De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Introductiebijeenkomst 2015

2 Nieuwe studenten 2015 Masters SEC en LVHOM & Minor Leren Lesgeven  Master SEC: Eerstegraads lesbevoegdheid na (6), sk (7), wi (8), inf (3), ontw (4) = 28  Master LVHOM: Eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer en maatschappijwetenschappen = 7  Minor Leren Lesgeven: Oriëntatie (15 EC), tweedegraads bevoegdheid (30 EC), na (21), sk (10), wi (21), inf (13), mij (2) en ec (8) = 75 > t.o.v. 2014: + 5 (pre)master- en + 17 minorstudenten

3 Aandachtspunten  Inschrijving  Studieprogramma en Rooster  UT-Onderwijssystemen  Onderwijsinformatie, OER, BOZ  Studiemateriaal  Studiebegeleiding  Studiefinanciering  Opleidingscommissie  Twents Meesterschap  Vragen?

4 Inschrijving  Minorstudenten moeten zijn aangemeld en moeten voldoen aan de toelatingseis (vanuit de eigen opleiding)  Masterstudenten moeten zijn toegelaten door de toelatingscommissie en ingeschreven zijn aan de UT www.utwente.nl/ces/studentservices/ www.utwente.nl/ces/studentservices/  Geen reguliere student: dan inschrijving als contractant  Studentnummer, studenten e-mailadres, ICT-account  Toegang tot UT-onderwijssystemen  Inschrijven in Osiris voor de vakken!  Hulp nodig met Osiris en BB: neem contact op met Onwijs

5 STUDIEPROGRAMMA Masters SEC & LVHOM, educatief Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 Onderwijskunde 1 5EC Onderwijskunde 2 5EC Onderzoek van Onderwijs* 10EC Schoolpracticum 1 5EC Science Education and Communication of keuzeruimte (LVHOM) 5EC Schoolpracticum 2 15 EC Inleiding Vakdidactiek 5EC Vakdidactiek 1 5EC Betadidactiek of Vakdidactiek 2 (LVHOM) 5EC. * Inleidende colleges in tweede en derde kwartiel

6 STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 Mastervak 5ECOnderzoek in onderzoeksgroep 30 EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Mastervak 5 EC Track-ruimte 5 EC Track-ruimte 5 EC. Voor informatica, natuurkunde en scheikunde

7 STUDIEPROGRAMMA master SEC, vakinhoudelijk Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 Mastervak 5EC Mastervak 5EC Onderzoek of ontwerp in vakgroep & didactische vertaling (wi) 20EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Mastervak* 5EC Track-ruimte 5EC Mastervak* 5EC Track-ruimte 5EC. Voor wiskunde & ontwerpen * Verplicht voor wiskunde: Geschiedenis & Meetkunde

8 Rooster Masters SEC en LVHOM Blok 1A:  Donderdag 3 e + 4 e uur: Onderwijskunde 1 SEC/LVHOM  Donderdag 6 e + 7 e uur: Presentatievaardigheden/Intervisie  Donderdag 8 e + 9 e uur: Inleiding vakdidactiek N.B. afhankelijk van individueel studieprogramma  Roosters UT: zie MyTimetable (Studentenportal)MyTimetable  Overleg over vakinhoudelijk deel met vakdidacticus  Schakelvakken wiskunde en natuurkunde via landelijk programma (Mastermath en Natk4all)

9 STUDIEPROGRAMMA MINOR leren lesgeven Programma 15 EC minorProgramma 30 EC minor Kwartiel 1 Kwartiel 2 Onderwijskunde 5EC Onderwijskunde 5EC Vakdidactiek 1 5EC Inleiding Vakdidactiek 5EC Inleiding Vakdidactiek 5EC Didactiek Onderbouw 3EC Schoolpracticum 1 5EC Schoolpracticum 1 5EC Schoolpracticum Onderbouw 7 EC

10 Rooster Minor Leren Lesgeven Blok 1A:  Dinsdag en donderdag (3 wk) of donderdag (5 wk) 6 e en 7 e uur presentatievaardigheden eco, inf, na, sk, wi  Donderdag 3 e + 4 e uur: Onderwijskunde minor  Donderdag 6 e + 7 e uur: Presentatievaardigheden/Intervisie*  Donderdag 8 e + 9 e uur: Inleiding vakdidactiek *Voor wi minor di 6+7 intervisie

