De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Masteropleiding Science Education and Communication

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Masteropleiding Science Education and Communication
Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Introductiebijeenkomst 2015

2 Nieuwe studenten 2015 Masters SEC en LVHOM & Minor Leren Lesgeven
Master SEC: Eerstegraads lesbevoegdheid na (6), sk (7), wi (8), inf (3), ontw (4) = 28 Master LVHOM: Eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer en maatschappijwetenschappen = 7 Minor Leren Lesgeven: Oriëntatie (15 EC), tweedegraads bevoegdheid (30 EC), na (21), sk (10), wi (21), inf (13), mij (2) en ec (8) = 75 > t.o.v. 2014: + 5 (pre)master- en + 17 minorstudenten

3 Aandachtspunten Inschrijving Studieprogramma en Rooster
UT-Onderwijssystemen Onderwijsinformatie, OER, BOZ Studiemateriaal Studiebegeleiding Studiefinanciering Opleidingscommissie Twents Meesterschap Vragen?

4 Inschrijving Minorstudenten moeten zijn aangemeld en moeten voldoen aan de toelatingseis (vanuit de eigen opleiding) Masterstudenten moeten zijn toegelaten door de toelatingscommissie en ingeschreven zijn aan de UT Geen reguliere student: dan inschrijving als contractant Studentnummer, studenten adres, ICT-account Toegang tot UT-onderwijssystemen Inschrijven in Osiris voor de vakken! Hulp nodig met Osiris en BB: neem contact op met Onwijs

5 STUDIEPROGRAMMA Masters SEC & LVHOM, educatief
Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Onderwijskunde 1 5EC Onderwijskunde 2 Onderzoek van Onderwijs* 10EC Schoolpracticum 1 Science Education and Communication of keuzeruimte (LVHOM) Schoolpracticum 2 15 EC Inleiding Vakdidactiek Vakdidactiek 1 Betadidactiek of Vakdidactiek 2 (LVHOM) .*Inleidende colleges in tweede en derde kwartiel

6 Onderzoek in onderzoeksgroep
STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Mastervak 5EC Onderzoek in onderzoeksgroep 30 EC 5 EC Track-ruimte Voor informatica, natuurkunde en scheikunde .

7 STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk
Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Mastervak 5EC Onderzoek of ontwerp in vakgroep & didactische vertaling (wi) 20EC Mastervak* Track-ruimte Voor wiskunde & ontwerpen * Verplicht voor wiskunde: Geschiedenis & Meetkunde .

8 Rooster Masters SEC en LVHOM
Blok 1A: Donderdag 3e + 4e uur: Onderwijskunde 1 SEC/LVHOM Donderdag 6e + 7e uur: Presentatievaardigheden/Intervisie Donderdag 8e + 9e uur: Inleiding vakdidactiek N.B. afhankelijk van individueel studieprogramma Roosters UT: zie MyTimetable (Studentenportal) Overleg over vakinhoudelijk deel met vakdidacticus Schakelvakken wiskunde en natuurkunde via landelijk programma (Mastermath en Natk4all)

9 STUDIEPROGRAMMA MINOR leren lesgeven
Programma 15 EC minor Programma 30 EC minor Kwartiel 1 Kwartiel 2 Onderwijskunde 5EC Vakdidactiek 1 Inleiding Vakdidactiek Didactiek Onderbouw 3EC  Schoolpracticum 1 Schoolpracticum 1 Schoolpracticum Onderbouw 7 EC

10 Rooster Minor Leren Lesgeven
Blok 1A: Dinsdag en donderdag (3 wk) of donderdag (5 wk) 6e en 7e uur presentatievaardigheden eco, inf, na, sk, wi Donderdag 3e + 4e uur: Onderwijskunde minor Donderdag 6e + 7e uur: Presentatievaardigheden/Intervisie* Donderdag 8e + 9e uur: Inleiding vakdidactiek * Voor wi minor di 6+7 intervisie

11 Studieprogramma Studenten die de ehbo summerschool hebben gevolgd, hebben vrijstelling voor het onderdeel presentatievaardigheden, niet voor Inleiding vakdidactiek! Informatie over het schoolpracticum krijg je van de vakdidacticus (docent Inleiding vakdidactiek)

12 UT-Onderwijssystemen
Inschrijven voor vakken en (losse) tentamens via OSIRIS! OSIRIS: Cursusinformatie; inschrijven; cijferregistratie Blackboard: Elektronische leeromgeving (gekoppeld aan Osiris!) Studentenportal: my.utwente.nl Gastaccount Blackboard: - username: x - password: K4uuB6Rtbm

13 Onderwijsinformatie, OER, BOZ
Studiegids Onderwijswebsite lerarenopleidingen Roosters UT: rooster.utwente.nl/ (MyTimetable) Onderwijs- en Examenregeling Bureau Onderwijszaken BOZ-medewerker ELAN opleidingen: Claudia van Dijken, Ravelijn 3284, tel

14 Studiemateriaal Handleidingen en ander studiemateriaal worden uitgedeeld of in Blackboard gezet (en/of op de website) Vakinhoudelijke dictaten zijn te koop bij de Unionshop Boeken zelf bestellen (eventueel via studieverenigingen) Overzicht van studiemateriaal in Osiris onderwijscatalogus en Blackboard

15 Studiebegeleiding Vakinhoudelijk: docenten
Schoolpracticum/stage: vakcoach en vakdidacticus Studieprogramma masterstudenten: vakdidactici/mentoren Oriëntatie op de studie, studieproblemen: studieadviseur Bijzondere regelingen, psychologische ondersteuning: UT-studentenbegeleiding

16 Studiebegeleiding@ELAN
Vakdidactici (lerarenopleiders) Scheikunde: Fer Coenders, Wil Gradussen, Hannie Lensink Informatica: Nico van Diepen, Wilco Bonestroo, Ingrid Breymann Wiskunde: Nellie Verhoef, Gerard Jeurnink, Tom Coenen, Mark Timmer Natuurkunde: Henk Pol, Jan van der Veen, Jeroen Grijsen Maatschappijleer: Margarita Jeliazkova Economie: Jan Zonjee Ontwerpen: Jony Heerink Studieadviseur: Gerdy ten Bruggencate

17 Studiefinanciering Voor lerarenopleiding als tweede master: 1 jaar extra studiefinanciering (prestatiebeurs) Een tegemoetkoming voor leraren in opleiding als studiefinanciering (ook lenen) niet meer mogelijk is Een nieuwe tegemoetkoming voor o.a. lerarenopleiding Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde of “Science and Education” als tweede master: aanvragen voor 31 oktober! Zie:

18 Opleidingscommissie Gevraagd en ongevraagd advies over de opleiding, bijv.: - de opbouw van het curriculum - de kwaliteit van het onderwijs (vakevaluaties, panels) - de studiebegeleiding Deelnemers aan panelgesprekken (per kwartiel) gezocht! Studentleden: Ashley Hogt, Bernike Rijksen, Bob Steenhuis, vacature! Stafleden: Nellie Verhoef (vz.), Fer Coenders, Tim Post, vacature.

19 Twents meesterschap 27 januari 2015: Twents Meesterschap Conferentie voor docenten- en schoolleiding in het primair en voortgezet onderwijs (gratis voor studenten)

20 VRAGEN?


Download ppt "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication"

Verwante presentaties


Ads door Google