De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLEZEN AAN HUIS. In bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLEZEN AAN HUIS. In bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 VOORLEZEN AAN HUIS

2 In bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs bart.delathouwer@arteveldehs.be

3 12-jarige Vlamingen aan het woord: 4 “Allochtonen? Dat zijn voor mij mensen met een andere huidskleur, maar voornamelijk Marokkanen en Turken. Aja en ook negers.” 4 “Fransen of Italianen ofzo die naar hier komen wonen, alle blanken dus hé, dat zijn niet echt allochtonen hé. Allé, dat zijn er gewoon van ons, die zijn gewoon zoals ons.” 4 “Die dragen eigenlijk altijd zo’n rare kledij, de mannen soms een lang kleed en de vrouwen zo’n hoofddoek. En de jongeren van die rare petjes en een training.” (…) 4 “Ge hebt zo van die maroefen en die rijden dan rond in nen chiquen BMW of Cabrio. Da’s echt zo om op te vallen en om te tonen dat ge beter zijt. Maar ik vraag mij af of dat niet gewoon gepikt is ofzo. ’t Scheelt dat alle Marokkanen zich dat kunnen veroorloven zo nen chiquen bak?” 4 “Het winkelke hier aan de kerk hé, daar wordt echt veel gestolen enzo.” “En wie zegt dat dat buitenlanders of Marokkanen ofzo waren? Er zijn toch ook slechte Belgen? Maar omdat het wel vaak gebeurt, ga je automatisch zo denken. Ik betrap me er ook wel op dat ik soms ook zo denk. Van dat zullen wel de Marokkanen of Turken zijn. (…) Het is wel erg dat ik zo denk.”

4 12-jarige Vlamingen aan het woord: 4 “ Ze troepen altijd samen, ook die meisjes en dan voel je je zo kwetsbaar en klein en da's gewoon niet fijn. Ze lopen echt altijd in groep.” 4 “Ze krijgen alsmaar kinderen en krijgen er nog geld voor ook. Hoe meer kinderen ze krijgen, hoe beter, ze krijgen daar massa’s geld voor, hé.” 4 “Dat moet wel tof zijn, zo veel zusjes en broertjes hebben. Volgens mij is dat wel gezellig.” 4 “Die vrouwen hebben echt niets te zeggen. Ze moeten een hoofddoek dragen. De vaders wil is wet.” 4 “Al die allochtonen zijn heel gelovig. Die bidden heel den tijd of toch echt veel.” 4 “Ja, ik ben ook wel bang van dienen islam. Dat heeft echt een slechte invloed op mensen. En aangezien alle allochtonen islam of moslims zijn, ja ik heb er wel echt wat schrik van.

5

6

7 Vooroordelen…Wat?? Permanent staan onze zintuigen bloot aan een immense hoeveelheid indrukken uit de werkelijkheid om ons heen. Mochten we al die indrukken passief registreren en opslaan in ons brein, dan zouden we elke grip en elk begrip op die werkelijkheid al gauw verliezen (Timmerman et al. 2004:116). Om de complexe realiteit te kunnen vatten, deelt het individu zijn bestaanswereld in een aantal categorieën in (zoals de binaire opposities). Deze categorieën organiseren de verschillende indrukken en zorgen voor ordening. Maar categoriseren betekent ook veralgemening en dit kan leiden tot stereotypering (Kint, and Stoop 1991:8; Timmerman et al. 2004:116). Wanneer een waardeoordeel, op basis van de waarden en normen van de in-group, aan deze stereotypen wordt toegekend, spreken we van een vooroordeel (Kint, and Stoop 1991:8). Het negatieve beeld, dat vaak samenhangt met allochtonen, wordt voornamelijk veroorzaakt door deze stereotypen en vooroordelen. De allochtone gemeenschap wordt als een homogene massa gezien, waarbij er geen sprake van differentiatie is. Vaak wordt dit stereotiepe beeld door heel wat mensen gedeeld en als waarheid gezien (Wauters 2007:17-18).*

8 4 Gijsberts en Dagevos (2004) geven aan dat de mate van contact tussen autochtoon en allochtoon (ondermeer het wonen in een omgeving met allochtonen, schoollopen in een school met een allochtone populatie, etc.) de beeldvorming over allochtonen sturen. Ook het opleidingsniveau, alsook de etnische samenstelling van een school, kan een invloed uitoefenen op de invulling van het beeld dat jongeren ontwikkelen over andere groepen (Foblets et al. 2004:248-249).* 4 Uit de masterproef van Sara Lanoye: KU Leuven “Wat is de beeldvorming over allochtonen bij 12- jarige autochtonen?”

9

10 Vooroordelen en voorlezen Wat hebben die twee in godsnaam met elkaar te maken???

11 Het is gemakkelijker een atoom te splijten dan een vooroordeel uit de wereld te helpen 4 Albert Einstein

12 Voorlezen aan huis: What’s in it for… students??? Omgaan met diversiteit… 4 Leefwereld van kinderen in al hun verschillen leren kennen: Rijk, arm, gelukkig, problematisch, autochtoon, allochtoon, groot gezin, klein, samengesteld, éénouder,… en/of een combinatie van voorgaande 4 Positief benaderen van het anders-zijn.

