De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 TH Hoofdstuk 1 Bevolking § 6 en 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 TH Hoofdstuk 1 Bevolking § 6 en 7"— Transcript van de presentatie:

1 1 TH Hoofdstuk 1 Bevolking § 6 en 7
Titel wereld moet weg. 1 TH Hoofdstuk 1 Bevolking § 6 en 7

2 Bevolkingsgroei Nederland
Een groot poppetje is 1 miljoen inwoners. Een klein poppetje is inwoners. In het jaar 1900 telt Nederland 5,1 miljoen inwoners Hoeveel inwoners telt Nederland in het jaar 2000? 15,9 miljoen inwoners In 2012 is het aantal inwoners al ruim 16,7 miljoen inwoners.

3 Bevolkingssamenstelling
In het jaar ….. zijn er op elke 100 mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar ….. mensen ouder dan 65 jaar. 2040 45 op elke 100 mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar zijn er ….. mensen ouder dan 65 jaar. 30 op elke 100 mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar zijn er 14 mensen ouder dan 65 jaar. Conclusie: door toename van het aandeel ouderen ( = …………… .) en afname van het aandeel jongeren ( = ……………… ) zijn er steeds minder mensen om het werk te doen. vergrijzing ontgroening

4 Bevolkingsopbouw verandert
ouderen jeugd Bevolkingsopbouw in de toekomst. Maak de zin af: De vergrijzing neemt en de ontgroening toe blijft gelijk

5 Bevolkingsspreiding Nederland
Dunbevolkt Dichtbevolkt Bekijk de legenda van de kaart. Zet bij de juiste pijl: Dichtbevolkt Dunbevolkt

6 Bevolkingsspreiding Nederland
Wat is de bevolkingsdichtheid van jouw schoolgemeente?

7 Bevolkingsspreiding Nederland
Nederland - stedenland Bijna 9 op de 10 Nederlanders woont in een stad. Meeste steden in de Randstad A Grootste steden: Amsterdam, DH Rotterdam, Den Haag, Utrecht. R In de Randstad woont bijna de helft van alle Nederlanders In de Randstad is het meeste werk U

8 Nieuwe Nederlanders Vul aan:
Zijn vader en moeder zijn in Afghanistan geboren. Hij hoort tot de groep allochtonen Je bent allochtoon als ten minste een van je ouders in het buitenland is geboren

9 Nieuwe Nederlanders Zijn vader en moeder zijn in Afhanistan geboren. Hij hoort dus tot de groep van allochtonen. Omdat zijn ouders uit Afghanistan komen hoort hij tot de groep van ………………… allochtonen niet-westerse

10 Nieuwe Nederlanders Allochtone Nederlanders Nederlandse bevolking
De groep allochtone Nederlanders bestaat uit 55% niet-westerse allochtonen. Welk deel van de bevolking hoort tot de groep van allochtonen? 20% een op de vijf inwoners

11 Nieuwe Nederlanders Zet bij het juiste staafje:
Antilliaanse Nederlanders - Belgische Nederlanders - Duitse Nederlanders - Indonesische Nederlanders - Marokkaanse Nederlanders -Surinaamse Nederlanders - Turkse Nederlanders Niet-westerse allochtonen Westerse allochtonen Belgische Nederlanders Antilliaanse Nederlanders Duitse Nederlanders Marokkaanse Nederlanders Indonesische Nederlanders Surinaamse Nederlanders Turkse Nederlanders

12 Drie groepen immigranten
1980 Omdat Suriname vroeger van Nederland was, ben ik in Nederland gaan studeren. Zes jaar geleden ben ik uit Afghanistan gevlucht, het was daar heel gevaarlijk. Ik ben hier gaan werken. In Turkije kon ik geen werk vinden. 2006 1985

13 Drie groepen immigranten
Ik kom uit een van de …………………… van Nederland. vroegere koloniën Ik ben een ………….. vluchteling Ik ben een ……………. arbeidsmigrant Vul in: arbeidsmigrant – vluchteling – vroegere koloniën

14 Gezinsvorming en gezinshereniging
Ik ben hier opgegroeid. Mijn vrouw komt uit Turkije, we vormen in Nederland een gezin: dat noem je gezinsvorming Mijn vrouw en kinderen zijn later ook naar Nederland gekomen: dat noem je gezinshereniging

15 Drie groepen immigranten
Tot welke groep immigranten horen deze mannen? arbeidsmigranten

16 Mensen komen en mensen gaan
immigratie emigratie Drie groepen immigranten Waarom emigreren mensen uit Nederland? mensen uit vroegere koloniën Nederlanders zoeken een nieuw bestaan in het buitenland. arbeidsmigranten Soms keren migranten terug naar het land waar ze vandaan komen. vluchtelingen

17 Mensen komen en mensen gaan
Kijk naar het jaar Neemt het aantal inwoners van door buitenlandse migratie toe of af? Het aantal nieuwkomers is groter dan het aantal vertrekkers. Het aantal inwoners neemt toe. In welk jaar of in welke jaren neemt het aantal inwoners door buitenlandse migratie af? In de jaren 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 vertrekken er meer mensen dan er nieuw in ons land komen wonen.

18 Spreiding niet-westerse allochtonen
Aandeel niet-westerse allochtonen hoger dan gemiddeld Het percentage niet-westerse allochtonen in Nederland is gemiddeld 11%. Welk deel van de legenda geeft gebieden aan waar het aandeel niet-westerse allochtonen hoger is dan gemiddeld?

19 Spreiding van niet-westerse allochtonen
Binnen de Randstad: grootste aandeel niet-westerse allochtonen in grote steden Randstad: grootste aandeel niet-westerse allochtonen

20 Spreiding niet-westerse allochtonen
Binnen de grote steden: groot aandeel niet-westerse allochtonen in wijken met …………. lage huren flatwijken uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw. en oudere wijken rondom het stadscentrum Daardoor grote kans op ………… segregatie


Download ppt "1 TH Hoofdstuk 1 Bevolking § 6 en 7"

Verwante presentaties


Ads door Google