De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKWIJZE GROEP 6  Algemene informatie  Schooljaar 2015 /2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKWIJZE GROEP 6  Algemene informatie  Schooljaar 2015 /2016."— Transcript van de presentatie:

1 WERKWIJZE GROEP 6  Algemene informatie  Schooljaar 2015 /2016

2 Even voorstellen.. Wie zijn wij?  Marlie Ophelders op maandag, dinsdag en donderdag Mylène Damen op woensdag en vrijdag

3  Alle kinderen krijgen een vulpen en agenda van school  Zelf aanschaffen:  2 etuis met kleurpotloden of viltstiften  1 Pritt plakstift, schaartje, liniaaltje  2 opbergmappen en 1 map met vakken  rekenmachientje  1 kladblok en een groene pen  gymkleren en gymschoenen  23 ringsklapper met tabbladen Materialen groep 6:

4 Vakken in groep 6:  Taal  Spelling  Rekenen  Schrijven  Techn. en Begrijp. lezen  Verkeer  Muziek  Trefwoord  Documentatie  Natuur  Techniek  Aardrijkskunde  Geschiedenis  Handvaardigheid/tekenen  Bewegingsonderwijs  Groep doorbrekend werken (m.i. middagen)

5  Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taalverhaal  De leerlingen hebben allemaal een ll. boek en een werkboek. Ook zetten we de computer in met de woorden van de week. De methode is gericht op:  zelfstandig, maar ook in groepjes kunnen werken.  inspelen op verschillen (hangt af van het niveau van de ll.) Spelling we oefenen elke week de woorden van de week! De kinderen schrijven en oefenen de woordjes thuis. Belangrijk hierbij is dat de ll. de betekenis van de woorden ook kunnen verklaren. (Vernooy en het belang van woordenschatkennis) Taal, spelling:

6 Voor het begrijpend lezen gebruiken we:  De Kidskrant en  Nieuwsbegrip XL  Beide methodieken worden digitaal ondersteund en ook hierin is het mogelijk om op verschillende niveaus te werken. We zetten organizers in zodat de ll. zich de tekst goed eigen kunnen maken. Voor het technisch lezen gebruiken we de methode Estafette lezen, ondersteund door stencils met woordrijen o.a. uit “Speciale Leesbegeleiding” L. Koning. Begrijpend en technisch lezen

7 Vrij lezen  Iedere morgen van 8.45u tot 9.05u lezen de ll. in een boek naar keuze op eigen niveau of er wordt gelezen met een tutor  Dit boek mogen de ll. meebrengen van thuis of bieb  Het maken van leeskilometers is belangrijk om de techniek van het lezen te verbeteren en te onderhouden. Thuis elke dag 5 tot 10 minuutjes hardop lezen is een prima technische leesoefening  Door regelmatig te lezen, vergroten kinderen hun woordenschat  De gelezen boeken worden genoteerd in het leeslogboekje  Het kijken naar het Jeugdjournaal en Klokhuis is een prima manier om de woordenschat en de algemene ontwikkeling van de ll. te vergroten.

8  Kinderen die 1 miljoen woorden per jaar lezen, kunnen per jaar hun woordenschat uitbreiden met ca. 1000 woorden.  Dit komt neer op ongeveer een kwartier lezen per dag. TIPS:  Blijven voorlezen tot zelfs op 12 jarige leeftijd; een prima manier om de woordenschat te vergroten.  Lid worden van de Bibliotheek  Woordenboek gebruiken  Het lezen stimuleren! Vrij lezen en woordenschat

9  Er is een positief verband tussen het lezen van boeken en de scores op taal, wiskunde en studievaardigheden van de Eindtoets.  Frequent boeken lezen van een hoger niveau is de beste voorspeller voor Cito-scores.  Bron: Relaties tussen leesgedrag en Cito; D. Kortlever & J. Lemmens De relatie tussen lezen en taalscores

10  Gaan ll. meer lezen !  Worden ze beter in lezen !  Worden ze beter in taal !  Gaan ze beter leren!! Met plezier lezen belangrijk!!