13 4 Reflecteren over hoe omgaan met gedifferentieerde belevingswereld van kinderen. 4 Kennis maken met schoolcultuur van scholen met groot aantal kansarme kinderen, EN/OF kinderen van migranten en vluchtelingen 4 Dialoog met ouders over voorlezen. Students…

14 Voorlezen aan huis: What’s in it for… the schools??? 4 De leescultuur onder de schoolkinderen bevorderen 4 De relatie tussen de school en de ouders intensifiëren 4 Met de ondersteuning van de hogeschool, de studenten en de medewerkende organisaties, concreet vorm geven aan taalvaardigheidsonderwijs.

15 Voorlezen aan huis: What’s in it for… the kids/parents??? 4 Dankzij ondersteuning beter zicht krijgen op de wenselijkheid van een leescultuur thuis 4 Kennis maken met leuke boeken en verhalen 4 Inspiratie opdoen over hoe je met jonge kinderen kunt genieten van voorlezen

16 Situering Voorlezen aan Huis binnen het curriculum 4 in lijn: Breed leraarschap 4 OLOD: Samenleving en cultuur 4 OLO doet ook mee met 25 studenten Is ook een onderdeel van de tutorenwerking binnen Artevelde: Nl. Studenten die ingeschakeld worden om kinderen buiten de school(uren) te begeleiden. Andere projecten: –De Katrol –Huiswerkbegeleiding

17 VIDEO… VOORLEZEN AAN HUIS…

18 Over welke scholen gaat het? SchoolSchatting deelname aan project 3 de kl.1 ste lj. Mozaïek: -Margrietstraat -Klaverblad Zalmstraat -Blaisantvest 20 14 6 15 7 9 Anderst NK: 17 OLO Sint Salvator30Waarvan 5 uit omwegklas Triangel15 De Buurt11 ‘t Klimrek: Reynaertstraat 15 Totaal14717

19 OPZET Voorleesproject  Kennismaking met de scholen en de kinderen. Onthaal en voorstelling van de school. Kennismaking met de klassen en met de lkrn., ouders Boekje lezen met kinderen, kort activiteitje Prentenboekje meebrengen. Afspraken rond inschrijvingen ouders

20 Kennismaking met de spelotheek Baloe of de spelotheek de Speelvogel 4Boekjes ontlenen. 4Je kan er (gratis) een verteltas ontlenen 4Liefst ontlenen samen met het kind en ouder = meteen voor ouders en kind kennismaking met Baloe OPZET Voorleesproject

21 4 Eerste voorleesbeurt: –Ofwel aan de deur afgezet door de brugfiguur. –Ofwel bij inschrijving mee met ouders –Ofwel zelf met adres op pad 4 Daarna zelf afspraken maken met ouders. 4 Nog 4-maal voorlezen 4 In de loop van het project ouders vragen om naar lokale bibliotheek te gaan.

22 OPZET Voorleesproject 4 Uitwisselen van eerste ervaringen op de campus. Per school bij elkaar. 4 Na 5 keer voorlezen aan huis: afsluitfeest op school

23 Het voorlezen zelf… 4 Kies per voorleesbeurt zelf boekje en breng ook mee. 4 Lees, vertel, laat vertellen,… 4 Verwerkingsmomentje: –Spelletje –Tekening –Knutselwerkje 4 “invullen” voorleeskaart voor kleuterklas 4 Nieuwe afspraak bekijken 4 Polsen naar interesse voor keuze nieuw boekje

24 Achterlaten boekje… 4 Kan maar onder eigen verantwoordelijkheid. 4 Maak goeie afspraken 4 Je kan gerust eens een boekje cadeau geven als je dat wilt. (vb. uit de Sleghte).

25 Snel een leuke foto nemen?? 4 DEONTOLOGIE! –Vraag toestemming om te fotograferen aan ouders. –Integriteit van de mensen respecteren!

26 Contactpersoon per school 4 Per school heb je een contactfiguur (brugfiguur, …) Bij problemen neem contact (bvb voor een gesloten deur staan)  Elke school/vestigingsplaats heeft eigen specifieke afspraken. Volg ze op!! Bvb Sommige scholen vragen om na elke voorleesbeurt via sms kort te laten weten of alles ok was en hoe het liep. Andere scholen vragen dit niet.

27 ZORG DAT HET PROJECT LOOPT… OOK JOUW ZORG!!! 4 Grootschalige organisatie: –7 basisscholen –160 kdn. en ouders –160 studenten –… Hou je stipt aan de afspraken.

28 Materiaal: 4 Projectbundel 4 Voorleeswerkboek 4 5 voorleeskaarten 4 1 kalender 4 1 infokaart

29 Nog vragen?


Download ppt "VOORLEZEN AAN HUIS. In bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google