De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Landelijke Urantia ontmoetingsdag 2015 Thema: MorontiaLezing: Johan Vandewalle & Bernhard Mertens Vrijdag 21 augustus 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Landelijke Urantia ontmoetingsdag 2015 Thema: MorontiaLezing: Johan Vandewalle & Bernhard Mertens Vrijdag 21 augustus 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Landelijke Urantia ontmoetingsdag 2015 Thema: MorontiaLezing: Johan Vandewalle & Bernhard Mertens Vrijdag 21 augustus 2015

2 MORONTIA OP URANTIA Johan Vandewalle & Bernhard Mertens Aangehaalde teksten in blauw zijn eigen vertaling vanuit ‘The Urantia Book’ Thema: MorontiaVrijdag 21 augustus 2015  Progressie- en groeistadia van de mens op Urantia  Openbaring van morontia op Urantia  Onze morontiale ervaringen  Onze morontialisering  Onze vergeestelijking  Het ‘– loos’ zijn van de mens bij zijn dood op Urantia

3 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 … nimmer eindigende inspanningen van alle levende dingen geven blijk van het bestaan binnen hen van een ingeschapen streven naar volmaaktheid. (P. 737.2)

4 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 S TADIA VAN PROGRESSIE EN GROEI TOT VOLMAKING BIJ DE MENS

5 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Foetus S TADIUM : F OETUS D OEL : V ORMING VAN EEN VOLMAAKT LICHAAM

6 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Foetus Baby S TADIUM : B ABY D OEL : V OLMAAKTE BEHEERSING VAN ZIJN LICHAAM

7 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Foetus Baby Klein kind S TADIUM : K LEIN KIND D OEL : V OLMAAKTE BEHEERSING VAN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING

8 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Groot kind Foetus Baby Klein kind S TADIUM : G ROOT KIND D OEL : V OLMAAKTE BEHEERSING VAN ZIJN SOCIALE OMGEVING

9 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Groot kind Adolescent Foetus Baby Klein kind S TADIUM : A DOLESCENT D OEL : V OLMAAKT BEHEER VAN ZIJN MENSELIJK ZELF

10 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Groot kind Adolescent Volwassene Foetus Baby Klein kind S TADIUM : V OLWASSENE D OEL : V OLMAAKT BEHEER VAN ZIJN LEVEN

11 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Groot kind Adolescent Foetus Baby Klein kind Z ES WERELDSE STADIA D OEL : D OODGAAN !!! Volwassene

12 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Groot kind Adolescent Volwassene Richter Baby Klein kind O P WEG NAAR EEN ZEVENDE STADIUM

13 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Groot kind Adolescent Volwassene Richter Morele daad O P WEG NAAR EEN ZEVENDE STADIUM

14 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Vrije wil Adolescent Volwassene Richter Morele daad O P WEG NAAR EEN ZEVENDE STADIUM

15 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 De drie antecedenten van een … ziel zijn: 1.De menselijke mind…. 2.De Goddelijke Geest die in die menselijke mind woont…. 3.De betrekking tussen materiële mind en Goddelijke Geest De werkelijkheid van deze unieke betrekking is noch van materie noch van geest, maar morontiaal. Het is de ziel. (P. 1218.5-7)

16 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Adolescent Volwassene O P WEG NAAR EEN ZEVENDE STADIUM Z EVENDE STADIUM : K OSMISCHE BURGER Kosmische burger Vrije wil Morele daad Richter

17 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015

18 Openbaring Het substituut voor morontia mota (Op basis van P. 57.4; 1122.1) Wetenschap De feiten Religie De waarden Wijsheid U De unie MORONTIA OP U RANTIA

19 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Wetenschap (kennis) resulteert in de bewustheid van feiten. Religie resulteert in de bewustheid van waarden. Wijsheid resulteert in het harmonisch samenbrengen van de bewustheid (van feiten en waarden). Openbaring resulteert in de bewustheid van ware werkelijkheid. (P. 1122.1) E EN MORONTIALE VISIE OP BEWUSTHEID bewustheid van feiten bewustheid van waarden bewustheid van ware werkelijkheid Integratie van bewustheden

20 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Wetenschap selecteert mensen. Religie houdt van alle mensen, gelijk ze van jou houdt. Wijsheid doet recht aan verschillend geaarde mensen. Openbaring verheft de mens en onthult dat hij het potentiële vermogen bezit om een partner van God te zijn. (P. 1122.3) E EN MORONTIALE VISIE OP ZELFONTPLOOIING Zichzelf liefhebben De anderen liefhebben Partnerschap met God God liefhebben

