De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen Lidstaten van de Europese Unie Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat- lidstaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen Lidstaten van de Europese Unie Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat- lidstaten."— Transcript van de presentatie:

1 De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen Lidstaten van de Europese Unie Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat- lidstaten

2 Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet Nieuwe ideeën voor duurzame welvaart en vrede… Oprichters

3 EU-symbolen De Europese vlag De Europese hymne De euro Europadag, 9 mei Het motto: in verscheidenheid verenigd

4 24 officiële talen Български Čeština dansk Deutsch eesti keel Ελληνικά English español français Gaeilge hrvatski Italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Română slovenčina slovenščina suomi svenska

5 Uitbreiding: van zes naar 28 landen

6 De grote uitbreiding: West- en Oost-Europa weer één Val van de Berlijnse muur – einde van het communisme EU geeft economische hulp: Phare- programma Vaste criteria EU-lidmaatschap: democratie en rechtsstaat functionerende markteconomie in staat zijn om EU-wetten in te voeren Start formele onderhandelingen over uitbreiding Top van Kopenhagen: uitbreiding met 10 nieuwe landen kan doorgaan Tien nieuwe EU-lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië 1989 1992 1998 2002 2004 2007 Bulgarije en Roemenië worden EU-lid 2013 Kroatië treedt op 1 juli toe

7 Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten Land Oppervlakte (x 1000 km²) Bevolking (miljoen) Welvaart (bruto binnenlands product per persoon) Bosnië en Herzegovina 513,87 600 Montenegro140,610 900 Kosovo krachtens VN- Veiligheidsresolutie 1244 111,8: De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 252,19 100 Albanië282,97 500 Servië777,29 100 Turkije78376,713 800 De 28 EU-landen samen 4 272507,425 700

8 De verdragen – wettelijke basis voor democratische samenwerking Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal Verdragen van Rome: Europese Economische Gemeenschap Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) Europese Akte: de interne markt Verdrag betreffende de Europese Unie - Maastricht Verdrag van Amsterdam 1952 1958 1987 1993 1999 2003 Verdrag van Nice 2009 Verdrag van Lissabon

9 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Bindend voor alle activiteiten van de EU 54 artikelen onder 6 titels: VrijhedenGelijkheid SolidariteitBurgerschapRechtspleging Waardigheid

10 Bevolking van de EU vergeleken met de rest van de wereld Bevolking in miljoenen (2015)

11 De oppervlakte van de EU vergeleken met de rest van de wereld Oppervlakte (x 1000 km²)

12 Hoe rijk is de EU vergeleken met de rest van de wereld? Omvang van de economie: BBP in biljoen EUR (2013) Welvaart per persoon: BBP per persoon (2013)

13 Hoe groot zijn de EU-landen? Oppervlakte (x 1000 km²)

14 Hoeveel mensen wonen er in de EU? Bevolking in miljoenen (2015) 508 miljoen in totaal

15 Bbp per inwoner: de verspreiding van welvaart Index waarbij het gemiddelde van de 28 EU-landen 100 is BBP per inwoner (2014)

16 De Europese economie: samen sterker 2008: De wereldwijde financiële crisis begint in de Verenigde Staten. Gecoördineerde reactie van Europese leiders: Inzet voor de euro en financiële stabiliteit Nieuwe instrumenten voor crisisbeheer en hervorming van regels: Europees Stabiliteitsmechanisme: fonds om hulp te bieden aan lidstaten met ernstige financiële problemen Nieuwe wetgeving inzake de stabiliteit van banken Bankenunie: toezicht op banken in de gehele Europese Unie en een mechanisme om zwakke banken te sluiten Beter economisch bestuur: Europees semester: jaarlijkse procedure voor coördinatie van de overheidsbegrotingen Euro Plus Pact, ‘begrotingspact’: wederzijdse verbintenissen voor gezonde overheidsfinanciën

17 Tien prioriteiten voor Europa In 2015 is de Europese Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker gericht op: 1.Het investeringsplan: een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen 2.Een verbonden digitale interne markt 3.Een veerkrachtige energie-unie met een toekomstgericht beleid voor klimaatverandering 4.Een krachtigere en eerlijkere interne markt met sterkere industrieën 5.Een verdergaande en eerlijkere economische en monetaire unie 6.Een redelijke en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten 7.Een gebied met rechtvaardigheid en grondrechten op basis van wederzijds vertrouwen 8.Een nieuw migratiebeleid 9.Europa als sterkere mondiale speler 10.Een Europese Unie van democratische veranderingen

