De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BAS SMIESFRED BOUWHUIS TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 DECAAN Voorlichting VWO 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BAS SMIESFRED BOUWHUIS TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 DECAAN Voorlichting VWO 3."— Transcript van de presentatie:

1 BAS SMIESFRED BOUWHUIS TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 DECAAN Voorlichting VWO 3

2 Schoolleiding Maike Lotgerink – Teamleider HAVO 1, 2 & 3 Bas Smies – Teamleider VWO 1, 2 & 3 Jentina Ardesch – Teamleider HAVO 4 & 5 Joanne Duijvestijn – Teamleider VWO 4, 5 & 6 Mark Kwakman – Vestigingsdirecteur (m.i.v. 1- 10)

3 Bas Smiesteamleider Rien ter Ellenmentor Henry Wanrooijmentor Brent Meijaardmentor Peter vd Heijdenmentor Dennis de Vriesmentor Nancy Lussingleerlingbegeleider / coördinatrice Masterclass Samantha de la Parradyslexie coördinator Chris de Ruyterondersteuningscoördinator Roy Huiskescounselor Tineke de Boer counselor Docententeam VWO 1, 2 & 3 Leerlingbegeleiding VWO 3

4 VWO 3: een overgangsjaar Brugjaar tussen onderbouw en Tweede Fase Profielkeuze Breed vakkenpakket, geen steunlessen (Mini)toetsweken: voorbereiding Tweede Fase

5 Nederlands Engels / Engels Cambridge Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurkunde Biologie Scheikunde Economie Muziek LO Mentoruur Grieks Latijn Tekenen Projecturen KuVo en filosofie Lessentabel

6 Masterclass  Compacten en Verrijken  Dagelijkse projecturen  21 e eeuwse vaardigheden

7 Vinger aan de Pols  Spijbelen  Te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding op het rapport  Startgesprekken

8 Contact met wie?  Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis  Vakdocent: vragen over vak  Decaan: vragen over studiekeuze  Coördinator Masterclass of Teamleider: vragen over organisatie

9 Toetsing  Proefwerken en SO’s  Docenten geven toetsen op  Toetsstof: Studiewijzers op Magister ELO  Minitoetsweken (blok 1, 2, en 3) en afsluitende toetsweek

10 Bevorderingsregels (1) Onvoldoendescompensatiepunten geen0 of meer 1 x 5 (4,5 – 5,4)0 of meer 1 x 4 ( 3,5 – 4,4) 2 of meer 2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )2 of meer Bevorderbaar: Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes Maximaal 1 tekort in gekozen profielvakken * Te, Mu, LO, Tn, Projecten Masterclass, KuVo: maximaal 1 compensatiepunt

11 Bevorderingsregels (2) * Tn, Te, Mu, LO, Projecten Masterclass, KuVo: maximaal 1 compensatiepunt Onvoldoendescompensatiepunten 1 x 4 (3,5 – 4,4) 2 x 5 (4,5 – 5,4) 1 x 3 (2,5 – 3,4) 1 x 4 (3,5 – 4,4) en 1 x 5 (4,5 – 5,4) 3 x 5 (4,5 – 5,4) 0 of 1 2 of meer Bespreking: Als er voor één van de kernvakken (Ne, En, Wi) een onvoldoende is behaald

12 Bevorderingsregels (3)  3 Gymnasium naar 4 Atheneum: altijd bespreking  3 VWO naar 4 HAVO: omrekening cijfers (x 0,8 + 2)  Doubleren: alleen mogelijk bij positief advies docenten N.B.: nogmaals doubleren in 4V dan niet mogelijk  Na blok 3: prognose vakdocenten

13 Decanaat Decanen: Richard WalgemoetHAVO Fred BouwhuisVWO

14 Taak Decaan Begeleiden van leerlingen (en ouders/verzorgers) bij hun keuzes voor vervolgopleidingen.  De voorlichting van leerlingen en ouders/verzorgers  Het begeleiden van leerlingen tijdens keuzeproces  Vinger aan de pols bij het ontbreken van capaciteiten voor gemaakte keuzes

15 Waarom vanaf klas 3?  In de 3 e klas moeten de leerlingen een profiel kiezen: CM/EM/NG/NT  Voordeel: De leerling kan een aantal vakken die hem/haar niet zo liggen laten vallen  Nadeel: De leerling sluit een aantal mogelijkheden in de toekomst uit.

16 Centrale vragen keuzeproces  Wat kan ik? (Capaciteiten)  Wat wil ik? (Interesses)

17 Tijdspad profielkeuze  September: beginnen met het programma Qompas Profielkeuze  Eind oktober: Fun Park Challenge Saxion  November /december snuffelstage (1 dag)  November/december: Twente goes Techno  20 november: oud-leerlingenvoorlichting  8 December: voorlichtingsavond ouders VWO-3  7 januari: Profielkeuzedag op de UT d.m.v. workshops  Begin januari voorlopige profielkeuze  Na rapportvergaderingen blok 2: advies vakdocenten  Bij discrepantie profielkeuze en adviezen: in gesprek  Maart 2016: definitieve profielkeuze  Voorafgaand aan rapportvergaderingen blok 3: nogmaals screening keuzes/ vakadviezen

18 Toets Gemist  Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met briefje van ouders melden bij docent: afspraak voor inhalen maken  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Afwezig zonder reden? Brief naar huis + (voorlopige) beoordeling 1,0!

19 Ziekte  1e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

20 Bijzonder Verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur

21 Informatie  Mail & Nieuwsbrief  Schoolgids  Magister ELO: infoplein H3 / V3  Schoolsite: Ouders > VWO 2 en 3  Overzicht belangrijke data: infoboekje VWO 3

22 Activiteiten VWO 3  Projectweek Gouden Eeuw (25 euro)  Excursie Trier Gymnasium (200 euro)  Scienceweek Terschelling MC (250 euro)

23 Met de mentoren mee b3AA Rien ter Ellenlokaal 0.08 b3AB Henry Wanrooijlokaal 1.06 b3GA Brent Meijaardlokaal 1.07 b3MA Peter vd Heijdenlokaal 1.23 b3MG Dennis de Vrieslokaal 1.21


Download ppt "BAS SMIESFRED BOUWHUIS TEAMLEIDER VWO 1, 2 & 3 DECAAN Voorlichting VWO 3."

Verwante presentaties


Ads door Google