11 Studieprogramma  Studenten die de ehbo summerschool hebben gevolgd, hebben vrijstelling voor het onderdeel presentatievaardigheden, niet voor Inleiding vakdidactiek!  Informatie over het schoolpracticum krijg je van de vakdidacticus (docent Inleiding vakdidactiek)

12 UT-Onderwijssystemen  Inschrijven voor vakken en (losse) tentamens via OSIRIS!  OSIRIS: Cursusinformatie; inschrijven; cijferregistratie  Blackboard: Elektronische leeromgeving (gekoppeld aan Osiris!) www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/  Studentenportal: my.utwente.nl Gastaccount Blackboard: - username: x1000950 - password: K4uuB6Rtbm

13 Onderwijsinformatie, OER, BOZ  Studiegids  Onderwijswebsite lerarenopleidingen www.utwente.nl/lerarenopleidingen/  Roosters UT: rooster.utwente.nl/ (MyTimetable)rooster.utwente.nl/  Onderwijs- en Examenregeling www.utwente.nl/bms/examboard/nl/algemeen/reglementen/master/  Bureau Onderwijszaken BOZ-medewerker ELAN opleidingen: Claudia van Dijken, BOZ-ELAN-CES@utwente.nl Ravelijn 3284, tel. 053 4892964

14 Studiemateriaal  Handleidingen en ander studiemateriaal worden uitgedeeld of in Blackboard gezet (en/of op de website)  Vakinhoudelijke dictaten zijn te koop bij de Unionshop  Boeken zelf bestellen (eventueel via studieverenigingen)  Overzicht van studiemateriaal in Osiris onderwijscatalogus en Blackboard

15 Studiebegeleiding  Vakinhoudelijk: docenten  Schoolpracticum/stage: vakcoach en vakdidacticus  Studieprogramma masterstudenten: vakdidactici/mentoren  Oriëntatie op de studie, studieproblemen: studieadviseur  Bijzondere regelingen, psychologische ondersteuning: UT-studentenbegeleiding www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/ www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/

16 Studiebegeleiding@ELAN Vakdidactici (lerarenopleiders)  Scheikunde:Fer Coenders, Wil Gradussen, Hannie Lensink  Informatica:Nico van Diepen, Wilco Bonestroo, Ingrid Breymann  Wiskunde: Nellie Verhoef, Gerard Jeurnink, Tom Coenen, Mark Timmer  Natuurkunde:Henk Pol, Jan van der Veen, Jeroen Grijsen  Maatschappijleer: Margarita Jeliazkova  Economie: Jan Zonjee  Ontwerpen: Jony Heerink Studieadviseur: Gerdy ten Bruggencate

17 Studiefinanciering  Voor lerarenopleiding als tweede master: 1 jaar extra studiefinanciering (prestatiebeurs)  Een tegemoetkoming voor leraren in opleiding als studiefinanciering (ook lenen) niet meer mogelijk is  Een nieuwe tegemoetkoming voor o.a. lerarenopleiding Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde of “Science and Education” als tweede master: aanvragen voor 31 oktober!  Zie: www.ib-groep.nl/particulieren/leraar/www.ib-groep.nl/particulieren/leraar/

18 Opleidingscommissie  Gevraagd en ongevraagd advies over de opleiding, bijv.: - de opbouw van het curriculum - de kwaliteit van het onderwijs (vakevaluaties, panels) - de studiebegeleiding  Deelnemers aan panelgesprekken (per kwartiel) gezocht!  Studentleden: Ashley Hogt, Bernike Rijksen, Bob Steenhuis, vacature!  Stafleden: Nellie Verhoef (vz.), Fer Coenders, Tim Post, vacature.

19 Twents meesterschap 27 januari 2015: Twents Meesterschap Conferentie voor docenten- en schoolleiding in het primair en voortgezet onderwijs (gratis voor studenten)

20 VRAGEN?


Download ppt "Welkom Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven."

Verwante presentaties


Ads door Google