De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zacheüs Lucas 19:1-10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zacheüs Lucas 19:1-10."— Transcript van de presentatie:

1 Zacheüs Lucas 19:1-10

2 En Hij ging Jericho binnen en ging erdoor

3 Jericho, de palmstad (maanstad)

4 In zijn (Achabs) dagen herbouwde de Betheliet Chiël Jericho
 In zijn (Achabs) dagen herbouwde de Betheliet Chiël Jericho. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het; en ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren – naar het woord van Jahweh, dat Hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. 1 Koningen 16:34

5 Decor: in Jericho, de Heer wandelt door de straat, geneest blinden en Zacheüs wacht.

6 ..en binnengaand, kwam Hij door Jericho  Hij wandelt door de wereldgeschiedenis van deze oude schepping

7 Jericho: beeld van deze oude schepping, deze oude wereld, waarin de mensen geestelijk blind zijn

8 wanneer wandelde Hij door Jericho
wanneer wandelde Hij door Jericho? op de laatste dag van de 69e jaarweek van Daniël 9:24-26 ..en na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is… Daniël 9:26

9 En zie! Een man, genaamd Zacheüs

10 Zacheüs: oppertollenaar

11 …..en hij was rijk…..

12 een goede naam is te verkiezen, eerder dan veel rijkdom, genade is beter dan zilver en goud Spreuken 22:1

13 En hij zocht Jezus te zien wie Hij is en hij was er niet toe in staat door de menigte

14 …want hij was klein van gestalte…

15 Hij liep snel vooruit en klom op een wilde vijgenboom om Hem te zien (4)

16 dankzij het Romeinse juk had Zacheüs een hoge positie; nu zit hij letterlijk hoog in een boom

17 Jezus kwam bij die plaats en keek naar boven en zag hem en zei: Zacheüs, haast je! Daal af, want vandaag moet Ik in je huis blijven vers 5

18 ..en hij ging snel naar beneden en ontving Hem met vreugde..

19 Jezus in huis bij Zacheüs

20 allen morden …. hoe kan Hij nu bij een zondig man intrek nemen?

21 Zacheüs zei tot de Heer: de helft van mijn bezit, Heer, geef ik aan de armen en als ik iemand heb afgeperst zal ik het viervoudig vergoeden  zoals de Thora zegt (Ex.22:1-5)

22 Vandaag kwam redding tot dit huis, omdat ook deze een zoon van Abraham is

23 Weet dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn Galaten 3:7

24 want de Zoon van Adam kwam om te zoeken en te redden wat verloren is


Download ppt "Zacheüs Lucas 19:1-10."

Verwante presentaties


Ads door Google