (miljoen) Welvaart (bruto binnenlands product per persoon) Bosnië en Herzegovina 51 3,8 7 600 Montenegro 14 0,6 10 900 Kosovo krachtens VN-Veiligheidsresolutie 1244 11 1,8 : De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 25 2,1 9 100 Albanië 28 2,9 7 500 Servië 77 7,2 Turkije 783 76,7 13 800 De 28 EU-landen samen 4 272 507,4 25 700

8 De verdragen – wettelijke basis voor democratische samenwerking
1952 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 1958 Verdragen van Rome: • Europese Economische Gemeenschap • Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) 1987 Europese Akte: de interne markt 1993 Verdrag betreffende de Europese Unie - Maastricht 1999 Verdrag van Amsterdam 2003 Verdrag van Nice 2009 Verdrag van Lissabon

9 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Bindend voor alle activiteiten van de EU 54 artikelen onder 6 titels: Waardigheid Vrijheden Gelijkheid Solidariteit Burgerschap Rechtspleging

10 Bevolking van de EU vergeleken met de rest van de wereld
Bevolking in miljoenen (2015)

11 De oppervlakte van de EU vergeleken met de rest van de wereld
Oppervlakte (x 1000 km²)

12 Hoe rijk is de EU vergeleken met de rest van de wereld?
Omvang van de economie: BBP in biljoen EUR (2013) Welvaart per persoon: BBP per persoon (2013)

13 Hoe groot zijn de EU-landen?
Oppervlakte (x 1000 km²)

14 Hoeveel mensen wonen er in de EU?
Bevolking in miljoenen (2015) 508 miljoen in totaal

15 Bbp per inwoner: de verspreiding van welvaart
Index waarbij het gemiddelde van de 28 EU-landen 100 is

16 De Europese economie: samen sterker
2008: De wereldwijde financiële crisis begint in de Verenigde Staten. Gecoördineerde reactie van Europese leiders: Inzet voor de euro en financiële stabiliteit Nieuwe instrumenten voor crisisbeheer en hervorming van regels: Europees Stabiliteitsmechanisme: fonds om hulp te bieden aan lidstaten met ernstige financiële problemen Nieuwe wetgeving inzake de stabiliteit van banken Bankenunie: toezicht op banken in de gehele Europese Unie en een mechanisme om zwakke banken te sluiten Beter economisch bestuur: Europees semester: jaarlijkse procedure voor coördinatie van de overheidsbegrotingen Euro Plus Pact, ‘begrotingspact’: wederzijdse verbintenissen voor gezonde overheidsfinanciën

17 Tien prioriteiten voor Europa
In 2015 is de Europese Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker gericht op: Het investeringsplan: een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen Een verbonden digitale interne markt Een veerkrachtige energie-unie met een toekomstgericht beleid voor klimaatverandering Een krachtigere en eerlijkere interne markt met sterkere industrieën Een verdergaande en eerlijkere economische en monetaire unie Een redelijke en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten Een gebied met rechtvaardigheid en grondrechten op basis van wederzijds vertrouwen Een nieuw migratiebeleid Europa als sterkere mondiale speler Een Europese Unie van democratische veranderingen

18 Een investeringsplan voor Europa
Het Europees fonds voor strategische investeringen 2015: De Europese economie begint zich te herstellen van de crisis maar het investeringsniveau is nog altijd laag. Investeerders hebben wel geld, maar weinig vertrouwen Nieuw EU-fonds vanaf medio 2015 Het fonds start met 21 miljard EUR afkomstig van EU-bronnen Er wordt geïnvesteerd in haalbare zakelijke projecten, zoals digitale en energie-infrastructuur, vervoer, kleine bedrijven, groene projecten en innovatie Multipliereffect: overheidsgeld stimuleert particuliere investeerders om het voorbeeld te volgen, met maar liefst 315 miljard EUR Kan in drie jaar tijd 1,3 miljoen nieuwe banen creëren

19 Bankenunie: veilige en betrouwbare banken
Het antwoord van de EU op de financiële crisis: Wetboek: nieuwe wetten om te zorgen dat banken over een toereikend kapitaal en betere risicobeheersing beschikken Toezicht: De Europese Centrale Bank houdt toezicht op circa 130 van de belangrijkste banken De toezichthouders van de Nationale Bank werken nauw samen Resolutie: Een Single Resolution Board (SRB) voor de hele EU kan beslissen om een zwakke bank af te bouwen Dit wordt gesteund door een fonds waaraan banken zelf een bijdrage betalen, zodat de belastingplichtigen hiervoor niet hoeven op te draaien.

