De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderspel?. 114 1 κα ὶ ὅ τε ἦ ν δεκαέτης ὁ πα ῖ ς, πρ ῆ γμα ἐ ς α ὑ τ ὸ ν τοιόνδε γενόμενον ἐ ξέφηνέ μιν. En toen dan het kind tien jaar oud was, verried.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderspel?. 114 1 κα ὶ ὅ τε ἦ ν δεκαέτης ὁ πα ῖ ς, πρ ῆ γμα ἐ ς α ὑ τ ὸ ν τοιόνδε γενόμενον ἐ ξέφηνέ μιν. En toen dan het kind tien jaar oud was, verried."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderspel?

2 114 1 κα ὶ ὅ τε ἦ ν δεκαέτης ὁ πα ῖ ς, πρ ῆ γμα ἐ ς α ὑ τ ὸ ν τοιόνδε γενόμενον ἐ ξέφηνέ μιν. En toen dan het kind tien jaar oud was, verried hem de volgende [letterlijk: een zodanige] gebeurtenis, die hem overkwam. 108 aujto;n / min – wie wordt bedoeld? het kind Kyros

3 ἔ παιζε ἐ ν τ ῇ κώμ ῃ ταύτ ῃ ἐ ν τ ῇ ἦ σαν κα ὶ α ἱ βουκολίαι α ὗ ται, ἔ παιζε δ ὲ μετ ᾽ ἄ λλων ἡ λίκων ἐ ν ὁ δ ῷ. Hij speelde in dat dorp, waarin ook die runderkudden waren, en hij speelde met andere leeftijdsgenoten op straat. 109 ( ἐ ν) τ ῇ - relativum

4 κα ὶ ο ἱ πα ῖ δες παίζοντες ε ἵ λοντο ἑ ωυτ ῶ ν βασιλέα ε ἶ ναι το ῦ τον δ ὴ τ ὸ ν το ῦ βουκόλου ἐ πίκλησιν πα ῖ δα. En de kinderen kozen spelend die dus zogenaamde zoon van de koeherder om koning van hen (hun koning) te zijn. 111 ε ἵ λοντο – van welk ww.? aor van aiJrevw

5 2 ὁ δ ὲ α ὐ τ ῶ ν διέταξε το ὺ ς μ ὲ ν ο ἰ κίας ο ἰ κοδομέειν, το ὺ ς δ ὲ δορυφόρους ε ἶ ναι, τ ὸ ν δέ κου τιν ὰ α ὐ τ ῶ ν ὀ φθαλμ ὸ ν βασιλέος ε ἶ ναι, τ ῷ δ ὲ τιν ὶ τ ὰ ς ἀ γγελίας φέρειν ἐ δίδου γέρας, ὡ ς ἑ κάστ ῳ ἔ ργον προστάσσων. En hij beval sommigen van hen om huizen te bouwen, anderen om lijfwacht te zijn, iemand anders van hen, denk ik, om oog van de koning te zijn, en aan een ander gaf hij als ereambt om de berichten binnen te brengen, aan ieder zijn eigen taak bevelend. 112-115 Wat laat Kyros door dit gedrag zien? Dat hij geschikt is om te regeren, om bevelen te geven

6 3 ε ἷ ς δ ὴ τούτων τ ῶ ν παίδων συμπαίζων, ἐὼ ν Ἀ ρτεμβάρεος πα ῖ ς ἀ νδρ ὸ ς δοκίμου ἐ ν Μήδοισι, ο ὐ γ ὰ ρ δ ὴ ἐ ποίησε τ ὸ προσταχθ ὲ ν ἐ κ το ῦ Κύρου, Eén dus van die kinderen, die meespeelde, was [ptc.] een kind van Artembares, een aanzienlijk man bij de Meden, hij had namelijk blijkbaar niet gedaan wat was opgedragen door Kyros, 115 ε ἷ ς – let op het verschil tussen ε ἷ ς, miva, e{n = één eij~= naar 115 ἐὼ ν Ἀ ρτεμβάρεος – welke vormen zijn dit? ἐὼ ν= ptc van ei[mi - zijn Ἀ ρτεμβάρεος = gen ev 116 ἐ ποίησε – wie is het onderwerp hiervan? ε ἷ ς δ ὴ τούτων τ ῶ ν παίδων συμπαίζων τ ὸ προσ-ταχ-θ ὲ ν – gesubst. Ptc Aor Pass. van prostavttw

7 ἐ κέλευε α ὐ τ ὸ ν το ὺ ς ἄ λλους πα ῖ δας διαλαβε ῖ ν, πειθομένων δ ὲ τ ῶ ν παίδων ὁ Κ ῦ ρος τ ὸ ν πα ῖ δα τρηχέως κάρτα περιέσπε μαστιγέων. hij [Kyros] beval de andere kinderen om hem vast te grijpen, en toen de kinderen gehoorzaamden, heeft Kyros de jongen zeer ruw behandeld met zweepslagen [ptc.]. 117 ἐ κέλευε – ond. is Kyros 117-118 πειθομένων δ ὲ τ ῶ ν παίδων – welke constructie? gen abs.


Download ppt "Kinderspel?. 114 1 κα ὶ ὅ τε ἦ ν δεκαέτης ὁ πα ῖ ς, πρ ῆ γμα ἐ ς α ὑ τ ὸ ν τοιόνδε γενόμενον ἐ ξέφηνέ μιν. En toen dan het kind tien jaar oud was, verried."

Verwante presentaties


Ads door Google