11 We werken met de methode De wereld in getallen. Hierin werken we op 3 niveaus met een dagtaak Groep 1 (*verlengde instructie), groep 2 (**gemiddelde instructie) en groep 3 (***korte instructie) Wat leren we in groep 6?  Analoge en digitale klok  Tafels en deeltafels (van 1 tot 100)  Hoofdrekenen met honderdtallen, duizendtallen en tienduizendtallen  Breuken, procenten en grafieken  Ruimtelijk redeneren  Metriek stelsel (lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten)  Cijferend optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen  Toegepast rekenen (verhaaltjessommen) BELANGRIJK DAT :  alle kinderen de tafels en deeltafels van 1 t/m 10 gememoriseerd hebben, dit is nodig om de rekenstof in groep 6 op een behoorlijk tempo te kunnen maken!  thuis en op school blijven HERHALEN DUS! Rekenen:

12 Aardrijkskunde Thema’s die behandeld worden:  Topografie Nederland (provincies, hoofdsteden en rivieren)  Water (overstroming, Deltawerken)  Werk en energie (beroepen, fabrieken)  De aarde beweegt (dag en nacht, seizoenen)  Streken en klimaten (van tropen tot polen)  Allemaal mensen (Nederlandse steden, Randstad en het Groene Hart)

13 Thema’s die aan de orde komen:  Van jagerskamp tot boerderij (prehistorie)  Slaven, soldaten en goden (Grieken, Romeinen, geloven in goden)  Nieuwe volken (volksverhuizing, een nieuw geloof, leven in een klooster, Karel de Grote)  Een onrustige tijd (Vikingen, het kasteel, de drie standen, de Islam)  Kruistochten en steden (de kruistochten, het ontstaan van een stad, de gilden, de zwarte dood)  De wereld wordt groter (vechten of trouwen, bouwen in Spanje, China, leven in India) Geschiedenis

14 Leefwereld  De methode voor natuur en techniek. Met als thema’s:  Zomertijd-bloementijd  Wonen in een wijk  Over de brug  Zaden en ontkiemen  Spierenspel  Geluid is overal

15  Rekenen (Ambrasoft, Wereld In Getallen)  Taal (woorden van de week)  Topografie (Meander)  Power Point (met hulp van ouders)  Het houden van een spreekbeurt en een boekbespreking (m.b.v. een spreekbeurtwijzer en een boekbesprekingsformulier)  Leuk en leerzaam voor thuis = Ambrasoft / Gynzy. De gang is een werkplek, dus rust in de gang is prettig. Werken met de computer:

16  Maandag (rekenen)  Woensdag (na de herfstvakantie begrijpend lezen)  Vrijdag (woordpakketten van de week)  Een boekbespreking  Een spreekbeurt  Verslagjes excursies  Topografie en toetsen van WO  In agenda wordt het huiswerk genoteerd en de planning gemaakt. (Huiswerktips voor pa en ma: www.thuisbasis.be)  De kinderen nemen de agenda elke dag mee naar school en weer mee naar huis! Huiswerk

17  Tussen kinderen bestaan grote verschillen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo kan voor ieder kind anders zijn. Wij bieden de leerstof aan, door het inzetten van het directe instructiemodel. De groep wordt ingedeeld in 3 instructiegroepen. Groep 1 krijgt verlengde instructie en komt in aanmerking voor remediëring.  Ook bestaat er voor ll. die een grote voorsprong hebben in de leerstof, creatieve en snelle denkers zijn en een prima motivatie laten zien, de gelegenheid om deel te nemen aan de plusklas. Werken volgens het directe instructiemodel

18 Hoe leren kinderen?  Leerstijlen volgens Kolb:  divergeerder: detective, dromer, ontwerper, bezinner; = de ontwerper  assimileerder: denker, wetenschapper, theoreticus; = de denker  convergeerder: probleemoplosser, beslisser, pragmaticus; = de beslisser  accomodeerder: ondernemer, doener = de doener Aanrader: Ellis en het Verbreinen Info: www.jellejolles.nl

19  DoorzettingsvermogenImpulsiviteit beheersen  Luisteren met begrip en empathie  Flexibel denkenDenken over denken  Streven naar nauwkeurigheid  Vragen stellen en problemen opperen  Oude kennis toepassen in nieuwe situaties  Helder en precies denken en communiceren  Gegevens verzamelen door alle zintuigen te gebruiken  Creëren, innoveren, fantaserenHumor gebruiken  Denken in samenhangen  Verantwoorde risico’s nemen Levenslang leren Kinderen leren denken Welke denkgewoonten zijn belangrijk?

