De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond ROWF

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond ROWF"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond ROWF
Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ROWF 24 maart 2014

2 Leraar worden Voorlichtingsavond ILO: di 25 maart: http://ilo.uva.nl/
Eerstegraads leraar worden aan de ILO Master: alle niveaus van het voorgezet onderwijs Minor: beperkt niveau, beperkt aantal vakken De Minor Educatie kan alleen gevolgd worden tijdens de bachelor. Op het bachelordiploma komt een aantekening waaruit blijkt dat je bevoegd bent om in een bepaald schoolvak in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-tl les te geven.

3 Eerstegraads docent worden?
Postmastertraject Doorstroom van tweede- naar eerstegraads Aangepaste (EVC) trajecten voor studenten met ervaring.* Zij-instroom-in-beroep-traject* Let op: aanmelding voor EVC- trajecten en zij-instroom is mogelijk tot 12 mei! * Postmastertraject Als je je master in je vak hebt gehaald kun je in een jaar tijd (of in anderhalf jaar deeltijd) een eerstegraads bevoegdheid behalen in dat vak. Je combineert in dat jaar een stage op een school met onderwijs in het kader van lerarenopleiding. Dat onderwijs wordt zowel op de ILO als op de school gegeven. De studielast is 60 studiepunten. In de masterfase rond je dus eerst de master in het vak af (60 studiepunten) en vervolgens de master Lerarenopleiding (60 studiepunten). Je haalt twee mastertitels. Je zult een inhaalprogramma moeten doen als je master in het vak niet direct aansluit bij een schoolvak. De vakdocent kan je hierover informeren. Je kan ook zelf kijken welke vakkennis wordt gevraagd op Bij Publicaties kan je de brochure ‘Vakinhoudelijk masterniveau’ downloaden, waarin per schoolvak de vereiste vakkennis wordt beschreven. Als je tijdens de WO-bachelor de minor Educatie hebt gevolgd, dan kom in je in aanmerking voor een verkort programma van de WO-master lerarenopleiding. Doorstroom van tweede- naar eerstegraads Als je een tweedegraads bevoegdheid op het HBO hebt behaald, kun je bij de HvA een eerstegraadsbevoegdheid behalen in drie jaar deeltijd voor de schoolvakken: economie, Engels, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde. Voor de overige schoolvakken kun je terecht bij andere HBO-lerarenopleidingen. Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt, maar ook een doctoraal of WO-masterdiploma in dat schoolvak, kun je bij de ILO een eerstegraads bevoegdheid halen. Dan duurt de opleiding ongeveer een jaar. De studielast is maximaal 30 studiepunten. Aangepaste trajecten voor studenten met ervaring Studenten die de lerarenopleiding gaan doen en beschikken over relevante, recente ervaring van minimaal een jaar in het voortgezet onderwijs (Eerder Verworven Competenties – EVC), kunnen in aanmerking komen voor een aangepast traject. Het samenstellen van een portfolio en een assessment is onderdeel van de procedure. Meer informatie is te vinden op de website van de ILO bij Toelating en inschrijving. Aanmelding voor dit traject is mogelijk tot 12 mei a.s. als je 1 september a.s. wilt starten met de opleiding. Aan deze procedure zijn kosten verbonden: € 750 voor het lesbezoek en de nabespreking en het schrijven van het adviesrapport voor de examencommissie. Zij-instromer-in-beroep-traject Voor dit traject kom je in aanmerking als je al onbevoegd voor klas staat als docent in het VO. De school waar je werkt vraagt bij DUO een subsidie voor je aan en meldt je bij de lerarenopleiding aan voor een assessment. Meer informatie is te vinden op de website van de ILO bij Toelating en inschrijving. Aanmelding voor dit traject is mogelijk tot 12 mei a.s. als je op 1 september a.s. wilt starten met de opleiding. N.B. Je volgt hetzelfde programma als de studenten die het mastertraject doen, maar je sluit de opleiding af met een bekwaamheidsverklaring tot het geven van onderwijs in je vak in het 1e graads gebied (dus geen mastertitel!).