18 Een investeringsplan voor Europa Het Europees fonds voor strategische investeringen 2015: De Europese economie begint zich te herstellen van de crisis maar het investeringsniveau is nog altijd laag. Investeerders hebben wel geld, maar weinig vertrouwen Nieuw EU-fonds vanaf medio 2015 Het fonds start met 21 miljard EUR afkomstig van EU-bronnen Er wordt geïnvesteerd in haalbare zakelijke projecten, zoals digitale en energie-infrastructuur, vervoer, kleine bedrijven, groene projecten en innovatie Multipliereffect: overheidsgeld stimuleert particuliere investeerders om het voorbeeld te volgen, met maar liefst 315 miljard EUR Kan in drie jaar tijd 1,3 miljoen nieuwe banen creëren

19 Bankenunie: veilige en betrouwbare banken Het antwoord van de EU op de financiële crisis: Wetboek: nieuwe wetten om te zorgen dat banken over een toereikend kapitaal en betere risicobeheersing beschikken Toezicht: De Europese Centrale Bank houdt toezicht op circa 130 van de belangrijkste banken De toezichthouders van de Nationale Bank werken nauw samen Resolutie: Een Single Resolution Board (SRB) voor de hele EU kan beslissen om een zwakke bank af te bouwen Dit wordt gesteund door een fonds waaraan banken zelf een bijdrage betalen, zodat de belastingplichtigen hiervoor niet hoeven op te draaien.

20 Hoe besteedt de EU haar geld Totale EU-begroting 2015: € 145,3 miljard = 1,02 % van het bruto binnenlands product Europa in de wereld: inclusief ontwikkelingshulp 6 % Overig, administratie 6 % Slimme en inclusieve groei: banen, concurrentie, regionale ontwikkeling 46 % Veiligheid en burgerschap, justitie 2 % Duurzame groei – natuurlijke hulpbronnen: landbouw, milieu 40 %

21 Klimaatverandering: een wereldwijde uitdaging de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met 40 %, afgezet tegen 1990 het aandeel duurzame energie (uit wind, zon, water, biomassa) op te laten voeren tot 27 % tegen 2030 de energie-efficiëntie tegen 2030 te vergroten met 27 % Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, hebben de EU-leiders in 2014 besloten:

22 Energiebronnen in een veranderende wereld Brandstofverbruik in de EU in 2013 Aandeel geïmporteerde brandstof uit niet-EU-landen (2013)

23 Onderzoek - investeren in de kennismaatschappij Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in 2012 (% van het BBP)

24 Solidariteit in praktijk: het cohesiebeleid van de EU Regionaal fonds Sociaal fonds Cohesiefonds Minder-ontwikkelde regio´s: bbp per hoofd van de bevolking minder dan 75 % van het EU-gemiddelde Overgangsregio's: bbp per hoofd van de bevolking tussen 75 % en 90 % van het EU-gemiddelde Meer ontwikkelde regio's: bbp per hoofd van de bevolking is meer dan 90 % van het EU-gemiddelde 2014-2020: 352 miljard EUR aan investeringen in infrastructuur, het bedrijfsleven, milieu en opleiding van werknemers in armere regio´s of bevolkingsgroepen

25 De euro – één munt voor de Europeanen EU-landen die de euro gebruiken EU-landen die de euro niet gebruiken Waarom de euro? Geen koersschommelingen en kosten op vreemde valuta Meer keuze en stabiele prijzen voor de consument Nauwere economische samenwerking tussen EU-landen Kan overal in de eurozone gebruikt worden Munten: één kant standaard, één zijde met nationaal symbool Biljetten: geen nationale zijde

26 Inflatie beperken Europese Economische en Monetaire Unie: stabiele prijzen Gemiddelde jaarlijkse inflatie in de 18 EU-landen die de euro gebruikten (2013)

