De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 6/7. V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders (Communicatie) 

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 6/7. V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders (Communicatie) "— Transcript van de presentatie:

1 W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 6/7

2 V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders (Communicatie)  t.methorst@veldvest.nl & linda.vandewiel@veldvest.nl  Ouderportaal (zelf controleren en doorgeven van wijzigingen)

3 K INDEREN VAN ( EIND ) GROEP 6/7: Willen deel uitmaken van de groep Kunnen eigen keuzes maken Nemen eigen verantwoordelijkheid Durven aangeven (weektaak) Kunnen zelf oplossingen bedenken in situaties Omgang met elkaar, spullen kwijt, infobronnen, retorische vragen… Kunnen omgaan met uitgestelde aandacht Gewetensontwikkeling kinderen van 9/10 jaar Voorbereiding op het VO

4 P EDAGOGISCHE DOELEN Pedagogische doelen: - Positief omgaan met elkaar (6-stappenplan) - Waardeoverdracht  waardeoriëntatie - Lentekriebels; start schooljaar, maart - Social media

5 D IDACTISCHE DOELEN Rekenen: Pluspunt, Rekentuin procenten, breuken, verhoudingen, metriek stelsel, oppervlakte, cijferen, kommagetallen Taal: Taal in beeld, mondelinge taalvaardigheid, stellenTaal in beeld Spelling: Spelling in beeld, werkwoordspelling Lezen: Estafette Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip(XL) + integreren Engels W.O. Verkeer: JVK Muziek, creatief, gym: geen vaste methode Leertoets schrijfvaardigheid

6 Z ORG o Groepsplannen o ABC-indeling o Extra instructie (DIM, weektaak, huiswerk) o Levelwerk en plustaken (routeboekjes rekenen en taal) o Handelingsplannen o Overleg kinderen en ouders o Zorgteam o Clusterondersteuner o Groepsbespreking o Leerlingbespreking

7

8 D E ‘ NIEUWE ’ VAKKEN  Nieuwskring/boekenkring/spreekbeurt  Leertoets moment & Engels  Leren voor W.O toetsen thuis  Vaardigheden groep 6/7: - Langer zelfstandig werken - Bewust worden dat de kinderen voor zichzelf op school zitten en niet voor mij. - Zelf nakijken, kritisch - Verantwoordelijkheid voor eigen leren (instructies, meetser/juf weg, huiswerk…) - Zelf nadenken, op zoek gaan naar….

9

10 S TUDIEVAARDIGHEDEN

11 Een traditionele BL-oefening: een leestekst met vragen De troem is pas Kriket is het dus geflost. Dat van die troem. Tekkel alle wersen in de enkerkallen waren als vers. Tree, de humper, maakte nog een drosse deuner langs de hummers met de orken en de troemen. Gordels waren er net as, al zou je het wel ranken. Het was maar een stoffel enk. Er was een kal voor Tree. Silo kallen met kwark orken. En dan nog silo kallen met rego troemen. Een tovel troem had een kal voor de tank. Ik zal je vertellen hoe dat kwam. Bron: List Nederlands (vakcomunity docenten Nederlands van de Digischool)) Vragen bij de tekst: 1. Wanneer is het geflost? 2. Wat is het beroep van Tree? 3. Wat voor enk was het? 4. Wie had een kal voor de tank?

12 D E ‘ SPECIALE ’ GROEP 7 ACTIVITEITEN o Kinderpostzegels (start 23 september) o Verkeersexamen o Schriftelijk examen o Praktijk examen (tzt hulp nodig van +/- 10 ouders) o Entreetoets ( start 30 maart ) gedurende 3 weken o V.O. (open dagen!)

13 S CHOOLBREED Interne contactpersonen: (Anja Scheerens + Minou de la Rambelje) Luizencontrole (2 à 3 ouders) Stappenplan omgaan met elkaar Leerlijn cijferen Groepsbesprekingen KMR 5-gelijkendagen-model GSM

14 P RAKTISCH Tot de herfstvakantie gaan we Gymmen op donderdag en vrijdag na de herfstvakantie op dinsdag en vrijdag - Sieraden moeten af en de haren op een staart i.v.m. de veiligheid. - Gymkleren zijn noodzakelijk: (korte) sportbroek, t-shirt en gymschoenen zonder zwarte zolen. (opfrissen) Geen gymkleren is niet mee gymmen. Zwemmen: we gaan dit jaar ook nog een periode zwemmen.

15 5 G ELIJKE DAGEN MODEL Meeste kinderen zijn enthousiast. Wij ervaren meer rust in de school. Vrijdag gemengd eten met de groepen 6 en 7. Afspraken rondom het eten en pauzeren. Kinderen lijken al meer gewend aan het rooster. Opmerkingen als “zijn we nu al uit” Belangrijke vakken en toetsen altijd op de ochtend.

16 V RAGEN ?

17 B EDANKT VOOR UW AANDACHT !


Download ppt "W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 6/7. V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders (Communicatie) "

Verwante presentaties


Ads door Google