De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SpoorWeb Workflow, Vervanging van de ISVL com- en meldkaarten Versie september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SpoorWeb Workflow, Vervanging van de ISVL com- en meldkaarten Versie september 2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 SpoorWeb Workflow, Vervanging van de ISVL com- en meldkaarten Versie september 2015

3 Huidig gebruik van de ISVL com- en meldkaarten

4 4 De theorie De afhandeling van incidenten, infrastoringen en logistieke bijsturing gebeurt middels een groot aantal bedrijfsoverstijgende processen 10 min. 20 min. Opzoeken bron info

5 5 De theorie

6 6 ISVL biedt geen sturing of ondersteuning voor de werkprocessen en er is geen officieel handboek De vastleggingen vinden vrijwel geheel met vrije tekst plaats. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen: De praktijk Iedereen kan registreren over wat hij/zij wilt (wie is de bron?) Informatie wordt daardoor op zeer diverse wijzen vastgelegd Het kost veel tijd om informatie vast te leggen Informatie van alle processen staat door elkaar heen De laatste stand van zaken ophalen kost veel tijd Geen bruikbare (trend)analyses mogelijk

7 7 De praktijk Een indruk van het huidige gebruik: 35 spoorbedrijven 430 functionele accounts 2.000 tot 3.000 medewerkers 400 accounts gelijktijdig online 10.000 com- en meldkaarten 100.000 logregels ProRail en NSR loggen resp. 68% en 26% ISVL noodzakelijk voor elke spoorwegonderneming

8 8 Kortom

9 Toekomstige situatie met SpoorWeb

10 De toekomst van incidentafhandeling 10

11 11 Treindienstleider Meldkamer Spoor Wat doet SpoorWeb nu al?

12 12 Wat doet SpoorWeb nu al?

13 13 Wat doet SpoorWeb nu al?

14 14 Wat doet SpoorWeb nu al?

15 15 Wat doet SpoorWeb nu al?

16 16 Samenwerken via SpoorWeb: dossiers Drie typen subdossiers mogelijk: Logistiek Incidentbestrijding Infraherstel Binnen een subdossier worden taken klaargezet die relevant zijn voor de specifieke gebeurtenis en betrokkenen SpoorWeb maakt een afhandelscenario op maat

17 17 Samenwerken via SpoorWeb: dossiers Medewerkers zien alleen de subdossiers waar openstaande taken in staan

18 18 Samenwerken via SpoorWeb: taken Structurering conform deelaspecten uit het handboek Incidentmanagement Rail Resultaat: +/- 300 unieke acties voor +/- 12 functies (meekijkers hebben geen taken…) Toetsing en bijstellen bij materiedeskundigen loopt 1.Algemene leiding en coördinatie 2.Alarmeren 3.Informatiemanagement 4.Redding en bestrijding 5.Opvang 6.Herstel verkeersfunctie 7.Herstel vervoersfunctie 8.Alternatief vervoer 9.Vrijbaan maken 10.Herstel infrastructuur 11.Communicatie 12.Onderzoek

19 19 Samenwerken via SpoorWeb: workflow

20 20 Samenwerken via SpoorWeb: eigenaarschap Een taak wordt bij voorkeur toegewezen aan 1 rol (maar: “Wie is de bron?”) Een beperkt aantal sleutelrollen kan vergaande rechten om namens andere rollen werken

21 21 Acties worden afgevinkt of beantwoord met een kort, gericht antwoord, bijvoorbeeld: Samenwerken via SpoorWeb: antwoordtypen

22 22 Samenwerken via SpoorWeb: vervolgacties De afhandeling van een taak kan vervolgens op een aantal manieren gebruikt worden binnen SpoorWeb: Statusupdate op het totaalbeeld Conditie voor vervolgtaken Registratie in het automatische logboek Automatische systeemacties Evaluatie-vragen klaarzetten

23 23

24 24 Verwachte opbrengsten Het gebruik van SpoorWeb voor samenwerking, communicatie en besluitvorming heeft de volgende verwachte voordelen: Snellere en eenvoudigere vastlegging van informatie, acties en besluiten Rolvastheid: afspreken wie wat wanneer doet, doen wat afgesproken is Borgen dat belangrijke informatie van de juiste bron komt en gedeeld wordt Eenvoudige voortgangsmonitoring Sturing op doorlooptijden Ondersteuning van gestructureerde evaluaties, analyses en rapportages

25 25 Verwachte opbrengsten Logistiek Betrouwbare afhandeling van verstoringen, Juist en tijdig geïnformeerde reizigers, Significante daling zwarte dagen, Verbetering van de performance Met veiligheid voorop. Storingen en incidenten Snellere afhandeling van verstoringen (-10%). Verbeterde prognoses (90% moet juist, tijdig en volledig zijn). Preventief signaleren en bestrijden van verstoringen en calamiteiten.

26 26

27 Plan van aanpak

28 28 Globale activiteiten en planning Stappenplan: WanneerWat OktoberLaatste sprints, roadshow, opleidingsmateriaal gereed NovemberKlassikale opleidingen (eerste helft november) NovemberStart met schaduw draaien Fase 1 (oefenincidenten) DecemberStart met schaduw draaien Fase 2 (live verstoringen afhandelen) JanuariDefinitieve instructie via MVV, Go No Go besluitvorming door stakeholders 31 JanSpoorWeb Live, ISVL com- en meldkaarten uit VervolgNazorg en overdracht aan de beheerorganisatie

29 29 Organisatorische voorbereidingen Vanaf juni worden demo’s en simulaties organisaties Verfijnen van de workflows in SpoorWeb Toekomstige gebruikers vroegtijdig betrekken en voorbereiden op het gebruik van SpoorWeb Opleiding en training Schaduwdraaien (gelijktijdige toetsing & training) e-Learning modules Train-de-trainer (met hand-outs, factsheets / quick reference cards), gevolgd op eigen trainingen

30 30 Technische voorbereidingen Hoge beschikbaarheid: uitval is niet acceptabel (redundantie, proactief beheer) Desalniettemin ook fallback mogelijk maken Performance en stabiliteit Usability

31 Tot slot

32

33

34

35

36

37 37 Tot slot Het Programma SpoorWeb vraagt van de betrokken organisaties… Uw reactie op het geschetste toekomstbeeld? Wat heeft u / wat hebben uw mensen evt. nog meer nodig? Vragen, opmerkingen, discussie

38 De verschillende onderdelen van SpoorWeb zijn op dit moment nog volop in ontwikkeling. Deze presentatie kan dus verouderde elementen bevatten. Vragen of opmerkingen? Programma SpoorWeb info@spoorweb.net www.spoorweb.net


Download ppt "SpoorWeb Workflow, Vervanging van de ISVL com- en meldkaarten Versie september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google