De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOFAM vak Organisatie & Management les 10. Motivation 2 One secret for success in organizations is motivated and enthusiastic employees The challenge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOFAM vak Organisatie & Management les 10. Motivation 2 One secret for success in organizations is motivated and enthusiastic employees The challenge."— Transcript van de presentatie:

1 HOFAM vak Organisatie & Management les 10

2 Motivation 2 One secret for success in organizations is motivated and enthusiastic employees The challenge is to keep employee motivation consistent with organizational goals

3 Motivation 3 Arousal, direction, and persistence of behavior −Employee motivation affects productivity −Part of a manager’s job is to channel motivation toward the accomplishment of organizational goals

4 Two Types of Rewards 4 1.Intrinsic reward satisfactions a person receives in the process of performing a particular action. 2. Extrinsic rewards given by another person

5 5 A Simple Model of Motivation

6 Content Theories of Motivation 6 Emphasize the needs that motivate people  Hierarchy of Needs Theory  ERG Theory  Two-Factor Theory  Acquired Needs Theory

7 Maslow’s Hierarchy of Needs 7

8 ERG Theory 8

9 Two Factor Motivation Theory 9

10 Acquired Needs Theory 10 David McClelland −Need for Achievement desire to accomplish something difficult, master complex tasks, and surpass others −Need for Affiliation desire to form close personal relationships, avoid conflict, and establish warm friendships −Need for Power desire to influence or control others

11 Process Theories of Motivation 11 Equity Theory −focuses on individuals’ perceptions of how fairly they are treated compared with others −motivated to seek social equity in the rewards they expect for performance

12 Process Theories of Motivation 12 Expectancy Theory -motivation depends on individuals’ expectations about their ability to perform tasks and receive desired rewards -concerned not with identifying types of needs but with the thinking process that individuals use to achieve rewards -based on the effort, performance, and desirability of outcomes

13 Goal Setting Theory 13 A motivation theory in which specific challenging goals increase motivation and performance when the goals are accepted by subordinates and these subordinates receive feedback to indicate their progress toward goal achievement.

14 Psychologisch contract -Psychologisch contract is de individuele perceptie van wederzijdse verplichtingen, zoals beinvloedt door de organisatie (M. Sonnenberg, 2006) -Psychologisch contract / Economisch contract -Kern psychologisch contract: Equity theory (‘billijkheidstheorie’) / Expectancy theory -Billijkheidsratio 14

15 Reinforcement Perspective on Motivation 15

16 Job Characteristics Model 16

17 A Continuum of Empowerment 17

18 Inhoud motiverende werksituatie (“een” voorbeeld) −verantwoorde beloning −geen directe controle −eigen verantwoordelijkheid −zodanige functie dat alle capaciteiten worden benut −zelfstandigheid −medezeggenschap inzake werk en werkomstandigheden −informatievoorziening inzake voortgang van het werk met het oog op bijsturing −complete, afgeronde takenopbouw −inzicht in de betekenis van de bijdrage aan de resultaten −mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing 18


Download ppt "HOFAM vak Organisatie & Management les 10. Motivation 2 One secret for success in organizations is motivated and enthusiastic employees The challenge."

Verwante presentaties


Ads door Google