De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. M.J.C. Blok te Nijkerk Voorlezer: Michael van Casand De preek gaat over Jona 1 en 2 Het eerste lied: Psalm 19: 1, 3 Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 19: 1, 3 . .

3 Psalm 19: 1a, 3a

4 Psalm 19: 1b, 3a

5 Psalm 19: 1a, 3a

6 Psalm 19: 1a, 3b

7 Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 19:1, 3 Tien woorden Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment Zingen: Jona, Jona, ga naar Nineve Kinderen naar de kinderkerk Lezen: Jona 1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm 124 . .

8 Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 19:1, 3 Tien woorden Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment Zingen: Jona, Jona, ga naar Nineve Kinderen naar de kinderkerk Lezen: Jona 1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm 124 . .

9 Ik heb u nodig, Here luister nu ik schor gebeden fluister,
. . Psalmen voor Nu 130 : 1, 2, 3, 4 Uit de diepten roep ik u HEER, mijn God. Ik heb u nodig, Here luister nu ik schor gebeden fluister, luister toch, HEER, luister toch. . .

10 Als u niets dan zonden zag, HEER, mijn God,
. . Psalmen voor Nu 130 : 1, 2, 3, 4 Als u niets dan zonden zag, HEER, mijn God, wie bleef in leven? Maar u wilt nu juist vergeven. Dus verdient u diep ontzag, ons diep ontzag. . .

11 Ik blijf wachten tot u komt, HEER, mijn God,
. . Psalmen voor Nu 130 : 1, 2, 3, 4 Ik blijf wachten tot u komt, HEER, mijn God, Ik blijf nog sterker op u wachten dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht. . .

12 want hij heeft zich aan jou verbonden. Hij verlost je van je zonden.
Psalmen voor Nu 130 : 1, 2, 3, 4 Israël, hoop op de HEER, hoop op God, want hij heeft zich aan jou verbonden. Hij verlost je van je zonden. Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij! . .

13 Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 19:1, 3 Tien woorden Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment Zingen: Jona, Jona, ga naar Nineve Kinderen naar de kinderkerk Lezen: Jona 1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm 124 . .

14 Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 19:1, 3 Tien woorden Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment Zingen: Jona, Jona, ga naar Nineve Kinderen naar de kinderkerk Lezen: Jona 1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm 124 . .

15

16

17 Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 19:1, 3 Tien woorden Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment Zingen: Jona, Jona, ga naar Nineve Kinderen naar de kinderkerk Lezen: Jona 1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm 124 . .

18 Jona, Jona, ga naar Ninevé Maar Jona die zei 'nee
. . Jona, Jona, ga naar Nineve: 1, 2, 3, 4 Jona, Jona, ga naar Ninevé Maar Jona die zei 'nee Ik wil niet naar die nare stad De mensen daar die kunnen me wat' Zei Jona en hij ging op pad Tot hij een schip gevonden had Dat voer naar Tarsis over zee Maar niet naar Ninevé . .

19 Jona, Jona, ga naar Ninevé Maar God ging met hem mee
. . Jona, Jona, ga naar Nineve: 1, 2, 3, 4 Jona, Jona, ga naar Ninevé Maar God ging met hem mee Hij stuurde 't schip in een orkaan En de mensen riepen 'Wij vergaan' En ach, het lot wees Jona aan Die zei 'Ik heb wat doms gedaan Ik wou niet luisteren naar Gods woord Gooi mij maar overboord . .

20 Jona, Jona, ga naar Ninevé Maar daar zwom een vis in zee
. . Jona, Jona, ga naar Nineve: 1, 2, 3, 4 Jona, Jona, ga naar Ninevé Maar daar zwom een vis in zee Die lustte Jona al te graag Drie dagen zat hij in zijn maag Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd Ik zal doen wat ik heb beloofd' En de vis zwom pijlsnel naar het strand En spuugde hem aan land . .

21 Jona, Jona, ga naar Ninevé Jona, Jona, ga naar NInevé
. . Jona, Jona, ga naar Nineve: 1, 2, 3, 4 Jona, Jona, ga naar Ninevé Jona, Jona, ga naar NInevé . .

22 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”
Kinderen van groep 1 en 2  gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6  naar Kinderkerk “Tov”

23 Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 19:1, 3 Tien woorden Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment Zingen: Jona, Jona, ga naar Nineve Kinderen naar de kinderkerk Lezen: Jona 1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm 124 . .

24 Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 19:1, 3 Tien woorden Zingen: Psalmen voor Nu 130 Gebed Kindmoment Zingen: Jona, Jona, ga naar Nineve Kinderen naar de kinderkerk Lezen: Jona 1 en 2 Verkondiging Zingen: Psalm 124 . .