27 De interne markt: keuzevrijheid De interne markt heeft geleid tot: aanzienlijke prijsverlagingen van diverse producten en diensten, waaronder vliegtuigtickets en telefoonverkeer meer keuze voor consumenten 2,8 miljoen nieuwe banen Vrij verkeer door de hele EU van: goederen diensten mensen kapitaal

28 Europa zonder grenzen ‘Schengen’ Geen politie- of douanecontrole aan de grenzen tussen de meeste EU-landen Strengere controles aan de buitengrenzen van de EU Meer politiesamenwerking tussen de EU- landen Probleemloos in een ander EU-land artikelen voor eigen gebruik kunnen kopen en meenemen naar huis

29 Goedkoper mobiel bellen in het buitenland De kosten voor telefoonverkeer, sms´en en dataroaming in het buitenland zijn sinds 2007 ruim 80 % lager geworden Een sms verzenden vanuit het buitenland Telefoneren vanuit het buitenland (per minuut) Gegevens downloaden in het buitenland Eurocent, exclusief BTW

30 Leren in het buitenland Erasmus+ Jaarlijks gaan meer dan 400 000 jongeren studeren of zich verder ontwikkelen in andere Europese landen met steun van Erasmus+, het EU- programma voor onderwijs, beroepsopleidingen, jeugdzaken en sport.

31 Gezondheid en milieu De EU heeft mede gezorgd voor: schoner zwemwater veel minder zure regen loodvrije benzine gemakkelijke en veilige plaatsen om oude elektrische apparatuur in te leveren strenge regels voor voedselveiligheid “van de grond tot de mond” meer biologische landbouw en hogere kwaliteit van landbouwproducten efficiëntere gezondheidswaarschuwingen op tabaksproducten registratie van en controle op alle chemicaliën (REACH) Vervuiling kent geen grenzen – internationale actie nodig

32 Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Gezamenlijke terrorismebestrijding Samenwerking tussen politie en ordehandhavers in verschillende EU- landen Gecoördineerde asiel- en immigratieprocedures Samenwerking op het gebied van civiel recht

33 De EU: exporteur van vrede en welvaart Regels voor wereldhandel Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

34 De EU – een grote handelsmacht % van internationale export, goederen (2012) % van internationale export, diensten (2012)

35 De EU is de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld De EU levert ruim de helft van alle ontwikkelingshulp Officiële ontwikkelingshulp in miljarden EUR (2013)

36 Bescherming van consumentenrechten Duidelijke etikettering Normen voor gezondheid en veiligheid Verbod om oneerlijke praktijken in contracten op te nemen Rechten voor passagiers, zoals een vergoeding bij lange vertragingen. Hulp bij het oplossen van problemen Als consument bent u overal in de Europese Unie beschermd door basiswetten, ook als u reist of online aankopen doet

37 Gendergelijkheid Beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen: In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 16,4 % minder per uur dan mannen.

38 Drie kopstukken Het Europees Parlement - de stem van het volk Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement De Europese Raad en de Raad van Ministers - de stem van de EU-landen Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad De Europese Commissie - op de bres voor het algemeen belang Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie

39 De EU-instellingen Europees Parlement Hof van Justitie Reken- kamer Europees Economisch en Sociaal Comité Comité van de Regio’s Raad van Ministers (de Raad) Europese Commissie Europese InvesteringsbankEuropese Centrale Bank Agentschappen Europese Raad (top)

40 Zo worden EU-wetten gemaakt Burgers, belangengroeperingen, deskundigen: bespreken, raadplegen Commissie: formeel voorstel Parlement en Raad van Ministers: gezamenlijk besluit Nationale of lokale autoriteiten: uitvoering Commissie en Hof van Justitie: uitvoering controleren

41 Het Europees Parlement – de stem van het volk Aantal gekozen leden per land Beslist samen met de Raad van Ministers over EU-wetten en de EU- begroting Democratisch toezicht op alle werkzaamheden van de EU België - 21 Bulgarije - 17 Cyprus - 6 Denemarken - 13 Duitsland - 96 Estland - 6 Finland - 13 Frankrijk - 74 Griekenland - 21 Hongarije - 21 Ierland - 11 Italië - 73 Kroatië - 11 Letland - 8 Litouwen - 11 Luxembourg - 6 Malta - 6 Nederland - 26 Oostenrijk - 18 Totaal - 751 Polen - 51 Portugal - 21 Roemenië - 32 Slovenië - 8 Slowakije - 13 Spanje - 54 Tsjechië - 21 Ver. Koninkrijk - 73 Zweden - 20