21 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 De wetenschap doet haar best om de broederschap van wetenschappelijke disciplines tot stand te brengen, tevergeefs. Religie doet de broederschap van de geest ontstaan. Wijsbegeerte streeft de broederschap van wijsheid na. Openbaring geeft een beeld van de eeuwige broederschap, het Paradijs-Korps der Volkomenheid. (P. 1122.4) E EN MORONTIALE VISIE OP BROEDERSCHAP De disciplinaire broederschap De spirituele broederschap De wijze broederschap De volmaakte eeuwige broederschap

22 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015

23 Lichaam Geest Gebeurtenissen in ons leven van spirituele betekenis (P.450.6), ervaringen van spirituele waarde (P.451.3; 535.1), alles in ons mind-leven dat de moeite waard is … en dat overlevingswaarde heeft … (P.535.1), daar maakt de Richter steevast een duplicaat of exacte kopie van, maar in substantie geest. De Richter is aldus in bezit van de memoriële transcriptie van onze sterfelijke levensloop. (P.1230.3) Dit verworven bezit is Zijn ervaringseigendom. (P.450.6) Zie ook P.498.10; 1231.2&12 Persoonlijkheid Mind FASE 1 VAN ONZE MORONTIALISERING

24 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Van al deze zorgvuldig gemaakte geestherscheppingen trachten de Richters onophoudelijk morontia-duplicaten voort te brengen. (P.1193.4; 1205.2) Deze duplicaatscheppingen zijn bewaard in de wordende werkelijkheid van onze onsterfelijke ziel in ontwikkeling, ons morontia-zelf. (P.1193.4) FASE 2 VAN ONZE MORONTIALISERING

25 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015

26 De vergeestelijking en de groei in geeststatus van onze morontiale ziel heeft altijd te maken met beslissingen en keuzedaden waar relatie met God aan voorafgaat die we gemaakt hebben in vol besef en waarmee voorafgaand onze vrije wil volledig had ingestemd en die betrekking hebben het omgaan en kundig oplossen van een breed scala van levensproblemen. (Op basis van P.1208.2; 1719.1) DE VERGEESTELIJKING VAN ONZE MORONTIALE ZIEL Geen mens zal ooit tegen zijn wil in vergeestelijkt worden. (P.1204.6)

27 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Tijdens onze slaap tracht de Richter onze ziel te vergeestelijken door de ver-één-iging van die beslissingen en keuzedaden aanwezig in onze boven-mind, reeds gemorontialiseerd, met Zijn geest-natuur. Het infuus van geest-natuur, de druppelsgewijze vergeestelijking, openbaart zich als geestpatronen ingeweven in de morontia-duplicaten. (Op basis van P.1208.2-3; 1229.7) DE VERGEESTELIJKING VAN ONZE MORONTIALE ZIEL

28 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Onze materiële mind … is het kosmische weefgetouw dat drager is van morontia-weefsels waarop de … Richter de geestpatronen rijgt of inweeft dat een … karakter voortbrengt van blijvende waarden en goddelijke betekenissen – een overlevende ziel, … een kosmische burger, een potentieel volkomene. (P.1217.6 – zie ook 140.3) MORONTIALISERING ALS BASIS VOOR ONZE VERGEESTELIJKING

29 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Onze ziel is aanvankelijk geheel morontiaal van natuur, … (morontiale weefsels) naarmate echter de ziel van infuus van geest-natuur wordt voorzien, groeit zij meer en meer in grootheid (in Godgelijkenis), (Op basis van P.1229.7; 317.3) … zodat ze gestaag opklimt naar … geestniveaus van fusiewaarde met … de Geest van de Universele Vader. (P.1219.2) ziel Geest Lichaam Persoonlijkheid Mind DE GROOTHEID VAN ONZE MORONTIALE ZIEL

30 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015

31 Wat gebeurt er bij onze dood op Urantia met ons lichaam? onze mind? de gave van Persoonlijkheid? de Goddelijke Geest of Richter? onze morontiale ziel? ziel Geest Lichaam Persoonlijkheid Mind

32 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Geest Lichaam Persoonlijkheid Mind

33 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Geest Persoonlijkheid Levenloos Bewusteloos Lichaamloos Mind

34 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Geest Persoonlijkheid Mindloos Bewustheidsloos

35 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Geest Persoonlijkheidloos Willoos Daadloos

36 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Richterloos Geest

37 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Zielloos Geest

38 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 ZIJN-LOOS BESTAAN-LOOS IDENTITEITSLOOS

39 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Blijft er dan nog iets over?

40 Thema: Morontia op Urantia Johan Vandewalle & Bernhard MertensVrijdag 21 augustus 2015 Er blijft enkel over ‘het geloof’


Download ppt "Welkom Landelijke Urantia ontmoetingsdag 2015 Thema: MorontiaLezing: Johan Vandewalle & Bernhard Mertens Vrijdag 21 augustus 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google