De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – Voorstelling INTEGRATIEDIENST LOP Intermediairen maandag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – Voorstelling INTEGRATIEDIENST LOP Intermediairen maandag."— Transcript van de presentatie:

1 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Voorstelling INTEGRATIEDIENST LOP Intermediairen maandag 14 januari 2013

2 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Verloop  Opdracht van de Integratiedienst: rol, visie, prioriteiten  Organogram: keuzes, wijzigingen  Deelwerking team versterken  Acties en activiteiten onderwijs  Vragen?

3 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Opdracht Integratiedienst Rol: regisseren van een inclusief integratiebeleid gebaseerd op 3 beleidssporen: Emancipatie Toegankelijkheid Samenleven in diversiteit en zes prioriteiten: migratie, racismebestrijding, armoede, werk, onderwijs, gezondheid

4 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Nieuw organogram Intercultureel samenleven Infopunt migratie Regie & beleid Interne organisatie Sociaal tolken en vertalen Versterken ECD

5 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Deelwerkingen : acties en activiteiten Versterken ECD Medewerkers: zie fiche (voorzien: 7 VTE)fiche Missie  Toegang tot en positie van specifieke doelgroepen in onderwijs, werk en gezondheid versterken  Organiseren van participatie en inspraak

6 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Deelwerkingen : acties en activiteiten Versterken ECD Hoe: opnemen van een regiefunctie met betrekking tot ECD binnen de thema’s:  Werk  Onderwijs  Gezondheid  Inburgering  Inspraak: Adviesraad @rem + Forum Agora

7 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Deelwerkingen : acties en activiteiten Versterken ECD  Thema onderwijs: waarmaken regiefunctie ECD?  Opvolgen relevante fora en werkgroepen vb. LOP Basis en LOP Secundair, LOP Intermediairen, POC Onderwijs, LOOG, Netwerk Planeet Gent, Werkgroep Onderwijs KMI …  Opmaak omgevingsanalyse: Beleidsplan 2012-2014, registratie NOP, Beleidsnota POC Onderwijs  Gemeenschappelijk gedragen knelpunten en uitdagingen

8 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Deelwerkingen : acties en activiteiten Versterken ECD  Thema onderwijs: uitdagingen omzetten in acties: ID pas actor als het echt niet anders kan  Via Samenwerkingsovereenkomsten: federaties van zelforganisaties (6), Intercultureel Netwerk Gent vzw, Onthaalbureau Kom-Pas Gent vzw, Huis van het Nederlands vzw, vzw Roeland, …  opvoedingsondersteuning, infosessies onderwijs (IEM), toeleiding minderjarige nieuwkomers onderwijs, taalkampen, conversatiegroepen, ….

9 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Deelwerkingen : acties en activiteiten Versterken ECD  Thema onderwijs: Onderzoek faciliteren: vb. Ouderbetrokkenheid (Buitengewoon) Secundair Onderwijs, Onderwijsstimuli voor doortrekkende jongeren, (H)erkennen van Eerder Verworven Competenties, …

10 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Deelwerkingen : acties en activiteiten Versterken ECD  Thema onderwijs: Projecten (in samenwerking – coördineren of ondersteunen) Ambassadeurs Latent Talent (GSIW) Brugfiguren Intra Europese Migratie (PBD) Super Sim: bevorderen kleuterparticipatie (LOOG) Samen Inburgeren (HOGent, Vormingplus, ING vzw)

11 Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – integratiedienst@gent.be Vragen?


Download ppt "Integratiedienst Gent – Kaprijkestraat 12, Gent – Tel. 09 265 76 76 – Voorstelling INTEGRATIEDIENST LOP Intermediairen maandag."

Verwante presentaties


Ads door Google