20  De basisprincipes: G(elijke Deelname), I (ndividuele Aanspreekbaarheid), P(ositieve Wederzijdse Afhankelijkheid), S(imultane Actie)  Wij gebruiken de volgende werkvormen regelmatig: Binnen- / Buitenkring Rondpraat Mixt tweetal Tweetal coach Koppen bij elkaar Coöperatieve werkvormen

21  Vragen en antwoorden  Luisteren  Oogcontact  Recht zitten  Knikken Gedragsregels: Vlork

22  Wij zijn aardig voor elkaar!  Wij helpen elkaar!  Wij luisteren naar elkaar!  Wij zijn zuinig op onze eigen en op andermans spullen!  Wij doen ons best voor 100%!  Wij maken, zo nodig, gebruik van de kind/juf box!  Wij weten T(alent) X I(nzet) X S(trategie) = R(esultaat) Wij zorgen er samen voor dat we minstens 1 keer op een dag hebben gelachen! Groepsregels en onze missie

23 De boom van de 7 gewoonten

24  Dobbelsteen of stoplicht op groen: Je mag het samen doen!  Dobbelsteen of stoplicht op rood: Je werkt zelf zonder slag of stoot!  Wil je iets vragen, dan kun je het vraagteken gebruiken!  We letten wel op het stemgeluid: Maatjesstem Groepjesstem Klassenstem Zelfstandig werken

25  Ieder kind is knap op een geheel eigen manier.  Onderzoekers hebben ontdekt dat mensen op 8 manieren knap of intelligent kunnen zijn  Je gebruikt ze elke dag  Meestal gebruik je meerdere manieren van knap zijn tegelijk  Alle manieren van knap zijn, zijn even belangrijk en je kunt ze allemaal verbeteren Meervoudige intelligentie

26  In januari en mei/juni vinden de reguliere toetsen behorende bij het leerlingvolgsysteem plaats: SpellingWoordenschat Reken/wiskundeLuistertoets Begrijpend lezenAVI en DMT  In april/mei wordt ook een gedeelte van de Entreetoets groep 6 afgenomen. Deze wordt o.a. afgenomen om de leerlingen kennis te laten maken met de wijze van afname. Voor ons is het belangrijk om te weten of het kind gedurende langere tijd de concentratie kan vasthouden, of het kan doorzetten en waar er nog knelpunten zijn. Cito LOVS en entreetoets

27 TV Programma’s:Internetsites:  NPO 3 Klokhuis www.beeldbank.nl  NPO 3 Jeugdjournaalwww.schooltv.nl  Kennisquizwww.klokhuis.nl www.rekenweb.nl www.hetkleineloo.nl www.leestrainer.nl www.leestrainer.nl (oefenen voor Cito) Belangrijke TV programma’s en websites voor groep 6

28  Schooltijden: iedere morgen van 9.40u tot 12.00u, op woensdag tot 12.30u. ‘s Middags van 12.55u tot 15.15u  Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is?  Gymtijden: dinsdag van 10.30u tot 12.00u  Een gezond tussendoortje tijdens de pauze!!  Kinderen komen in rijen naar binnen  Overblijven is mogelijk tegen een kleine vergoeding  Mogelijkheid om huiswerk te maken op school op maandag en donderdag van 15.15u tot 16.00u  Houdt u de Angela Actueel en onze Angela site goed in de gaten voor huiswerk en alle actuele mededelingen. Mededelingen:

29  Iedere week hebben twee kinderen bij toerbeurt de klassenbeurt  Uitdelen van boeken en schriften  Klas aanvegen  Kapstok opruimen  Bord uitvegen  Kastjes controleren enz. Houdt u er wel rekening mee dat uw kind dan 10 minuutjes later uit school komt! Klassenbeurt

30  Minimaal twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek (rapportbespreking).  Verder vinden er indien nodig tussentijdse zorggesprekken plaats.  Ook kunnen er gesprekken plaatsvinden op afspraak met ouder en/of kind. Indien u een gesprek wenst, aarzel nooit en maak zelf een afspraak! Wij hechten hier veel belang aan! (op dinsdag is vergaderdag) Oudercontacten

31 Schoolexcursies  Openluchtmuseum Eindhoven  Thermen Heerlen  Kasteel Hoensbroek  Meinweggebied  Bezoek aan de Openbare Bibliotheek  Voor al deze excursies hebben we begeleiding en vervoer nodig. We doen dan ook heel regelmatig een beroep op U

32 Stel ze gerust! U kunt na schooltijd altijd langs komen om een afspraak maken. Vragen??

33  WEL THUIS EN TOT ZIENS! BEDANKT VOOR UW KOMST


Download ppt "WERKWIJZE GROEP 6  Algemene informatie  Schooljaar 2015 /2016."

Verwante presentaties


Ads door Google