20 Hoe besteedt de EU haar geld
Totale EU-begroting 2015: € 145,3 miljard = 1,02 % van het bruto binnenlands product Europa in de wereld: inclusief ontwikkelingshulp 6 % Overig, administratie Slimme en inclusieve groei: banen, concurrentie, regionale ontwikkeling 46 % Veiligheid en burgerschap, justitie 2 % Duurzame groei – natuurlijke hulpbronnen: landbouw, milieu 40 %

21 Klimaatverandering: een wereldwijde uitdaging
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, hebben de EU-leiders in 2014 besloten: de uitstoot van broeikasgassen tegen te verminderen met 40 %, afgezet tegen 1990 het aandeel duurzame energie (uit wind, zon, water, biomassa) op te laten voeren tot 27 % tegen 2030 de energie-efficiëntie tegen 2030 te vergroten met 27 %

22 Energiebronnen in een veranderende wereld
Aandeel geïmporteerde brandstof uit niet-EU-landen (2013) Brandstofverbruik in de EU in 2013

23 Onderzoek - investeren in de kennismaatschappij
Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in 2012 (% van het BBP)

24 Solidariteit in praktijk: het cohesiebeleid van de EU
: 352 miljard EUR aan investeringen in infrastructuur, het bedrijfsleven, milieu en opleiding van werknemers in armere regio´s of bevolkingsgroepen Regionaal fonds Sociaal fonds Cohesiefonds Minder-ontwikkelde regio´s: bbp per hoofd van de bevolking minder dan 75 % van het EU-gemiddelde Overgangsregio's: bbp per hoofd van de bevolking tussen 75 % en 90 % van het EU-gemiddelde Meer ontwikkelde regio's: bbp per hoofd van de bevolking is meer dan 90 % van het EU-gemiddelde

25 De euro – één munt voor de Europeanen
Waarom de euro? Geen koersschommelingen en kosten op vreemde valuta Meer keuze en stabiele prijzen voor de consument Nauwere economische samenwerking tussen EU-landen Kan overal in de eurozone gebruikt worden Munten: één kant standaard, één zijde met nationaal symbool Biljetten: geen nationale zijde EU-landen die de euro gebruiken EU-landen die de euro niet gebruiken

26 Inflatie beperken Europese Economische en Monetaire Unie: stabiele prijzen Gemiddelde jaarlijkse inflatie in de 18 EU-landen die de euro gebruikten (2013)

27 De interne markt: keuzevrijheid
Vrij verkeer door de hele EU van: goederen diensten mensen kapitaal De interne markt heeft geleid tot: aanzienlijke prijsverlagingen van diverse producten en diensten, waaronder vliegtuigtickets en telefoonverkeer meer keuze voor consumenten 2,8 miljoen nieuwe banen

28 Europa zonder grenzen ‘Schengen’
Geen politie- of douanecontrole aan de grenzen tussen de meeste EU-landen Strengere controles aan de buitengrenzen van de EU Meer politiesamenwerking tussen de EU- landen Probleemloos in een ander EU-land artikelen voor eigen gebruik kunnen kopen en meenemen naar huis

29 Goedkoper mobiel bellen in het buitenland
De kosten voor telefoonverkeer, sms´en en dataroaming in het buitenland zijn sinds 2007 ruim 80 % lager geworden Eurocent, exclusief BTW Gegevens downloaden in het buitenland Telefoneren vanuit het buitenland (per minuut) Een sms verzenden vanuit het buitenland

30 Leren in het buitenland
Erasmus+ Jaarlijks gaan meer dan 400 000 jongeren studeren of zich verder ontwikkelen in andere Europese landen met steun van Erasmus+, het EU- programma voor onderwijs, beroepsopleidingen, jeugdzaken en sport.

31 Gezondheid en milieu Vervuiling kent geen grenzen – internationale actie nodig De EU heeft mede gezorgd voor: schoner zwemwater veel minder zure regen loodvrije benzine gemakkelijke en veilige plaatsen om oude elektrische apparatuur in te leveren strenge regels voor voedselveiligheid “van de grond tot de mond” meer biologische landbouw en hogere kwaliteit van landbouwproducten efficiëntere gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten registratie van en controle op alle chemicaliën (REACH)

32 Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Gezamenlijke terrorismebestrijding Samenwerking tussen politie en ordehandhavers in verschillende EU-landen Gecoördineerde asiel- en immigratieprocedures Samenwerking op het gebied van civiel recht

33 De EU: exporteur van vrede en welvaart
Regels voor wereldhandel Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

34 De EU – een grote handelsmacht
% van internationale export, goederen (2012) % van internationale export, diensten (2012)

35 De EU is de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld
De EU levert ruim de helft van alle ontwikkelingshulp Officiële ontwikkelingshulp in miljarden EUR (2013)

36 Bescherming van consumentenrechten
Als consument bent u overal in de Europese Unie beschermd door basiswetten, ook als u reist of online aankopen doet Duidelijke etikettering Normen voor gezondheid en veiligheid Verbod om oneerlijke praktijken in contracten op te nemen Rechten voor passagiers, zoals een vergoeding bij lange vertragingen. Hulp bij het oplossen van problemen

37 Gendergelijkheid Beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen:
In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 16,4 % minder per uur dan mannen.

