De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese eenwording.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese eenwording."— Transcript van de presentatie:

1 Europese eenwording

2 oorzaken -Nieuwe wereldoorlog voorkomen -Europees nationalisme voorkomen -Protectionisme jaren ‘30 had de crisis alleen maar verergerd -VS bevordert d.m.v. het Marshallplan Europese economische samenwerking→ W-Europa sterk maken tegen het commu- nisme

3 Ontwikkeling Europese samenwerking
Al tijdens WO II ontstaat de Benelux In 1951 ontstaat E.G.K.S. (plan Schuman) →integratie kolen- en staalsector voorkomt het herrijzen van een zelfstandige Duitse wapenindustrie (deelnemers Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux) Eerste supra-nationale organisatie In 1957 ontstaat de E.E.G. (verdrag van Rome)→vrijhandelszone

4 Politieke samenwerking
Onderdeel van de E.E.G. is Euratom→ vreedzame toepassing van kernenergie In 1967 wordt de E.E.G. de Europese Ge- meenschap (E.G.)→ ook politieke samenwerking -Europees parlement (alleen adviesrecht) -Europese raad (alle regeringsleiders) -Europese commissie(commissarissen uit elk land → soort regering) -ministerraad (varieert per onderwerp)

5 Verdere uitbreiding In 1973 traden Engeland, Ierland en Dene- marken toe Vanaf 1979 zijn er rechtstreekse verkiezin- gen voor het Europees parlement In 1981 werd Griekenland lid In 1986 traden Spanje en Portugal toe. In 1990 vond de Duitse hereniging plaats→ Europese samenwerking uitgebreid -vrij verkeer van personen en goederen (verdrag van Schengen) -Europese regels voor allerlei produkten

6 Verdere samenwerking In 1992 volgt het verdrag van Maastricht→ -ontstaan van Europese Monetaire Unie (E.M.U.) -E.G. wordt Europese Unie (E.U.) In 1995 worden Oostenrijk, Finland en Zweden lid In 2002 wordt de Euro ingevoerd In nieuwe leden (Polen, Hongarije,Tsjechië,Slowakije, Slovenië,Estland,Letland,Lithouwen, Cyprus en Malta)

7 Huidige stand van zaken
In 2005 wordt de Europese grondwet afge- wezen. In 2007 Bulgarije en Roemenië lid (nu totaal 27 landen) Er zijn 5 kandidaat leden (IJsland,Kroatië,Macedonië,Montenegro en Turkije) Albanië en Servië hebben het lidmaatschap aangevraagd.

8 Ondertekening van het Benelux verdrag

9 Eerste supra-nationale organisatie

10 Landen die meedoen met Euratom

11 Organisatie Europese gemeenschap

12 Schengen staten

13 Verdrag van Maastricht

14 E.M.U.

15

16 Invoering euro

17

18 Referendum Europese grondwet

19 Uitbreiding E.E.G.


Download ppt "Europese eenwording."

Verwante presentaties


Ads door Google