25 het kwaad is ten hemel schreiend

26

27 De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve, Rechobot-Ir en Kalach bouwde (Genesis 10:10-11)

28 Wee de bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op. Hoor! Knallende zwepen! Hoor! Daverende wielen! Dravende paarden, dansende wagens, steigerende ruiters, vlammende zwaarden, bliksemende lansen! Vele doden, massa’s lichamen, ontelbare lijken, je struikelt over de lijken. Je gedraagt je als een hoer (Nahum 3:1-4)

29 ...want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend (Jona 1:2)

30 maar Gods profeet weigert dienst
het kwaad is ten hemel schreiend maar Gods profeet weigert dienst

31 Israël wordt weer net zo groot als vroeger om Gods volk te redden (2 Koningen 14:25,27)

32 Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid (Jona 4:2)

33 maar Gods profeet weigert dienst
het kwaad is ten hemel schreiend maar Gods profeet weigert dienst

34 toch zoekt God dwarse mensen
het kwaad is ten hemel schreiend maar Gods profeet weigert dienst toch zoekt God dwarse mensen

35 Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee (Jona 1:4)

36 Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft (...) Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat (Jona 1:9,12).

37 ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen (...) U bent de HEER (Jona 1:14)

38 toch zoekt God dwarse mensen
het kwaad is ten hemel schreiend maar Gods profeet weigert dienst toch zoekt God dwarse mensen

39 want Hij is de HEER die redt
het kwaad is ten hemel schreiend maar Gods profeet weigert dienst toch zoekt God dwarse mensen want Hij is de HEER die redt

40 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8)

41 Ga je gang, Petrus, slacht en eet (Handelingen 10:13)

42 Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt (Handelingen 10:34-35)

43 want Hij is de HEER die redt
het kwaad is ten hemel schreiend maar Gods profeet weigert dienst toch zoekt God dwarse mensen want Hij is de HEER die redt

44 . . Zingen: Psalm 124 Gebed Collecte Zingen: In Jezus’ naam Zegen . .

45 Psalm 124: 1, 2, 3

46 Psalm 124: 1, 2, 3

47 Psalm 124: 1, 2, 3

48 . . Zingen: Psalm 124 Gebed Collecte Zingen: In Jezus’ naam Zegen . .

49 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: In Jezus’ naam . .

50 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk En een extra collecte diakenen voor hulp aan vluchtelingen Na de collecte zingen we: In Jezus’ naam . .

51 In de nacht van ons bestaan, een wereld ver bij God vandaan,
. . In Jezus’ naam: a, b, c, d In de nacht van ons bestaan, een wereld ver bij God vandaan, delen wij zijn liefde uit, door de kracht van Jezus’ kruis. Stervend als het goede graan, doen wij wat Jezus heeft gedaan: trekken heel de wereld door, leven Gods genade voor. . .

52 Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer!
. . In Jezus’ naam: a, b, c, d Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer! Ga dan heen en twijfel niet meer: Hij is bij ons, zal met ons gaan. . .

53 Maak het goede nieuws bekend, dat Jezus leeft en wij met Hem.
In Jezus’ naam: a, b, c, d Maak het goede nieuws bekend, dat Jezus leeft en wij met Hem. Door de liefde die van God in ons hart is uitgestort. Als de liefde in ons leeft, die niet zichzelf zoekt maar die geeft, dienen wij in kwetsbaarheid en leven voor gerechtigheid. . .

54 Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer!
. . In Jezus’ naam: a, b, c, d Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer! Ga dan heen en twijfel niet meer: Hij is bij ons, zal met ons gaan. . .

55 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

56 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

57 Help ons helpen! Het is nu heel hard nodig!
. . Volgende week, zondag 27 september, extra collecte diakenen voor hulp aan vluchtelingen Help ons helpen! Het is nu heel hard nodig! . .

58 begint eind oktober weer. Spaart u alvast mee?
Schoenendoosactie 2015 begint eind oktober weer. Spaart u alvast mee? Let op de juiste soort schoenendoos vanaf ongeveer schoenmaat 36: Binnenkort vindt u de folder in uw postvak met alles wat erin mag. Ook losse dingen zijn welkom. Daarvoor komt er een krat in de hal. Irma Lobbezoo, Coby Roorda . .

59 Zaterdag 26 september Motortoertocht
Startpunt: Klein Vlaanderen 75 Middelburg (achterzijde kerk) Aanwezig: 10:00 uur Afstand km Eten en drinken doen we onderweg (voor eigen rekening) Finish rond 16:00 uur Info en opgave: Jan Willem de Wolf


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google