De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 6 1 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 6 1 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 6 1 september 2015

2 Mededelingen van huishoudelijke aard
Continurooster Alle schooldagen kennen dan hetzelfde dagritme: we starten om 8.30 uur en eindigen om uur. Op maandag en vrijdag is er gymnastiek. Ma om 8.30 uur en vr. om uur Om de week yoga (op dinsdag) Op donderdag krijgen de leerlingen les van juf Kathleen. De groepsouders zijn: Karin Kamphuis en Inge Bruggink

3 Groepsleerkrachten in groep 6
Maandag tot en met donderdag meneer Miguel Martinez. Vrijdag juf Marlou Broers tot 1 oktober 2015 Vanaf 1 oktober Juf Marlinde Kompanje

4 Benodigdheden: Een 23 – ringsmap en een agenda (2 keer per week huiswerk) Huiswerk: werkbladen, woorden van de week (thuis leren en op school oefenen). Meestal een leertoets. (topo, geschiedenis, natuur, etc.) Internetsite:

5 Boekbespreking en spreekbeurt
Hoofdpersoon, korte samenvatting van het verhaal en voorlezen. Wie Wat Waar Waarom Hoe? Spreekbeurt 1 x per jaar (mag vaker) Onderwerp in overleg Powerpoint/ Prezi mag, is niet verplicht

6 Klas Inrichting en indeling:
Zoveel mogelijk tafelgroepen in verband met het leren samenwerken, ook met niet-vriendjes. Elkaar helpen.

7 Aan het werk! BAS-blokje. Help, ik kom er niet uit! Klaar, wat nu? Aanpak niveauverschillen: Remedial teacher. Instructietafel, herhaling, verlengde instructie, Soms extra huiswerk. Verrijking. Snelle leerlingen

8 13 - 4 Leerstof - rekenen De Wereld in Getallen

9 Les opbouw 0. Start van de les met een korte rekenopgave. Vaak hoofdrekenen. 1. Bijv. Stickervel kost € 3,20 Je betaalt met €5 euro. Hoeveel krijg je terug? Oefenen met stof 2. Lesdoel en dan volgt instructie. 3. Daarna zelfstandig werken en op niveau verlengde instructie. 4. Weektaak, door het boek om te draaien.

10 Weektaak

11 Oefensoftware

12 Rekenstrategieën: Keersommen voorbeelden
vermenigvuldigen: a. analogie 7 X lijkt op 7 X 6 en is dus 42 met 3 nullen is b. splitsen 6 X =; eerst 6 X en dan 6 X 20; is = c. ombouwen (X met en : door hetzelfde getal) 6 X 350 is evenveel als 3 X 700 en =2100

13 Verhoudingstabellen 120 km 60 min 50 min 30 min 10 min 5 min

14 Tafels oefenen In spelvorm Tafels ouderwets opdreunen.
Werkbladen maken Ambrasoft en andere programma’s, zoals de

15 Taal en spelling Taal Actief
Werkt in blokken van 4 weken daarna een toets. Diverse werkvormen, veel afwisseling. Duidelijke doelen, zet vooral in het vergroten van de woordenschat. Spelling 2 dictees per week Na 3 weken groot dictee. Veel herhaling en maar één categorie woorden per week Oefensoftware

16 Lezen Kinderen die minimaal 15 minuten per dag lezen, komen in aanraking met woorden per jaar. Zij breiden hun woordenschat uit met minstens 1000 nieuwe woorden per jaar. Drs. Broekhof

17 Lezen Zelfstandig lezen en Estafette (elke dag 20 á 30 minuten)
Voorlezen, door leerlingen en leerkracht. Een korte boekbespreking. Nieuwsschrift Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip ( voorspellen, wat weet ik al, inleven, woordweb)

18 Natuur Naut Tekstboek + werkboek + tussenproefwerk - eindproefwerk
Bestuderen in klas en thuis Daarnaast, thema’s zoals het menselijk lichaam.

19 Aardrijkskunde Methode: Meander
Tekstboek + werkboek + tussenproefwerk – eindproefwerk Topografie en vaardigheden (atlas) Algemene onderwerpen: Topomania.net play Bestuderen in klas en thuis

20 Geschiedenis Methode: Brandaan
Tekstboek + werkboek + tussenproefwerk – eindproefwerk Onderdelen 1602 de VOC Bestuderen in klas en als huiswerk Daarnaast, thema’s zoals ridders en kastelen

21 Engels Instructie, zoveel mogelijk in het Engels (Indien nodig vertaald) Luisteropdrachten Invuloefeningen Liedjes Uitbeelden Spelletjes Digitale boeken / verhalen. play

22 Schrijven Methode: Schrijftaal Verbonden schrift

23 Computergebruik Computers gebruikt om te oefenen, WIG en Taal Actief
( spelling, rekenen, tafels) Topografie (oa topomania.net) Begrijpend lezen (leestrainer.nl) Veilig surfen (oa tijdens teamteaching)

24 S.E.O. Sociaal emotionele ontwikkeling en PBS
Methode: Klets Vijf – sterrenschool Wij zijn vriendelijk en beleefd · Wij zijn zuinig op alle spullen. · Wij luisteren naar elkaar · Wij houden rekening met elkaar Wij vinden dat iedereen gewoon “anders” mag zijn

25 Zorg ZAT Kinderen kunnen problemen hebben, zoals gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen. Is er een hulpvraag dan kan een leraar dit melden aan een zorg- en adviesteam (ZAT). In dit team werken professionele hulpverleners samen met de school. VB. RT-er, logopedist, andere onderwijsprofessionals.

26 Maatschappelijk werkster
Daarnaast houdt de maatschappelijk werkster, Mevrouw Tanja Kroep, tien keer per jaar spreekuur op school. Heeft u bijvoorbeeld vragen over het gedrag van uw kind en vindt u de stap naar een hulpinstantie ook weer niet nodig of te groot, dan kunt u bij haar terecht. Data staan in de schoolgids en op de ESV-website.

27 Tot slot Digiduif Sinterklaas Vragen?


Download ppt "Informatieavond Groep 6 1 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google