De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Habakuk 1: 1 – 17 De preek gaat over: Habakuk 1: 1 – 11 Habakuk: een profeet en zijn gevecht met God Het eerste lied: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) . .

3 . Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) . .

4 . Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) . .

5 . Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) . .

6 Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) Wet Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed Intro serie over het bijbelboek Habakuk Lezen: Habakuk 1: 1 – 17 Zingen: Psalm 38: 5, 11 Preek over Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Psalm 42: 6, 7 . .

7 Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) Wet Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed Intro serie over het bijbelboek Habakuk Lezen: Habakuk 1: 1 – 17 Zingen: Psalm 38: 5, 11 Preek over Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Psalm 42: 6, 7 . .

8 . Gezang 176b: 6, 8, 9 . .

9 . Gezang 176b: 6, 8, 9 liet . .

10 . Gezang 176b: 6, 8, 9 . .

11 Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) Wet Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed Intro serie over het bijbelboek Habakuk Lezen: Habakuk 1: 1 – 17 Zingen: Psalm 38: 5, 11 Preek over Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Psalm 42: 6, 7 . .

12 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”
Kinderen van groep 1 en 2  gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6  naar Kinderkerk “Tov”

13 Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) Wet Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed Intro serie over het bijbelboek Habakuk Lezen: Habakuk 1: 1 – 17 Zingen: Psalm 38: 5, 11 Preek over Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Psalm 42: 6, 7 . .

14 Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) Wet Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed Intro serie over het bijbelboek Habakuk Lezen: Habakuk 1: 1 – 17 Zingen: Psalm 38: 5, 11 Preek over Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Psalm 42: 6, 7 . .

15 . Psalm 38: 5, 11 . .

16 . Psalm 38: 5, 11 . .

17 Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Gezang 110: 1, 3, 4 (NG 57) Wet Zingen: Gezang 176b: 6, 8, 9 (melodie 1) Gebed Intro serie over het bijbelboek Habakuk Lezen: Habakuk 1: 1 – 17 Zingen: Psalm 38: 5, 11 Preek over Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Psalm 42: 6, 7 . .

18 . . Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 Wat kan ik nog bidden? . .

19 Hoe lang nog HEER, moet ik om hulp roepen, en
. . Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 Hoe lang nog HEER, moet ik om hulp roepen, en luistert U niet, moet ik ‘geweld’ schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop, de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, het recht wordt verdraaid. . .

20 1. Bidden - met je hele ‘ik’ ogen Waarom toont u mij dit onheil?
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 1. Bidden - met je hele ‘ik’ ogen Waarom toont u mij dit onheil? Ik zie slechts verwoesting en geweld. . .

21 1. Bidden - met je hele ‘ik’ mond
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 1. Bidden - met je hele ‘ik’ mond Hoe lang nog Heer, moet ik om hulp roepen? . .

22 1. Bidden - met je hele ‘ik’ hart
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 1. Bidden - met je hele ‘ik’ hart Hoe lang moet ik ‘geweld’ schreeuwen, en brengt u geen redding? . .

23 1. Bidden - met je hele ‘ik’ hoofd Hoe lang nog HEER …..
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 1. Bidden - met je hele ‘ik’ hoofd Hoe lang nog HEER ….. De wet wordt ondermijnd, het recht wordt verdraaid …. . .

24 2. Bidden - omdat je gelooft De Vraag geloofsaanvechting
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 2. Bidden - omdat je gelooft De Vraag geloofsaanvechting gebed als hulp . .

25 De Vraag: God en het lijden, hoe kan dat?
. . Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 De Vraag: God en het lijden, hoe kan dat? Een andere manier van kijken …. . .

26 De Vraag: God en het lijden, hoe kan dat?
. . Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 De Vraag: God en het lijden, hoe kan dat? Een andere manier van kijken …. Te snel gedacht: Er is kwaad, dus God bestaat niet Bijbels gedacht: Ik ervaar kwaad als kwaad, dus God bestaat wel . .

27 3. Bidden - en er nog minder van begrijpen
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 3. Bidden - en er nog minder van begrijpen  Een roofzuchtig volk als gebedsverhoring??? . .

28 3. Bidden - en er nog minder van begrijpen
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 3. Bidden - en er nog minder van begrijpen    Wat zijn Gods wegen vaak raadselachtig! . .

29 3. Bidden - en er nog minder van begrijpen
Tekst: Habakuk 1: 1 – 11 3. Bidden - en er nog minder van begrijpen    Het kruis van Jezus: dieptepunt èn houvast . .

30 Zingen: Psalm 42: 6, 7 Gebed Collecte
. . Zingen: Psalm 42: 6, 7 Gebed Collecte Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Zegen . .

31 Psalm 42: 6, 7

32 Psalm 42: 6, 7

33 Zingen: Psalm 42: 6, 7 Gebed Collecte
. . Zingen: Psalm 42: 6, 7 Gebed Collecte Zingen: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Zegen . .

34 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) . .

35 COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de diaconie “Michacampagne”
. . COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de diaconie “Michacampagne” Na de collecte zingen we: Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) . .

36 Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

37 Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

38 Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

39 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

40 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

41 Deurcollecte bestemd voor transport kosten schoenendoosactie

42 Woensdagmiddag 15 oktober,
Knutselmiddag!!! Jong en oud is van harte welkom om zijn of haar eigen gevulde schoenendoos prachtig te komen versieren.. Woensdagmiddag 15 oktober, inloop van tot in de hal van de kerk. Materialen zijn aanwezig, maar je kunt ook zelf wat leuks meenemen. Gevraagd: Helpende handen!!! geef je op bij Coby Roorda of Irma Lobbezoo

43 Inleveren schoenendoos:
De gevulde schoenendoos kan in de kerk worden ingeleverd. Geld voor transport hoeft niet bijgesloten te worden….mág wel. Dan de envelop graag aan de koster, Irma of Coby geven. De laatste inleverdatum is zondag 19 oktober.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google