De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

workshop Fraude voorkomen in het Sociaal Domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "workshop Fraude voorkomen in het Sociaal Domein"— Transcript van de presentatie:

1 workshop Fraude voorkomen in het Sociaal Domein
Pauline de la Court / Ronald Bellekom Den haag Focus op preventie

2 Inhoud van de workshop 1. Wat is en doet de VNG? 2. Waar staan gemeenten nu op het terrein van fraudepreventie / Wat is het beeld? 3. Wat doet de VNG voor gemeenten rond voorkomen fraude? 4. Wat vindt u + tips / adviezen aan de VNG?

3 Wat doet de VNG Vereniging voor en van alle 393 gemeenten.
Dienstverlening Belangenbehartiging Platform

4

5 Website

6 Waarvoor gemeenten verantwoordelijk?
Transitie: Wmo 2015 en Jeugdwet. Verantwoordelijk voor alle uitvoeringsaspecten, naast kwaliteit ook voor de rechtmatige besteding van budgetten ( PGB /ZIN). Prioriteiten gemeenten tot medio 2015; hoe krijgen we de uitvoering op orde…

7 VNG behoeftepeiling I

8 VNG behoeftepeiling II

9 Enkele vraagstukken vanuit de gemeenten inzake handhaving en fraudepreventie…
Wat voor soort vormen van fouten en fraude doen zich voor in de praktijk? Hoe kunnen we gebruik maken van de reeds opgedane ervaringen vanuit zorgkantoren, NZa,IGZ, CIZ ? • Hoe weet je of een aanbieder/budgethouder OK is ? Hoe komen we aan die informatie vanuit de keten ? • Hoe maak je een ’onderbuikgevoel’ dat iets niet klopt tot een ’harder’ gegeven? • Hoe verhouden zich fraudepreventie/bestrijding zich tot toezicht/handhaving? • Hoe gaan we om met het spanningsveld van enerzijds uitgaan van vertrouwen en regeldruk -en administratieve lasten willen verminderen en anderzijds wel willen controleren op rechtmatigheid/fraude en kwaliteit ? • Hoe ga ik om met een concrete fraudemelding? In hoeverre ben ik als gemeente verantwoordelijk? • Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de SVB en gemeenten bij trekkingsrecht PGB? • Is het mogelijk een landelijke databank voor gemeenten met bonafide aanbieders in te richten ? • Wat mag een gemeente wettelijk gezien doen, wat niet en welke informatie mag worden gedeeld en met wie bij een vermoeden van fraude ? • Mag ik informatie vanuit Suwi-net gebruiken voor het zorgdomein?

10 Samengevat beeld van de huidige situatie.
Divers beeld stand van zaken acties op terrein naleving en Fraudepreventie. Onderwerp leeft steeds meer, maar nog onvoldoende. Gemeenten die wel al zaken oppakken belanden in een complexe zoektocht en hebben heel veel vragen. Kortom: Ondersteuning vanuit (ook) de VNG is wenselijk en noodzakelijk richting Gemeenten.

11 Hoe organiseert de VNG deze ondersteuning voor gemeenten ?
Project Rechtmatige Wmo 2015 en Jeugdwet m.i.v. 1/ pijlers: a. Infoportaal op VNG website met gerichte informatie, FAQ’s b. Expertteam voor o.a. beantwoording vragen gemeenten, opleveren beleidsproducten/instrumenten. c. Organiseren regionale kennisbijeenkomsten voor gemeenten.

12 Uitgangspunten voor de VNG en het expertteam
Kennis ophalen, delen en uitwisselen met partijen in zorgketen. Awareness vergroten bij gemeenten over mogelijke fraudepraktijken. Ervaringen en expertise gebruiken uit gemeenten op het domein van de Participatiewet inzake handhaving en naleving. Ervaringen vanuit verzekeraars/zorgkantoren vertalen naar gemeentelijk domein. Aandacht en focus op fraudepreventie!

13 Wat staat er verder nog op de rit vanuit de VNG?
Onderzoek naar aansluiting bij landelijk meldpunt zorgfraude van de Nza in afstemming met Nza/VWS. Ontwikkelen fraudeketen t.b.v. gemeenten. Onderzoek naar mogelijkheden voor maatwerkondersteuning / advisering gemeenten bij fraudemeldingen (bijv. hoe zet ik een intern onderzoek op en hoe voer ik dat uit).

14 In gesprek en discussie
Waar lopen gemeenten tegen aan? Wat doe je dan eigenlijk? Wat wilt en kunt meegeven aan gemeenten? Welke vragen zijn er nog meer bij gemeenten? Wat kunt u (andere) gemeenten meegeven? Waar moeten zij op letten? Wat moeten en kunnen andere ketenpartijen doen?

15 Samenvatting en conclusie van de workshop

16 En……. Bij dit alles zoeken wij vanuit de VNG vooral ook de samenwerking met de ketenpartners !
Wie wil en kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling? Laat uw visitiekaartje, uw gegevens achter!


Download ppt "workshop Fraude voorkomen in het Sociaal Domein"

Verwante presentaties


Ads door Google