4 23 schoolvakken Talen Exact Maatschappij
Arabisch Biologie Aardrijkskunde Duits Natuurkunde Godsdienst & levensbeschouwing Engels Scheikunde Economie Frans Wiskunde Management & organisatie Hebreeuws Filosofie Italiaans Geschiedenis Nederlands Griekse & Latijnse taal en cultuur Russisch Kunstgeschiedenis & CKV Spaans Latijn & KCV Maatschappijleer & maatschappij wetenschappen De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws, Italiaans, Russisch, Filosofie, Godsdienst en Levensbeschouwing is er in principe alleen een start in augustus. Voor Maatschappijleer, Geschiedenis, Management en Organisatie, Biologie, Spaans, Kunstgeschiedenis/CKV en Filosofie zijn een beperkt aantal stageplekken beschikbaar. Als je een betaalde baan in het voortgezet onderwijs hebt kun je altijd starten met de opleiding. Voorwaarde is wel dat de praktijkplek aan een aantal eisen voldoet. Als je geen betaalde baan in het voortgezet onderwijs hebt, dan zal je een stageplaats worden toegewezen. Zelf een (onbetaalde) stageplek zoeken is niet toegestaan. De ILO spant zich in om iedere student van een stageplaats te voorzien. Als het aantal aanmeldingen voor een bepaald schoolvak veel groter is dan het aantal beschikbare stageplaatsen, dan zal de ILO contact met je opnemen. Zonder praktijkplek kan je niet starten met de opleiding. Studenten die zich aanmelden voor maatschappijleer of geschiedenis en die géén betaalde baan als docent in deze vakken hebben, zullen moeten deelnemen aan een selectieprocedure. De reden hiervoor is dat voor deze vakken het aantal aanmeldingen velen malen groter is dan het aantal stageplaatsen. Informatie over de selectieprocedure kan je vinden op de website wanneer je je aanmeldt voor de opleiding. Extra onderdelen voor geïnteresseerde studenten: Lesgeven in het HBO Lesgeven in het VMBO Engels als instructietaal Zwaartepunt CKV voor talenstudenten. Voor studenten die hun middelbare school niet in Nederland hebben doorlopen is de module Nederlandse Onderwijspraktijk een verplicht onderdeel. Voor studenten met een Doctoraal diploma of Master behaald in het buitenland, wordt voor toelating tot de master lerarenopleiding nagegaan of de betreffende opleiding gelijkwaardig is aan een Nederlandse Master. In verband met het waarderen van het buitenlandse diploma door de studentendecanen van de UvA is het noodzakelijk voor 15 mei (start in september of voor 15 november (start in februari) contact op te nemen met de studieadviseur. 

5 Voltijd - deeltijd Voltijd: één jaar Deeltijd: anderhalf jaar
Je kunt de opleiding in voltijd (één jaar) of in deeltijd (anderhalf jaar) volgen. Als je een baan van meer dan 9 lesuren per week hebt is het dringend aan te raden de opleiding in deeltijd te doen. De opleiding combineren met een baan buiten het onderwijs is zwaar en slechts in enkele gevallen mogelijk. Bovendien is de kans groot dat je studievertraging oploopt.

6 Hoe ziet je week er uit? ILO-dag: donderdag bij start in augustus
dinsdag bij start in februari 09.15 – u Let op: Supervisie en Professioneel Spreken buiten de collegedag op de ILO of op de opleidingsschool Schooldagen: Overige dagen maandag t/m vrijdag Zowel voltijd- als deeltijdstudenten volgen wekelijks 1 dag onderwijs op de ILO. Als je in augustus start is dat de donderdag; als je in februari start is dat de dinsdag. De andere vier dagen heb je beschikbaar voor de school waar je wordt geplaatst of waar je een baan hebt. Vanaf het tweede semester gaan de deeltijders verder in eigen tempo. Let op: studenten met een Minor Educatie of een WO-master en een tweedegraads bevoegdheid die aansluiten bij het schoolvak starten in het tweede semester van de opleiding. Dat betekent dat voor hen de lesdag bij een start in augustus de dinsdag is en bij een start in februari de donderdag! Voor het onderdeel Supervisie worden aparte afspraken gemaakt. Je wordt ingedeeld in een supervisiegroep van drie studenten, die met de begeleider een dag en tijdstip afspreken waarop ze bij elkaar komen. Dat is in de meeste gevallen een andere dag dan de collegedag. Supervisie bestaat uit 12 bijeenkomsten. Het kan ook zijn dat de opleidingsschool waar je stage loopt het supervisie/intervisie traject verzorgt.

7 Praktijkdeel helft van de opleiding (30 EC)
in totaal 120 lesuren van 50 minuten (100 klokuren) Omstreeks 2,5 dag op school in zowel onderbouw als bovenbouw met een stage op opleidingsschool of contractschool met een eigen baan .

8 Opleidingsscholen Westfriesland: Almere: Hoorn: Atlascollege
Enkhuizen: RSG Enkhuizen Grootebroek: Martinus College SGTabor Noord-Holland West: CSG Jan Arentsz Jac. P. Thijsse College Trinitas College Petrus Canisius College Kaj Munk College Eerste Christelijk Lyceum Almere:  De Meergronden Helen Parkhurst Echnaton SG Amsterdam: Spinoza lyceum Montessori lyceum Amsterdam Open schoolgemeenschap Bijlmer Cartesius lyceum Berlage lyceum 4e Gymnasium Als je geen eigen baan kunt inbrengen als praktijkdeel, dan zoekt de ILO een stageplek voor je op een opleidingsschool. In een aantal gevallen zal je op een andere school waar de ILO mee samenwerkt (contractscholen) worden geplaatst. In de Startweek wordt bekend gemaakt op welke school je stage gaat lopen Voor meer informatie over het praktijkdeel en de opleidingscholen: zie informatie over de onderwijspraktijk op de website.