38 Drie kopstukken Het Europees Parlement - de stem van het volk Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement De Europese Raad en de Raad van Ministers - de stem van de EU-landen Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad De Europese Commissie - op de bres voor het algemeen belang Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie

39 De EU-instellingen Europese Raad (top) Europees Parlement
Raad van Ministers (de Raad) Europese Commissie Hof van Justitie Reken-kamer Europees Economisch en Sociaal Comité Comité van de Regio’s Europese Investeringsbank Agentschappen Europese Centrale Bank

40 Zo worden EU-wetten gemaakt
Burgers, belangengroeperingen, deskundigen: bespreken, raadplegen Commissie: formeel voorstel Parlement en Raad van Ministers: gezamenlijk besluit Nationale of lokale autoriteiten: uitvoering Commissie en Hof van Justitie: uitvoering controleren

41 Het Europees Parlement – de stem van het volk
Beslist samen met de Raad van Ministers over EU-wetten en de EU- begroting Democratisch toezicht op alle werkzaamheden van de EU Aantal gekozen leden per land België Bulgarije Cyprus - 6 Denemarken Duitsland Estland - 6 Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland Italië Kroatië Letland - 8 Litouwen Luxembourg - 6 Malta - 6 Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië - 8 Slowakije Spanje Tsjechië Ver. Koninkrijk Zweden Totaal

42 De Europese politieke partijen
Aantal zetels in het Europees Parlement per politieke fractie (Juli 2015) Totaal: 751

43 Raad van Ministers – de stem van de lidstaten
Één minister uit elk EU-land Voorzitterschap: rouleert elke zes maanden Beslist samen met het Parlement over EU-wetten en EU-begroting Stuurt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

44 De Raad van Ministers – hoe ze stemmen
De meeste beslissingen in de Raad worden gemaakt door "verdubbelde meerderheid". Beslissingen moeten worden gesteund door ten minste: 55 % van de lidstaten (16 landen) Lidstaten die 65 % van de EU populatie vertegenwoordigen

45 Europese Raad/Europese top
Bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-landen Ten minste 4 keer per jaar Bepaalt de algemene richting van het EU-beleid Voorzitter: Donald Tusk

46 Een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Federica Mogherini Twee functies: voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad Buitenlandse Zaken vicevoorzitter van de Europese Commissie Beheer van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid Hoofd van de Europese Dienst voor extern optreden

47 De Europese Commissie – op de bres voor het algemeen belang
28 onafhankelijke leden, één uit elk EU-land Stelt nieuwe wetgeving voor Uitvoerend orgaan Hoedster van de verdragen (ziet toe op de uitvoering) Vertegenwoordigt de EU in de rest van de wereld

48 Het Hof van Justitie – de wet boven alles
28 onafhankelijke rechters, één uit elk EU-land Doet uitspraak over de interpretatie van de EU-wetgeving Ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle EU-landen op dezelfde manier wordt toegepast

49 De Europese Ombudsman Emily O’Reilly
Onderzoekt klachten over slecht of falend bestuur door de EU-instellingen Bijvoorbeeld: oneerlijkheid, discriminatie, machtsmisbruik, onnodige vertraging, uitblijven van antwoord of onjuiste procedures Iedereen in de Europese Unie kan een klacht indienen

50 De Europese Rekenkamer - waar voor uw geld
28 onafhankelijke leden Controleert of het EU-geld correct wordt besteed Mag alle personen en organisaties controleren die met EU-geld te maken hebben

51 De Europese Centrale Bank - beheert de euro
Mario Draghi President van de Centrale Bank Zorgt voor stabiele prijzen Beheert de hoeveelheid geld en bepaalt rentevoeten Houdt in de gaten of banken veilig zijn Werkt onafhankelijk van regeringen

52 Het Europees Economisch en Sociaal Comité - de stem van het maatschappelijk middenveld
353 leden Vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers, boeren, consumenten enz. Geeft advies over nieuwe EU-wetgeving en nieuw EU-beleid Betrekt het maatschappelijk middenveld bij EU-kwesties

53 Het Comité van de Regio’s - de stem van de lokale overheden
353 leden Vertegenwoordigt gemeenten en regio's Geeft advies over nieuwe EU-wetgeving en -beleid Stimuleert de betrokkenheid van lokale overheden bij EU-kwesties

54 Ambtenaren die voor de EU werken
De Commissie biedt werk aan ongeveer 23 000 ambtenaren in vaste dienst en 11 000 tijdelijke of contractwerknemers Overige EU-instellingen bieden werk aan ongeveer 10 000 werknemers Ambtenaren in vaste dienst Geselecteerd via open mededinging Afkomstig uit alle EU-landen Salarissen wettelijk bepaald EU-bestuur kost 15 EUR per EU-burger per jaar EU-personeel wordt tussen 2013 en 2017 met 5 % teruggebracht

55 Contact opnemen met de EU
Hebt u vragen over de EU? Europe Direct kan u helpen Per telefoon, of webchat Meer dan 500 regionale informatiecentra europa.eu/europedirect


Download ppt "De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen"

Verwante presentaties


Ads door Google