De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatie avond van groep 5/6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatie avond van groep 5/6"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatie avond van groep 5/6

2 Wat gaan we bespreken? Voorstellen Algemeen Combinatieklas Vakken
Huiswerk Toetsen Groepsvorming Groepsvorming hoe? Sinterklaas Vragen?

3 Voorstellen leerkrachten
Vicky Barendse: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Els Scheffers: ondersteuning in de groep op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend.

4 Algemeen Melden ziek zijn Ouderportaal Parnassys
Interne begeleiding/zorg Ondersteuning combinatiegroep Website: foto’s, activiteiten, huiswerk 2x rapport Verjaardag vieren Fruit op ma-wo-vrij Gym: don+vrij> douchen Wat hebben de kinderen nodig in de klas: - Multomap 23rings, tabbladen, pritstift, kleurpotloden, viltstiften

5 Combinatieklas Groep 5 Gedeelte van groep 6 Om en om instructie
Zelfstandig werken Gezamenlijke activiteiten

6 Vakken en methodes VAK METHODE Rekenen: Wereld in getallen
Taal: Taalverhaal Spelling: Taalverhaal Technisch lezen: Lekker lezen Begrijpend lezen: Goed gelezen Geschiedenis: Wijzer door de tijd Aardrijkskunde: Geobas Natuur: Leefwereld Verkeer: Klaar over + Verkeerskranten Schrijven: Pennenstreken Catechese: Trefwoord Techniek: Techniekkasteel Gymnastiek: Vakleerkracht P. Waltman Creatief (tekenen / handvaardigheid / drama /muziek)

7 Huiswerk Informatie huiswerk van groep 5 /6 staat op de website.
Spelling Rekenen Wereldoriëntatie Spreekbeurt voor groep 5 en groep 6. Boekbespreking voor groep 6. zelfgekozen onderwerp.

8 Toetsen Citotoetsen: januari en juni Rekenen Woordenschat Spelling
Technisch lezen (DMT+AVI) Begrijpend lezen

9 Groepsvorming Doel: Het vormen van een positieve groep
Kenmerken van een positieve groep: Kinderen werken samen Kinderen helpen elkaar spontaan Kinderen moedigen elkaar aan Kinderen respecteren verschillen Er heerst een goede sfeer De kinderen nemen het voor elkaar op Alle kinderen worden betrokken bij werk of spel

10 Eerste dagen in groep 5/6

11

12

13

14 Groepsvorming HOE? Regels en afspraken maken voor in en buiten de klas
Toepassen en naleven van deze regels/afspraken Samenwerken bevorderen door cooperatieve werkvormen Specifieke lessen voor groepsvorming > SEO methode Samenwerking ouders

15 Sinterklaas

16 Zijn er nog vragen?

17 Bedankt dat u bent gekomen!


Download ppt "Welkom op de informatie avond van groep 5/6"

Verwante presentaties


Ads door Google