42 De Europese politieke partijen Aantal zetels in het Europees Parlement per politieke fractie (Juli 2015) Totaal: 751

43 Raad van Ministers – de stem van de lidstaten Één minister uit elk EU-land Voorzitterschap: rouleert elke zes maanden Beslist samen met het Parlement over EU-wetten en EU-begroting Stuurt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

44 De Raad van Ministers – hoe ze stemmen De meeste beslissingen in de Raad worden gemaakt door "verdubbelde meerderheid". Beslissingen moeten worden gesteund door ten minste: 55 % van de lidstaten (16 landen) Lidstaten die 65 % van de EU populatie vertegenwoordigen

45 Europese Raad/Europese top Ten minste 4 keer per jaar Bepaalt de algemene richting van het EU-beleid Voorzitter: Donald Tusk Bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-landen

46 Een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Twee functies: –voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad Buitenlandse Zaken –vicevoorzitter van de Europese Commissie Beheer van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid Hoofd van de Europese Dienst voor extern optreden Federica Mogherini

47 De Europese Commissie – op de bres voor het algemeen belang 28 onafhankelijke leden, één uit elk EU-land Stelt nieuwe wetgeving voor Uitvoerend orgaan Hoedster van de verdragen (ziet toe op de uitvoering) Vertegenwoordigt de EU in de rest van de wereld

48 Het Hof van Justitie – de wet boven alles 28 onafhankelijke rechters, één uit elk EU-land Doet uitspraak over de interpretatie van de EU-wetgeving Ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle EU-landen op dezelfde manier wordt toegepast

49 De Europese Ombudsman Emily O’Reilly De Europese Ombudsman Onderzoekt klachten over slecht of falend bestuur door de EU-instellingen Bijvoorbeeld: oneerlijkheid, discriminatie, machtsmisbruik, onnodige vertraging, uitblijven van antwoord of onjuiste procedures Iedereen in de Europese Unie kan een klacht indienen

50 De Europese Rekenkamer - waar voor uw geld 28 onafhankelijke leden Controleert of het EU-geld correct wordt besteed Mag alle personen en organisatiescontroleren die met EU- geld te maken hebben

51 Zorgt voor stabiele prijzen Beheert de hoeveelheid geld en bepaalt rentevoeten Houdt in de gaten of banken veilig zijn Werkt onafhankelijk van regeringen De Europese Centrale Bank - beheert de euro Mario Draghi President van de Centrale Bank

52 Het Europees Economisch en Sociaal Comité - de stem van het maatschappelijk middenveld Vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers, boeren, consumenten enz. Geeft advies over nieuwe EU-wetgeving en nieuw EU- beleid Betrekt het maatschappelijk middenveld bij EU- kwesties 353 leden

53 Het Comité van de Regio’s - de stem van de lokale overheden Vertegenwoordigt gemeenten en regio's Geeft advies over nieuwe EU-wetgeving en -beleid Stimuleert de betrokkenheid van lokale overheden bij EU-kwesties 353 leden

54 Ambtenaren die voor de EU werken De Commissie biedt werk aan ongeveer 23 000 ambtenaren in vaste dienst en 11 000 tijdelijke of contractwerknemers Overige EU-instellingen bieden werk aan ongeveer 10 000 werknemers Ambtenaren in vaste dienst Geselecteerd via open mededinging Afkomstig uit alle EU-landen Salarissen wettelijk bepaald EU-bestuur kost 15 EUR per EU-burger per jaar EU-personeel wordt tussen 2013 en 2017 met 5 % teruggebracht

55 Contact opnemen met de EU Hebt u vragen over de EU? Europe Direct kan u helpen Per telefoon, e-mail of webchat Meer dan 500 regionale informatiecentra europa.eu/europedirect


Download ppt "De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen Lidstaten van de Europese Unie Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat- lidstaten."

Verwante presentaties


Ads door Google