9 Startdagen: 21&22 augustus
Jaarindeling Startdagen: 21&22 augustus Semester 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Semester 2 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Het studiejaar is ingedeeld in twee semesters. Elk semester is ingedeeld in drie periodes. Het studiejaar begint met een verplichte startweek, voorafgaand aan het eerste semester. Omdat je in de opleiding direct begint voor de klas is het prettig als je voordat je begint wat tips en trucs leert bij het lesgeven. Tijdens de startweek kun je deelnemen een aantal workshops waarin deze tips en trucs worden behandeld. Het gaat dan om zaken als: orde houden, houding en stemgebruik in de klas, gebruik van het bord, klassengesprekken etc. Er is geen voorbereiding nodig en er is geen toets aan verbonden. De workshops zijn bedoeld als een voorbereiding op je stage en op de colleges. De workshops zijn een verplicht studieonderdeel waaraan 1 studiepunt is verbonden. Tijdens de Startweek maak je kennis met je opleidingsteam en hoor je op welke school je stage gaat lopen.

10 Onderwijsprogramma (voltijd)
Semester 1: Het ambacht centraal periode 1: voorbereiden en vormgeven van een goede les periode 2: de leerling en het leren periode 3: vergroten en verdiepen kennis over didactiek (afgesloten met o.a. toets algemene didactiek en vakdidactiek) Semester 2: Schoolcontext centraal periode 4, 5, 6: ontwerpen, verdieping vakdidactiek en profielproduct Er zijn 4 profielen Begeleider (leerlingbegeleiding, mentoraat, begeleiding van leraren) Ontwikkelaar (ontwikkelen van een – onderdeel- van het curriculum) Organisator (bijdrage leveren aan de schoolorganisatie) Cultuureducatie

11 Semester 1 Semester 2 Semester 1
VOLTIJD Semester 1 Semester 2 Periode 0 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4,5 en 6 Startweek: Docentvaardigheden 1 Vormgeven les & Docentvaardigheden 2 Leerling en leren, & Docentvaardigheden 2 Kennistoets en eindopdracht semester 1 Vakdidactiek, Ontwerpen en Profiel Praktijk Praktijk & supervisie/intervisie DEELTIJD Semester 1 Semester 2 Semester 3 Periode 0 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4,5 en 6 Startweek: Docentvaardigheden 1 Vormgeven les & Docentvaardigheden 2 Leerling en leren, & Docentvaardigheden 2 Leerling en leren (opdrachten) Kennistoets, eindopdracht & Profiel Ontwerpen en vakdidactiek Praktijk Praktijk & supervisie/intervisie Een groot deel van het onderwijs wordt aangeboden in teambijeenkomsten die je volgt met studenten van aanverwante vakken. Daarnaast werk je in je vakgroep met studenten van hetzelfde vak samen met je vakdidacticus aan de verwerving van vakspecifieke methoden en concepten. In deze wat kleinere groepen kan ook worden teruggekeken op de dag en wordt besproken aan welke zaken men extra aandacht zou willen besteden in de bijeenkomsten in de komende weken.

12 Financiën Kijk voor info over hoogte collegegeld op de website van de UvA bij masteropleidingen, Aanmelding en inschrijven, Geldzaken Voor vragen over studiefinanciering kan je het beste op de website van DUO.nl kijken. Collegegeld Voor studenten met een nationaliteit van een land dat tot de EER behoort gelden de volgende (wettelijke) collegegeldtarieven in het collegejaar 2014 – 2015 : Voltijd: € 1906,- Deeltijd: € 1675,- Let op: zorg dat je voor 1 september aan alle inschrijvingsvoorwaarden hebt voldaan, waaronder betaling van het collegegeld! Tussentijds inschrijven is niet meer mogelijk. Je moet dan wachten tot 1 februari 2014.

13 Informatie en Aanmelden
Aanmeldperiode: 17 maart t/m 18 mei 2014 Aanmeldperiode zij-instroom in beroep & EVC: 17 maart t/m 1 mei Aanmelden via Studielink: ( Masteropleidingen; Lerarenopleiding) informatie vóór en tijdens studie vacatures op de scholen Zij-instroom in het beroep (met subsidie van DUO), in verband met het assessment en vaststellen traject: deadline aanmelding 12 mei Voorlichtingsbijeenkomst op dinsdagmiddag 14 mei 2013, uur bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam. EVC-traject (docenten met recente leservaring in het VO), in verband met het assessment en vaststellen traject: deadline aanmelding 12 mei 2013 Typ hier de footer

14 Aangemeld en dan... Toelatingsgesprek / selectiegesprek
Toelatingsbeschikking: je master moet afgerond zijn op ! Inschrijving bij de UvA als student via Studielink voor De toelatingsbeschikking wordt afgegeven als aan toelatingsvoorwaarden is voldaan t.w.: WO-master die toelating geeft tot de master lerarenopleiding is afgerond voor 1 september a.s. bij een start per september. Dit moet worden aangetoond door een kopie van het WO masterdiploma of een officiële afstudeerverklaring van de WO – masteropleiding.


Download ppt "Voorlichtingsavond ROWF"

Verwante presentaties


Ads door Google