De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area The Triumph of Zephyr and Flora Museo del Settecento Veneziano, Ca' Rezzonico, Venice Doelstelling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area The Triumph of Zephyr and Flora Museo del Settecento Veneziano, Ca' Rezzonico, Venice Doelstelling:"— Transcript van de presentatie:

1 Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area The Triumph of Zephyr and Flora Museo del Settecento Veneziano, Ca' Rezzonico, Venice Doelstelling: Terugdringen van gezondheidsachterstanden in Rotterdam en de regio door ophelderen van persoonlijke en omgevingsdeterminanten en het ontwikkelen en invoeren van ‘tailored’ en ‘targeted’ interventies. Partners: *GGD Rotterdam-Rijnmond *GGD Zuid-Holland Zuid & GGD Zeeland *Rotterdam en 18 gemeenten *adviesraad: gemeenten, RIVM, Voedingscentrum, Hogeschool Rotterdam, etc

2 Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area Hoe willen we de volksgezondheid verbeteren? Praktijk OnderzoekBeleid Vakterm: BOP-pen

3 Participatie, vrijwilligerswerk en gezondheid Prof Dr Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Coordinator academische werkplaats CEPHIR

4 Verschillen in ervaren gezondheid naar arbeidsparticipatie Schuring et al 2009 (Gezondheidsenquete 2003, Rotterdam)

5 Studie-opzet (Rotterdam) Doelgroep: Uitkeringsgerechtigden direct verwezen naar re-integratiebedrijf Meting 1 (maand 1) N = 1829 Meting 2 (maand 7) N = 965 RB werk Invloed van arbeidsparticipatie op gezondheid

6 Deelname Start (n=1829, 66%): 70% schriftelijke vragenlijst en 30% interviews Follow-up (n=965, 53%): 79% schriftelijke vragenlijst en 21% interviews Kenmerken Leeftijd39 jaar (sd 9.6) Man 49% Lage opleiding 57% Niet-Nederlandse afkomst 75% > 5 jaar bijstandsuitkering 43% Gestart met re-integratie activiteit 30%(binnen 6 maanden !) Gestart in betaalde baan 5%

7  Het starten met betaalde arbeid verbetert alle dimensies van ervaren gezondheid binnen zes maanden

8 Waarom heeft betaald werk zo’n positieve invloed ? *Medici en gezondheidswetenschappers: -fysieke en geestelijke stimulatie (fysiologie) -gezonder gedrag (biologie) *psychologen: -vitamine theorie: ontplooiing, ontwikkeling, contact -minder stress *sociologen: -verhoogde sociale status -inkomen en bijbehorende materiële omstandigheden Bartley, JECH 1994 !

9 Heeft vrijwilligerswerk een positieve invloed op de gezondheid? CBS. Vrijwilligerswerk in Nederland 7 mei 2015 Minstens één keer per jaar

10 Nooit (%)< 2 x per maand≥ 2 x per maand Sociale contacten Contact met buren 255917 Contacten in de wijk 305614 Recreatieve participatie Een dagje/avondje uit 50428 Culturele activiteit 55414 Sport 61328 Groepsactiviteit 85114 Participatie Informele zorg57367 Vrijwilligerswerk69264 Betaalde arbeid876 (<12 uur / week)7 (>12uur / week) Participatie onder langdurig werklozen in Rotterdam

11 Betere ervaren gezondheid Angst- en depressieve klachten Sociale contacten Contact met buren 2.01 (1.25-3.25)0.46 (0.26-0.80) Contacten in de wijk 1.68 (1.08-2.62)0.53 (0.31-0.89) Recreatieve participatie Een dagje/avondje uit 1.39 (0.94-2.07)0.39 (0.23-0.65) Culturele activiteit 1.84 (1.22-2.78)0.27 (0.15-0.48) Sport 1.89 (1.26-2.85)0.42 (0.24-0.72) Groepsactiviteit 0.80 (0.46-1.41)0.75 (0.35-1.60) Participatie Informele zorg1.61 (1.08-2.41)0.58 (0.35-0.96) Vrijwilligerswerk1.05 (0.69-1.61)0.58 (0.33-1.03) Betaalde arbeid (<12 u/wk)1.74 (0.76-3.99)0.27 (0.06-1.19) Betaalde arbeid (>12 u/wk)2.41 (1.07-5.45)0.25 (0.40-1.46)

12 Heeft sociale participatie een effect op de gezondheid ? Thoits et al. J Health Soc Behav 2001;42:115-31 *Vrijwilligerswerk heeft positief effect op ervaren gezondheid, depressie, welzijn, geluk, zelf-waardering en controle over eigen leven *Personen in betere gezondheid en met meer persoonlijke capaciteiten verrichten vaker vrijwilligerswerk Conclusie: Selectie- en causatieprocessen zijn beide aanwezig en moeilijk uit elkaar te halen Do positive, healthy people actively seek out volunteer opportunities, or do organizations actively recruit individuals of these types (or both)?

13 Heeft sociale participatie een effect op de gezondheid ? Piliavin et al. J Health Soc Behav 2007;48:450-64 *Vrijwilligerswerk in verenigingen heeft positief effect op ervaren gezondheid en welzijn MAAR: -observationele (longitudinale) studie -geen correctie voor causatie (slechtere gezondheid  minder vrijwilligerswerk) -zeer kleine effecten

14 Heeft sociale participatie een effect op de gezondheid ? 17 cohort studies:positieve effecten op mentale gezondheid, plezier in het leven, algemeen welbevinden 5 experimenten:beperkte bewijskracht (30 min tot 15 hrs/week)

15 Wanneer kan sociale participatie effect hebben op gezondheid? *Medici en gezondheidswetenschappers: -fysieke en geestelijke stimulatie (trainings-fysiologie) -gezonder gedrag (biologie)  trainings-fysiologie: hoge intensiteit, uren per week !  biologie: uren per week ! *psychologen: -vitamine theorie: ontplooiing, ontwikkeling, contact -minder stress  vitamine theorie: hoge intensiteit, uren per week, uitdagend !  minder stress: voldoende ondersteuning

16 Wanneer kan sociale participatie effect hebben op gezondheid? *sociologen: -verhoogde sociale status -inkomen en bijbehorende materiële omstandigheden  belangrijkheid van vrijwilligerswerk  niet van toepassing

17 *slechtere gezondheid hangt sterk samen met geringere sociale participatie (selectie-mechanisme) *sociale participatie is in specifieke groepen met veel gezondheidsproblemen erg laag *we weten niet goed of sociale participatie positieve effecten heeft op de gezondheid Participatie, vrijwilligerswerk en gezondheid: Afhaalboodschappen


Download ppt "Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area The Triumph of Zephyr and Flora Museo del Settecento Veneziano, Ca' Rezzonico, Venice Doelstelling:"

Verwante presentaties


Ads door Google